Phương cách xác định tụ điểm của trường khí tuế nguyên

Nhận thức vể vận dụng và xác định tụ điểm của trường khí – Thực chất tụ điểm trường khí là nơi hội tụ sinh khí từ các nguồn thiên khí và địa khí.

Nêu đặt các công trình xây dựng to lớn như quy hoạch một đô thị, đặt thủ phủ đầu não hay một công trình thương mại, nhà máy hay một ngôi nhà ở vào vị trí có tụ sinh khí, thì các công trình ấy sẽ được hưởng khí lực mà hưng phát dần dần.

Có thể bạn muốn biết:

  • Xác định tụ điểm sinh khí của trường khí căn cứ vào vị trí dịch chuyển của “Trường khí tuế Nguyên” ở đúng nguyên nào (Thượng nguyên, Trung nguyên hay Hạ nguyên), theo bát quái.
  • Trên bàn bát quái cửu vận có 1 đến 2 địa bàn tụ khí tùy theo “Trường khí tuế thời”.
  • Trên bàn bát quái cửu vận của phạm vi một nước đểu có một hay hai địa bàn (vùng) tụ sinh khí tuế vận.
  • Theo quy tắc tụ khí chung ấy, mồi vùng, mồi khu hay các công trình có các điểm “tụ khí bóng” tương tự.
  • Đối với một nước, vùng tụ khí là Kinh đô; điểm tụ khí đại diện để xây dựng thủ phủ hay cơ sở của cơ quan đầu não. Đó là vùng của Trường khí tuế Nguyên, tuế vận đang hiện hữu.
  • Các vùng, các điểm khác căn cứ vào quy tắc “Bàn bát quái cửu vận trường khí” đê tìm điểm “bóng” của điểm tụ khí đại diện.
  • Nên hiểu rằng Trường khí là động, vi thê sinh khí chỉ phát huy hết hiệu quả khi nó đang hiện hữu. vùng hưởng lợi không phải là vĩnh viền. Khi Trường khí dịch chuyên đến nơi khác, ảnh hưởng của nó cũng rời theo, nhưng nguyên khí đă có ngay khi xây dựng vẫn lưu lại hiệu ứng.

Định tâm điểm của một công trình hay một ngôi nhà là tìm tâm của nền hay ngôi nhà đã xây là xác định vị trí trung tâm. Thuật ngừ trong phong thuỷ gọi phương pháp này là “lập cực”. Tâm điểm là “điểm lập cực” của công trình, của ngôi nhà.

Muốn tìm điểm “bóng trường khí” trong một công trình hay một ngôi nhà trước tiên cần tìm cho được điểm trung tâm.

Có thể bạn muốn biết:

Một phương pháp cụ thể để tìm vị trí trung tâm với một số cách như sau:

– Loại bỏ những phần lồi ra lõm vào của nền công trình hay nển của ngôi nhà, sau đó xác định điểm trung tâm; nêu công trình hay ngôi nhà vuông vức thì không cần.

– Nển vuông vức ta chỉ việc kẻ các đường chéo. Tại giao điểm của hai đường chéo chính là điểm trung tâm. Tất cả các cách đó là quy vào một hình (có thể là hình giả định) để dễ vẽ đường chéo cho việc tìm giao điểm của chúng.

Bình luận trên Facebook