Tướng xấu là phương Tây có nước

Tướng nhà trở ngại đến việc hôn nhân

Các phương Bắc, Đông Bắc, Đông có liên quan đến chuyện hôn nhân của con trai lớn. Nêu ở phương vị trên có phòng vệ sinh, bàn chê biến, bể phốt, nhà để xe… hoặc là phương Tý – Bắc, phương Thìn thuộc Đông Bắc, phương Mão thuộc Đông thì chuyện hôn nhân khó thành được.

Người con trai thứ 2 trở xuống, phía Đông có phòng vệ sinh, nhà tắm, hỏa khí, rãnh thoát nước, bế phốt của phòng vệ sinh, người sinh năm Mão hoặc thuộc Tam bích thủy tinh, chuyện hôn nhân sẽ không thuận lợi.

Có thể bạn muốn biết:

Đối với con gái, dù là con trưởng hay là con thứ, quan trọng là ở phương Tây. Phương Tây có mối quan hệ rất sâu sắc với chuyện hôn nhân của con gái. Phương Tây nêu có phòng vệ sinh, bồn tắm, ao đầm, giêng, rãnh thoát nước của bếp… và các thứ liên quan đến nước xung phạm vào có thể ảnh hưởng rất lớn đến chuyện hôn nhân.

Vậy trường hợp nào thì tướng xấu trở thành tướng tốt? Nhìn từ trung tâm của ngôi nhà, phạm vi 45o của phương Tây dùng làm phòng ngủ của con gái hoặc phòng khách, phòng nghỉ ngơi hoặc bản thân kiên trúc và hình dạng của ngôi nhà biên thành phần nhô ra thêm nừa, bố trí đường rãnh nước ngầm hoặc tủ bếp của phòng bếp cũng là tướng tốt.

Tướng xấu là phương Tây có nước, ví dụ rãnh nước của bếp, bể phốt, ao đầm, phòng vệ sinh, giêng, bồn tắm của phòng tắm…

Hơn nữa nếu sao năm sinh cửu tinh của cô con gái ở Thất xích kim tinh của phương Tây, người sinh năm Dậu trong 12 chi, Canh và Tân của thập can, dù sao năm sinh không ở phương Tây cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn còn nêu sao năm sinh ở đó thì tai họa càng thêm nghiêm trọng.vì vậy những gia đình có con gái phải đặc biệt lưu ý không được đế những thứ liên quan đến nước ở phương Tây.

Tướng nhà không có con cái

Không phải là khiêm khuyết vể mặt y học, cũng không phải do vận mệnh vợ chồng không tốt, hai người mạnh khỏe, hạnh phúc. Vậy mà không hiểu vì sao không có con. Những trường hợp vợ chồng như thê này có khá nhiều. Trường hợp này được coi là do tướng nhà có vấn để.

Tướng nhà không có con cái

Không phải là khiêm khuyết vể mặt y học, cũng không phải do vận mệnh vợ chồng không tốt, hai người mạnh khỏe, hạnh phúc. Vậy mà không hiểu vì sao không có con. Những trường hợp vợ chồng như thê này có khá nhiều. Trường hợp này được coi là do tướng nhà có vấn để.

Tướng nhà không có con là phương vị sao năm sinh của vợ bị hỏa khí xung phạm vào, đặc biệt là bị hỏa khí của phòng bếp, bình nước nóng, phòng tắm… xung phạm mà biên thành tướng hung, không dễ sinh con.

Ví dụ người sinh năm Mão, nêu phương Đông có những thứ kể trên thì sê trở thành tướng xấu. Nói chung tướng nhà thường coi trọng vị trí sao năm sinh của chồng mà coi nhẹ vị trí sao nãm sinh của người vợ.

Không có con không phải là do sự xấu tốt thông thường có tướng, có thể nói là vấn đề của vận mệnh sâu sắc hơn.

Nhưng nó cũng chỉ là những tỉ lệ nhỏ, đê trở thành những vấn để thực tê hơn thì do những khiêm khuyết trong tướng nhà tạo ra nguyên nhân.

Phòng ngủ ở phương Tây khiên chồng suy nhược

Phòng ngủ dù có nằm ở phương vị nào cũng không thể biên thành tướng hung, nhưng khi phương Tây có phòng ngủ thì phải cẩn thận hơn một chút.

Phòng ngủ thiết kê ở phương Tây, vi muốn có cảnh quan đẹp mà đào ao hồ, giếng trong vườn hoa thì vợ có thể ngoại tình.

Thông thường phương Tây có phòng ngủ là tướng xấu, nhưng nêu vợ sinh năm Dậu thì sẽ không biến thành tướng xấu.

vể tướng nhà, nguyên nhân vợ chồng ly hôn là do phương Tây có phòng ngủ và ao. Nêu ba mặt của phòng ngủ bị tường bao quanh, chỉ có một bên có cửa sổ thì phải lắp ô thoáng trên cửa để thông gió.

Thêm nữa, nêu muốn sắp xếp phòng ngủ ở phương vị tốt lành thì chỉ cần bố trí ở phương vị sao năm sinh 12 chi của vợ chồng thì sẽ biên thành tướng tốt. vợ ngoại tình hoặc có khả năng đó thì có thể phán đoán là vị trí của phòng ngủ có vấn để.

  1. Tướng nhà khiên con trẻ thích học tập

những cát hung mà căn phòng này đem lại sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến con trẻ.

Có thể bạn muốn biết:

Khi sắp xếp phòng của trẻ, điểu được xem là cấm kị nhất đó là các phương Tây Bắc, Nam, Tây Nam, Tây xét từ trung tâm của ngôi nhà, nêu ở các phương vị này bố trí phòng con trẻ học tập thì thành tích học tập của chúng sẽ giảm sút.

Tây Bắc là định vị của chủ nhà, nêu phòng của con trẻ thiêt kê ở đây thì trẻ dễ biên thành kiểu người tự cao tự đại, kết quả sè bị chúng bạn xa lánh.

Nêu phòng của trẻ nằm ở phương Tây Nam thì sè trở nên ham chơi không thích học, thiêu nghị lực, khả nàng quyết định, phán đoán không tốt, không năng động, không chăm chỉ, thành tích học tập đương nhiên sê đi xuống.

Bình luận trên Facebook