Xác định phương vị bằng La bàn như thế nào?

Xem thêm: giá bàn ghế salon

Kỹ thuật chỉ nam tiến thêm một bước, người Trung Quốc cổ đại lại phát minh ra dụng cụ chỉ nam thuận tiện hơn: La bàn. Ghi chép về la bàn sớm nhất trong “Nhân thoại lục” của Tăng Tam Dị thời Nam Tông. La bàn thời ấy là la bàn nước, kim nam châm xuỹên ngang cái bấc nđì’ trên mặt nưốc. Đến năm Gia Tĩnh đòi Minh (1522 – 1566) mới xuất hiện la bàn khô. La bàn khô dùng chiếc đinh đóng vào giữa kim nam châm và làm cho lực cản ma sát cực kỳ nhỏ, kim nam châm có thể tự do chuyển động. Kim nam châm đã được đóng cố định một chỗ nên không thể trôi nổi, rơi lung tụng. Vì thế la bàn khô hợp dùng cho ngành hàng hải hơn la bàn nước. Các nước phương Tây dùng la bàn khô sớm hơn Trung Quốc. La bàn sớm nhất chỉ có hai cực Nam và Bắc, sau này mới thêm Đông Tây. Để tiện cho việc sử dụng, người ta lại thêm tám phương vị từ bôn phương vị nền tảng Đông – Tây – Nam – Bắc, tổng cộng có tất cả mười hai phương vị.

Xem thêm: những bộ sofa đẹp

Từ đó có thể thấy rằng, la bàn mà chúng ta thấy ngày nay được phát triển theo nguyên lý của kim chỉ nam ngày xưa.

  • Xác định phương vị bằng Lục nhâm thức bàn thời Hán như thế nào?

Dụng cụ để xác định phương vị của thòi Hán gọi là Tác thức bàn.

Xem thêm: sofa nằm

Trong thời Hán, thuật “Lục nhâm” rất thịnh hành. Đây là thuật bói toán dựa theo âm dương ngũ hành. Trong ngũ hành Thuỷ, Hoả, Mộc, Kim, Thổ thì Thuỷ đứng đầu. Trong mười thiên can: Giáp, Ât, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý thì Nhâm, Quý thuộc Thuỷ, Nhâm là dương thuỷ, Quý là âm thuỷ. Trong sáu mươi giáp Tý, Nhâm có sáu vị tức là Nhâm Thân, Nhâm Ngọ, Nhâm Thìn, Nhâm Tý, Nhâm Tuất nên có tên “Lục Nhâm”. Thòi đó, người ta sáng tạo ra một loại dụng cụ chuyên dùng để bói toán, đó chính là Lục Nhâm thức bàn. Khảo cổ cận đại đã khai quật tổng cộng bảy Lục Nhâm thức bàn.

Xem thêm: thế giới sofa

Lục Nhâm thức bàn được chia là hai phần: Thiên bàn và Địa bàn, thiên hình tròn, địa hình vuông. Thiên bàn gắn trong Địa bàn, ở giữa có trục quay. Quan sát các vật đã được khai quật, trong Thiên bàn vẽ Bắc Đẩu thất tinh, xủng quanh có hai vòng tròn, ngoài vòng tròn là nhị thập bát tú, trong vòng tròn có mười hai con sô” đại diện cho mười hai tháng. Địa bàn có ba tầng, tầng trong là bát cán – tứ duy, tầng giữa là mười hai chi, tầng ngoài là mười hai ngôi sao. Khi sử dụng, xoay Thiên bàn, phán đoán hung cát theo thời khắc can chi đối lập của Thiên bàn và Địa bàn.

Xem thêm: ghế đệm sofa

  • Có phải La bàn xuất hiện từ thời Tống không?

Theo ghi chép của văn hiến, La bàn xuất hiện từ thời Tống.

Tuy trong cuốn “Mộng Khê bút đàm’’ của Thẩm Hoạt thời Bắc Tống có ghi bốn cách làm kim chỉ nam : Cách làm nổi trong nước, cách xoay bát, cách xoay móng tay và cách lũ huyền. Nhưng đó không phải là la bàn thật sự. Ghi chép liên quan đến la bàn sớm nhất là thòi Nam Tông, Tăng Tam Dị đã ghi trong “Nhân Thoại Lục” như sau: “Địa loa hoặc hữu tý ngọ chính kim, hoặc dụng tý ngọ bính nhâm gian phùng kim….Thiên địa nam bắc chi chính, đương dụng tý ngọ, hoặc vi giang nam địa phiến, nan dụng tý ngọ chi chính, cô bính nhâm tham chi”.

“Địa Ốc” ở đây có nghĩa là “địa la”, “địa la” nguyên là địa bàn. Tác dụng chủ yếu của địa bàn là phân độ định hướng nam bắc. Trong “Chu Lễ – Thể quốíc kinh dã thư” viết: “Nam bắc chi đạo vi kinh”. Địa bàn còn gọi là kinh bàn. Cho nên, địa Ốc, la bàn, kinh bàn đều như nhau.

  • La bàn thời Tống như thế nào?

Đầu thời Tống, la bàn phong thuý phần lớn là hình tròn, được chia làm hai mươi bốn phương vị, tức là cứ mười lăm độ là một hướng.

Lai lịch tên gọi của hai mươi bốn phương vị này: Dùng quẻ Tứ duy trong hậu thiên bát quái (Càn, Khôn, Tốn, Cấn) kết hợp VỚI tám thiên can (Giáp, Ât, Bính, Đinh, Canh, Tân, Mậu, Hợi) đê làm thành hai mươi tư phương vị.

Mới đầu, 24 phương vị trong la bàn do cực từ nam bắc (tuyến từ tý ngọ) quyết định, gọi là “Chính kim” hoặc “Địa bàn”. Vì cực từ nam bắc cách han với cực địa lý nam bắc nên người ta phát hiện thấy sự tồn tại cua góc nghiêng từ. Góc nghiêng từ của thời Đường là Bắc chếch Đông 7,5 độ. Người ta lại thêm một vòng tròn phương vị cho la bàn, gọi là “Phùng kim” hoặc “Nhân bàn”. Góc nghiêng từ của thời Nam Tống là Bắc chếch Tây khoảng 7,5 độ. Thế là người ta lại thêm một vòng tròn phương vị trên la bàn gọi là ‘Trung kim” hoặc ‘Thiên bàn”. Do vậy, la bàn hình thành ba vòng tròn phương vị cơ bản.

Kết cấu mặt la bàn phong thuỷ tương đối phức tạp. Ngoài chính kim (địa bàn), trung kim (thiên bàn), phùng kim (nhân bàn) ra, còn có kim bàn (nội bàn) và ngân bàn (ngoại bàn). Nội dung đề cập đến ngũ hành, bát quái, thiên can, địa chi, tứ thời, cửu tinh, nhị thập bát tú. Thời Tống chỉ có hai mươi tư phương vị và ngũ hành bát quái, lên đến thời Minh Thanh phát triển thành hơn bôn mươi tầng vòng tròn.

Bình luận trên Facebook