Từ “Thanh Nang” trong Địa lý và phong thuỷ xuất phát từ đâu?

1. Từ “Thanh Nang” trong Địa lý và phong thuỷ xuất phát từ đâu?

“Thanh Nang” được nói đêh trong sách ‘Tấn thư” trong chương “Truyện Quách Phác” có viết Quách Phác là người: “yêu thích vãn hoá cổ, giỏi về lịch âm dương, có một vị họ Quách đến làm khách ở Hà Đông giỏi vl bói toán, Quách Phác đi theo học nghề, ông ta liền lấy từ trong túi Thanh Nang ra 9 quyển sách đưa cho Quách Phác. Từ đó các môn bói toán, ngũ hành, thiên văn, trừ tai chuyển hoạ Phác đều thông suốt, cho dù Kinh Phòng, Quản Lộ cũng không hơn được.”

Học trò Quách Phác là Triệu Tái lấy trộm sách Thanh Nang nhưng chưa kịp đọc thì bị lửa thiêu cháy mất. Trong kinh “Cửu Thiên Huyền Nữ Thanh Nang Hải Giác” có lược tả hàm ý Thanh Nang là: “Trong sách Thanh Nang có truyền lại những điều thần bí về các môn bát quái bát môn, lục giác thiên thư, từ một mà biến hoá thành muôn vạn”. Theo truyền thuyết “Thanh Nang” là bản sách mật truyền về địa lý ảnh hưỏng lưu truyền rất rộng vì vậy đòi sau lấy từ Thanh Nang để chỉ địa lý hoặc phong thuỷ. Đời Đường, Trần Tử Nang trong ‘Tuyển tập Trần Bá Vương” có bài thơ “Dật Nhân Thù Điền đến thăm không gặp ẩn cư” trong đó có câu:

2. ‘Thanh Ô” và Thanh Điểu” có ý nghĩa gì?

Thanh 0 Tử là nhà xem mộ nổi tiếng thời cổ đại, vì vậy tên ông ta được dùng để chỉ môn Phong thuỷ. Trong lịch sử Thanh Ô Tử là người sông ỏ thời vua Hoàng Đế, đời Tấn trong sách “Bao bốc tử nội châm” (sách về thầy bói) của Cát Hồng có viết: “Ngày trưóc thời Hoàng Đế xem địa lý có học thuyết của Thanh ô”. Đời Tống trong sách “Hiên Viên bản kỉ” có viết: “Hoàng Đế bắt đầu vẽ bản đồ các châu, có Thanh 0 Tử biết xem địa lý để giúp đõ”. Cũng có thuyết mói Thanh Ô Tử là người đời Tần. Đòi Nguyên trong sách ‘Văn Hiến thông khảo” của Mã Nguyên Lâm có viết: “Đời Tần có Thanh Ô Tử viết Thanh Ô Kinh”. Lại có thuyết nói Thanh ô Tử là ngưòi đời Thương Chu. Đời Đưòng, Thanh Ô Tử có danh tiếng lốn. Trong sách “Lưu Mộng Đắc tập” của Lưu Nguy Tích có viết: “Xem đất phải nhồ Thanh ô”. Trong sách “Liễu Tiên sinh tập” của Liễu Tông Nguyên có viết về mộ chí của Lí phu nhân: “Sdn theo quẻ Cấn, Thuỷ theo quẻ Đoài, nguồn linh thiêng tụ về,con cháu muôn đòi thừa hưởng phúc. Đó là lòi của Thanh Ô Tử”.

Truyện Thanh Ồ Tử vể sau được chỉnh lí thành “Thanh Ô tiên sinh táng kinh” chép vào sách “Tứ khô” toàn thư”. Theo khảo chứng lịch sử sách của Thanh Ô Tử ngày nay không phải là nguyên bản sách “Tướng trủng thư” (Sách xem mộ) hay “Táng thư” (Sách xem về việc an táng). Bản cổ của sách “Thanh Ồ Tử” đã bị thất truyền.

Theo lời kể, trước đây bắt đầu từ Thanh Ô Tử môn Địa lí và phong thuỷ đã chia thanh hai ngành lốn: Địa lí nhà ở (chuyên môn chọn đất nhà cửa và các quy tắc xây dựng); Địa lí mộ phần (chuyên môn chọn đất an táng mồ mả và các quy tắc đặt mộ xây mộ).

Từ “Thanh Nang” trong Địa lý và phong thuỷ xuất phát từ đâu? - tu thanh nang trong dia ly va phong thuy xuat phat tu dau

Có rất nhiều tranh cãi về thuyết Thanh Điểu, nói chung cho rằng Thanh Điều là một vị quan ghi chép lịch, thời gian và thiên văn thòi cổ đại tức là một chức quan thuộc về ngành nghiên cứu thiên văn. Trong sách “Tả Truyện” có mục: “nước Thiếu Ngô” chuyên “ lấy tên chim để gọi chức quan” có viết rằng: “Họ Thanh Điểu là quan Tư Khải”. Suy đến thòi xa xưa trong “Kinh Sơn Hải” viết Thanh Điểu là sứ giả của bà Tây Vương Mẫu. Trong sách “Chuyện Hán Võ” của Ban Cô” có viết “ngày mồng bảy tháng bảy vua ở điện Thừa Hoa lúc Mặt Trời đứng bóng bỗng thấy con chim Thanh Điểu bay từ phía Tây đến trưốc điện. Vua hỏi Đông Phương Sóc là điềm gì, Sóc nói: ‘Tây Vương Mẫu sắp đến thăm, nhà vua nên quét dọn để đón tiếp”. Vì vây người đời sau thường lấy Thanh Điểu để ví vối sứ giả. Đời Đường trong bài thơ “Vô đề” của Lí Thương ẩn có viết: “Đường đi Bồng Sơn nhiều lối, cọ Thanh Điểu đi thăm dò”.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội