TUỆ DUYÊN TRONG PHONG THỦY HỌC

1. TUỆ DUYÊN TRONG PHONG THỦY

người trong việc lựa chọn, giải quyết vấn đề mọi trường cư trú. sinh rón, phạm vi của nó bao gồm việc xây dựng quy hoạch nơi ờ, công sự, lăng mộ, miếu mạo, thôn xã, thành phố… Trong đó đề cập đến vấn đề đáng mộ được gọi là âm trạch, đề cập đến nơi ở người đang sống, phòng ờ. môi trường sinh hoạt được gọi là dương trạch. Ảnh hưởng tới phong thủy đối với ứng trạch dược biểu hiện chủ yếu là 3 mặt: Thứ nhất là sự lựa chọn cơ chế. tức lũ lựa chọn có thể làm xuất hiện những thông tin tốt vé điều kiện địa hình trong Sinh /V và lâm lý mọi người; thứ hai là việc bố trí và xửlý vấn đề nơi ờ. bao gồm cả sự lợi dụng và cải tạo môi trường tự nhiên, định vị và điều chỉnh các mặt như hướng, vị trí. độ cao thấp. lớn nhỏ, lối ra vào. văn để cung cấp nước và nước thải của nơi ở thứ ba là trên vừa kể trên có thể bố trí thêm một vài biểu tượng, kỷ hiện dê thỏa mãn nhu cầu tâm lý tránh hung. hướng cát của con người.

Sự ra đời của phong thủy học, là một cách hoàn thiện cái tôi mà con người đã áp dụng với hy vọng hài hòa bản thân mình với tự nhiên, thực tế không hề có một sự thành bị nào ờ đây, nhưng trong thời đại thiếu những kiến thức về địa chất học. từ trường học. khí tượng học, thủy bàn học. kiến trúc học và sinh lý cơ thể học hiện đại. con người chỉ có thể dựa vào những kiến thức thời đại bây giờ để nhận thức vẻ hoàn cảnh, giải thích những vấn để cập phải. Vì thế, các quan niệm giải thích vũ trụ tự nhiên có đại

Ngà) này. nhiệm vụ của chúng là chính là phải xóa bỏ những điều đó. cải bó tấm vỏ bọc đó. mà ra nội dung bên trong, trả lại diện mạo vốn có cho nó. làm nữa còn các phải kết hợp VỚI khoa học hiện đại. cũng có làm nửa tin khoa học. tính khách quan và tính thực dụng, tạo nên một môn phong thủy khoa học hiện di, phục vụ cho sự tiện hộ vụ phát triển của loài người.

Ngược dòng thời gian tìm hiểu vé sự hình thành của phong thủy. Con người trong xã hội nguyên thủy không có những nhận thức lý tính về các quy luật tự nhiên, nhưng vì sự sinh tồn, bọn họ buộc phải sống trong những nơi khi nhận vụ thủy thì thích hợp cho sự sinh tồn và phát triển, đây là sự lựa chọn mang tính thích ứng. Sang đến .xã hội văn minh, trong giáp cốt vấn dù có những ghi chép vc việc bố trạch.

Thời chiến quốc, sự nổi lên nữa các học thuật, cộng thêm sự phát triển của “Chu dịch ” và âm dương ngũ hành, việc lấy tinh thần “Ngửa mặt xem thiên văn. cúi xuống xét địa lý ” làm tư tưởng chủ dạo xúy dipìg các tư tưởng học thuật đã khiến con người thường lấy trạng thái phương vị đi /Ý đối xứng với các chòm sao trên trời. đồng thời cũng đã có những nhận thức và nghiên cứu bước đầu về từ trường dịu cầu. la bàn được phát minh ờ thời kỳ này. Sự ra đời của la bàn khiến cho việc nhận định phương hướngc đã có sự tpty nạp và tồng kết rước dâu.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội