Trong vị trí và hình thế khác nhau Sa được phân biệt như thế nào?

1. Trong vị trí và hình thế khác nhau Sa được phân biệt như thế nào?

Tùy theo vị trí hình dạng khác nhau, Sa được gọi là đãi sa (chò đợi), vệ sa (bảo vệ), hộ sa (giúp đỡ), triều sa (chầu vào), nghinh sa (đón tiếp). Các nhà phong thủy cổ đại Trung Quốc nói: Như hạc đứng hai bên là đãi sa; che được gió mưa gọi là triều sa; ngoài chắn gió độc, trong táng khí lực, ôm bọc trước huyệt là nghinh sa; thị vệ phía trước là vệ sa. Căn cứ hướng gió núi chắn gió là thương sa, ngược lại là hạ sa.Cóc núi Sa một bên có nước đều được gọi là hạ thủ sa

Gĩữa huyệt và Sa tạo thành quan hệ vua tôi, sa cần thanh tú như cung tần phi nữ, như quần thần bái phục, như hộ vệ của vua.

Sa có nhiều hình dạng nhà phong thủy lấy tên chín ngôi sao để gọi: Hình nhọn tròn ngay ngắn là cát sa; tàn phá lún sụt là hung sa. Sự cát hung của sa dự báo họa phuc của người, nhà phong thủy cho rằng: núi dầy sinh người béo, núi gầy mỏng sinh ngựời đói, núi thanh tú sinh người sang, núi lụi bạí sinh người buồn, núi quây quần người tụ họp, núi dài người anh dũng, núi ngắn người thấp lùn, núi xuôi người hiếu thuận, núi ngược người ngỗ nghịch… Hình thê sa tốt hay xấu không hoàn toàn do tự nhiên.

2. “Hạ thủ sa” trong Phong thuỷ học chỉ cái gì?

Hạ thủ sa còn gọi là cửa dưới hay tay dưối. Bất kể đông tây bắc đã là hướng nước chảy ra đều gọi là hạ thủ. Liêu Công

  • rf$nể nói: “Xin hỏi thê nào là giàu, hạ sa đến quy tụ; còn thê nàô là 1 gheo, hạ sa chảy trôi xuôi”. Dòng chảy trước huyệt nếu về trái thì
  • u|n trái là hạ thủ, về bên phải thì bên phải là hạ thủ. Nếu bên trái 1 nước chảy ngược qua phải chắn dòng nước bên phải; dòng nước 1 kậỊỊ phải chảy ngược sang, bên trái chắn dòng nước bên trái gọi là I Ăghịch quan chủ phát tài lộc. Nếu núi thủ hạ ngắn ngủi không 1 giảo nhau được tức là huyệt giả. Hạ thủ trùng điệp, kín khít thì I kuyệt kết càng lớn.

3.  Hộ sa trong Phong thuỷ học có tác dụng gì?

“Sa” trong Phong thủy học là chỉ núi nhỏ vây quanh long mạch I chính, long mạch đến sẽ có núi sa nhấp nhô ở hai bên tầng tầng lớp I lớp, càng nhiều càng tốt để hình thành các vòng bảo vệ huyệt.

1 • Các ngọn núi ỏ hai bên trai phải của huyệt gọi là tả phụ hữu bật, 1 cũng gọi là tả hữu hộ sa, cũng gọi là núi sa Long Hổ; Hình dạng như 1 sừng trâu, cánh ve thì gọi là sa cánh ve. Long mạch không có sa thì cô 1 dộc, huyệt không có sa thì lạnh. Vì vậy tác dụng của Hộ sa chính là bảo I vệ che chắn cho huyệt “ không bị gió thổi, bao bọc hữu tình”.

Hình thức của Hộ sa cao thấp, ngắn dài, xuôi ngược cần hài hòa 1 đôi xứng, cách huyệt vừa phải quá xa thì tản mát, quá gần thì lấn át.

4. Căn cứ vị trí của Sa có thể chia làm mấy loại?

Căn cứ vào vị trí của Sa và tác dụng có thể chia thành bốn loại: “thị, vệ, triều, nghinh”.

Sách “Bác Sơn thiên” có định nghĩa về bôn loại S(ỉn: hạc đứng hai bên gọi là thị sa để che gió độc rất có hiệu lực; bao bọc long mạch gọi là vệ sa, ngoài chắn gió dữ trong tăng thê lực; ôm bọc sau huyệt gọi là nghênh sa bằng thấp như mái chèo; đứng hầu trước mặt gọi là triều sa bất kể gần xa đều là rất quý.

Các loại sa nói ở đây trên thực tê là thể hiện một kiểu tôn ty phong kiến, quan hệ đẳng cấp giữa chủ và tớ; là sản phẩm Phong thủy học bị ảnh hưỏng chê độ phong kiến.

5. Đánh giá các loại sa tất xấu như thế nào?

Sa có các hình dạng nhất định. Nhà phong thuỷ lấy các tên sao Tham Lang, Liêm Trinh để đặt tên phân biệt. Đầu tròn nhọn vuông vắn là sa tốt, vỡ vụn, nát bét, lở lún là sa xấu.

Sự tốt xâu của sa báo hiệu sự lành, dữ đến với người; núi dày sinh ngưòi to béo, núi gầy mỏng sinh người đói, núi thanh sinh người cao sang, núi lở lún sinh người đau buồn, núi tập trung người quy tụ, núi dài người anh dũng, núi cuộn lại người thấp, núi sang sủa người tiến bộ, núi mò tối người mê lầm, núi xuôi sinh người hiếu thảo, núi ngược sinh ngưòi ngỗ ngược… Hình thế sa tốt hay xấu không phải hoàn toàn do tự nhiên. Nhà phong thuỷ khi tìm huyệt cũng như người thợ suy tính mực thước để sắp đặt sự xuôi ngược, đúng sai phải rất chính xác mới được.

6. Độ cao của Hộ sa hai bên phải trái có yêu cầu gì?

Trong phong thuỷ rất coi trọng độ cao hai bên của các dãy Hộ sa. Sa ỏ hai bên trái huyệt gọi là thượng sa, là long sa; ồ bên phải gọi là hạ sa hay ,hổ sa. Sự phân chia đó ngoài việc liên quan đến quan niệm tôn trọng long sa ra còn lịên quan đẹn tác dụng chắn gió. Do vậy thương sa thường chọn ẹao to hơn hạ sa một chút. “Thanh Long cần cao to, Bạch Hổ cần cúi đầu” là như vậy.

Mạnh Hạo đòi Thanh trong tẳc phẩm “ Tuyết Tâm Phú” có ví dụ thượng, hạ sa hai bên như cái chân người, còn khu vực huyệt như bộ hạ ỏ giữa hai chân vậy, điều đó chứng tỏ trong phong thuỷ ^M^cũng có quan niệm sùng bái sinh thực.

Qua ví dụ độc đáo trẽn ta’thấý bất cứ huyệt phong thuỷ lý I tưỏng nào cũng có sự bảo hộ của sa ỏ hai bến. Ó phía trước cũng có triều sa, án sa che chắn, từ đó hình thành nên kết cấu vòng tròn chắn gió.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội