Về quy tắc tính tuổi Kim Lâu

Quy tắc tính lạc đồ đi theo chiểu mũi tên liền. Bắt đầu từ các mốc 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80.

Ví dụ tính xem 33 tuổi có phạm Kim Lâu không ta 40 90 20 30 50 70 80 10 60 40 31 Kim lâu 3. vợ 30 8. Kim lâu gia súc Kim lầu 1. Mình 33 Kim lâu 6. Con cái khởi đầu ở ô 30 tuổi đi theo chiểu mũi tên liền đến 31 ô ở 40; đi tiếp theo chiều mũi tên từ ô 40 xuống ô 50; là 32 tuổi; đi tiếp đến ô 60 rơi vào “khung càn” – Kim Lâu con cái là 33 tuổi (H2). vậy 33 tuổi phạm Kim Lâu nặng.

Nêu ở tuổi này mà động thổ thì con cái sẽ bị hại.

Song nêu tính theo “đồ hình Lạc Thư” thì ta thấy sẽ có nhiều tuổi phạm vào Kim Lâu. ví dụ 21 tuổi phạm Kim Lâu vỢ; đến 25 lại phạm Kim Lâu gia súc.

Vậy với quy tắc tính theo “đồ hình Lạc Thư” ta có một loạt tuổi phạm Kim Lâu cụ thể:

19, 21, 23, 26, 28, 30, 33, 36, 38, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 60, 63, 66, 68, 71, 73, 75, 77.

Xem thêm  Đeo hổ phách có thể tránh tà không?

Phương pháp lấy tuổi Âm

Phương pháp lấy tuổi Âm của ta là chia cho 9, số dư chính là 1 trong 4 Kim Lâu (“Tứ Kim Lâu”) nặng nhất mà thôi: Kim Lâu mình (“Kim Lâu thân”). Kim Lâu vợ (“Kim Lâu thê”). Kim Lâu con cái (“Kim lâu tử tức”) và Kim Lâu gia súc (“Kim Lâu lục súc”).

Cách này ta luôn có số dư rơi vào 4 khung: Khảm, Chấn, càn, cấn tức 1, 3, 6 và 8.

Do đó nhân dân lấy đó làm cách tính tuổi phạm Kim Lâu để kiêng động thổ (Kim Lâu là câu chuyện “Ỏng Kim Lâu” theo truyền thuyết Trung Hoa. Nêu muốn rõ thêm, về điển tích Kim Lâu, bạn đọc có thể tham khảo ở Thông Thư).

Tuổi phạm Kim Lâu rất nặng. Tuổi này không chỉ kiêng động thổ vào các việc lớn như: làm nhà, xây phần mộ, đào giêng mà còn kiêng làm các việc lớn khác như: xây dựng gia đình, mua các đại sản, vật. Bởi vậy dân gian mới có câu phú để dễ nhớ rằng: “một, ba, sáu, tám Kim Lâu, làm nhà, cưới vợ, tậu trâu xin đừng”. Nghĩa là các tuổi chia cho 9 mà có số dư là 1, 3, 6 và 8 là phạm Kim Lâu.

– Trong bốn Kim Lâu (tứ Kim Lâu) thì ba Kim Lâu 1, 3, 6 là nặng. Tức ta cần lưu ý khi rơi vào các khung Khảm, Chấn và càn

Xem thêm  Cửu cung tổng luận trong phong thủy là gì

Trong bốn Kim Lâu (tứ Kim Lâu) thì ba Kim Lâu 1, 3, 6 là nặng. Tức ta cần lưu ý khi rơi vào các khung Khảm, Chấn và càn.

Nêu trừ hết các tuổi vào ba điều kỵ: Tam Tai, Hoang ốc và Kim Lâu thì ta chỉ còn các “tuổi làm nhà” cụ thể là: 20, 22, 34, 35, 37, 40, 44, 46, 49, 52, 58, 59, 61, 62, 64, 67, 68, 70, 73, 76 (tuổi âm lịch).

Bắt đầu từ 19 tuổi mới có “căn làm nhà” song 19 tuổi lại phạm “Kim Lâu Thân” – một Kim Lâu nặng rồi.

Ta trừ cả ba điều kỵ thì cả đời một con người chỉ còn lại 17 năm có thể động thổ hay làm các việc đại sự. Như vậy, theo quan niệm nhân sinh, tuổi làm các việc lớn chỉ nên từ 20 đến 65 tuổi là tốt, và nêu làm nhà thì đẹp nhất là từ tuổi 34 đến 44 tuổi. Đây là 10 tuổi sung sức nhất của con người.

Lưu ý khi tính tuổi kim lâu

Cuộc sống có nhiều hoàn cảnh và điểu kiện khác nhau. Nếu ta cứ phải chờ cho được “tuổi làm nhà”, mua nhà thì phải bỏ lờ cơ hộ. vi vậy người dân chỉ kiêng Kim Lâu và đôi khi cả Hoang ôc mà thôi.

Xem thêm  CÁCH ĐẶT BẾP THEO PHÁI BÁT TRẠCH MINH CANH

Như vậy, việc được “tuổi làm nhà” sẽ có khoảng tuổi rộng hơn.

Tốt hơn là khi chủ cơ sở không được “tuổi làm nhà” ta dùng tuổi con trai trưởng đứng ra động thổ nêu người này được “tuổi làm nhà” và đã ngoài 20 tuổi.

Một cách mà xưa nay dân gian vẫn làm là mượn người khác được “tuổi làm nhà” đứng ra làm hộ.

về quy tắc tính tuổi Kim Lâu, từ lâu đã có nhiều người lầm lẫn tai hại.

Người ta nhầm các tuổi có hàng đơn vị là 1, là 3, là 6, là 8 thì phạm Kim Lâu. Sai! – Thực ra theo “đồ hình Lạc Thư” (quy tắc Kim Lâu) khi ta tính mà tuổi rơi vào các khung 1 – Khảm; 3 – Chấn; 6 – càn và 8 – cấn thì các tuổi ấy là phạm Kim Lâu.

Với cách tính đơn giản là đem số tuổi (tuổi Âm lịch) hiện có chia cho số 9 (Chín), số dư còn lại là các số 1, 3, 6 hay 8. Như vậy, tuổi đó mới là phạm “Kim Lâu”.

Ví dụ: một người 46 tuổi, có phạm Kim Lâu không? Ta đem 46 chia cho 9 được 5 dư 1. Như thế, tuổi 46 là phạm Kim Lâu.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội