VỊ TRÍ BÀN THỜ CŨNG NÊN ĐƯỢC ĐẶT ĐÚNG

1. VỊ TRÍ BÀN THỜ CŨNG NÊN ĐƯỢC ĐẶT ĐÚNG

Dieu thứ hai nen cài tạo là dặt đúng vị trí hàn thít. Theo kinh nghiêm nếu sửa đúng thì nhanh nhất trong hai. ba ngày dà thấy ứng nghiêm, nhuìig nói chung là lừ hai tuần đến lu*i tháng sẽ cảm thấy chuyển biến tốt. Hiộu quà the hiện rất da dạng, cỏ thể thấy giấc ngủ tốt hdn. hoặc người buồn hdn thì khách hàng dồng hctn hoặc cuộc sống ổn định hda…. thậm chí cd Idc thu dưực lới ích rất kín. Đối với những căn hộ han dầu thiếu vưựng khí. sau khi cải tạo sẽ đrin dưực vượng khí. Vì vậy trừ khi là bạn không tin, còn nếu tin thì lứy thử xem.

Nếu phòng dông nam không phái là phòng ngủ thì hàn tlxì nỗn dặt phòng này . Khi dó dặt hàn thỉí d một trong ha vị trí theo hướng : thin, lốn, tị dcu dưực.Phittng dồng hắc gồm ha hướng: sửu. cấn. dần. Trong dổ hai hướng dần và cấn không nòndùng vì như trôn dã nổi, hướng dần rất khỏ sử dụng, còn hưdng cấn là “quỷ môn“. Tuy hứdng quỷ môn trong dịa lý phong thủy không kiêng kỵ lắm nhưng dù sao cũng không dại gì mà chuốc vào. Do dó vị trí hàn thờ tốt nhất tránh xa hai hưdng này mà chỉ nỗn dùng hưdngsửu.

VỊ TRÍ BÀN THỜ CŨNG NÊN ĐƯỢC ĐẶT ĐÚNG - goc tho cung don gian nhung trang trong trong ngoi nha hien dai

Ngoài ra cùng có những hướng nhà mà vị trí dặt hàn thờ có khi trùng vđi vị trí cùa nhà bếp, dieu dó làm ta thấy không thỏa dáng. Song cùngkhông nổn quá lo láng vc dieu này. vì không phải hao gKt cũng trùng hoàn tòan mà là luổn cỏ những hưdng không trùng.

PHƯƠNG PHÁP CHỌN VỊ TRÍ ĐẶT BồN NƯỚC

Nghiôn cứu hưdng cháy của “phong” và “thủy”, do dó mới có len gọi “phong thủy”. Nghiên cứu “phong” là nghiên cứu “gò, lùm, cồn, cát”, còn nghiên cứu “thủy” là nghiên cứu gì ?

Nghiên cứu thứy là nghiên cứu “long”. Phương pháp nghiên cứu lliùv klió hơn và có the nói là linh hoa cùa phong ihủy.

Tuy rất khổ lý giài. nhưng lại cỏ thể lợi dụng nơ một cách rất dễ dàng dể cài thiện phong thủy của nhà ơ. ơ dây cluing tôi chỉ giới lliivu biộn pháp dơn gian và thực dụng nhất. Đỏ là hiện pháp nhờ diỊt những hồn nước dc “ dẫn long đốn •*. Tuy biộn pluíp gián đơn nhưng hiệu quả khá rõ.

Xin xcm hảng dươi đây :

-Hàng thứ lui ctỉa hảng chỉ rõ phương vị thích hợp dc đặt bổn nưđc. Chỉ cần dứng ơ tâm nhà, nhìn thấy phía trôn cùa vị trí dặt bồn nước là dược.

-Hàng thứ ha cùa bàng chỉ rò hiệu quả. ơ những cột ghi (không cần) có nghía là nhà hương dó thì phong thủy không có vấn dề gì.

Cách ddt bồn nươc như the nào ? Bồn nước ỏ dầy không phài là giếng hay bổ nươc lo. Thông thương bổn nước chỉ là thùng nước bình thương, hay chậu nươc, dừng đầy Iiuđc sạch. Trong bồn có the nuôi cá vàng hoặc núi non bộ. hoặc chỉ có nước không. Ncu trồng hoa hay cây trong dơ thì hơi nươc khỏ thoát lên nen không tốt. Nếu ngồi nhà lơn thì cổ thể dạt hai thùng nước (hoặc be nước ) to như nhau.

Kinh nghiệm cho thấy phương pháp này tuy dơn giàn nhưng nâng cao vận khí nôn rất nhicu, tất nhiên không phải khi nào cũng dụt dược hiệu quả l(X)% như trong bảng. Ví dụ như mục “ytMJ ổn. ổn hậu. dược giúp dơ sau khi diỊl bồn nước có the thấy ngủ ngon hơn, ngươi thoải mái linh lợi hơn, khỏe hơn v.v

Khi cảm thấy hoàn toàn không dem lại hiệu quả gì thì cần phải kiểm tra hương nhà xác định dã ddngchưa ? Phương vị dặt bồn nước dtíng chưa ?

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội