Trong tình huống nào thì nên dùng “Nghịch trượng”?

Thuận trượng dùng khi long khí ấm áp, chính khí vào huyệt, xuôi chiều vối mạch, điểm huyệt vào phía chính diện. Loại huyệt này thường ỏ núi chủ cao to ngay ngắn, có mạch ngang thấu qua mà xuống, ở nơi này khí mạch nhỏ quanh co, không mạnh không yếu, tụ cả vào huyệt, không mềm không rắn, Long Hổ vừa phải. Đứng từ nơi đó mà nhìn ngược lên 30 độ nên không sinh ra cảm giác bị ép. Ngoài ra triều sơn án sơn đưa đón; long sa hộ sa bao bọc, hình thế lí tưồng nên dùng thuận trượng. Thuận theo thê đến của long mạch không dùng cách thêm bốt, trực tiếp phát huy thế chính diện của long mạch , vừng thái tuế không lệch lạc. Long mạch hòa thuận nên dùng thuận trượng; thuận theo thế núi thì sức long mạch hùng hậu. Nếu long mạch nông dùng thuận trượng sẽ không có phúc, VI vậy thuận trượng phú quý không ở cục mà ỗ long mạch.

1. Trong tình huống nào thì nên dùng “Nghịch trượng”?

Nghịch trượng còn gọi là phép né nhận. Tổ sơn thanh tú, long thế cao, khí mạnh mẽ. Đón ngược thê mạch, quay lại mà vào huyệt, dựa lệch vào một bên, nhận long khí.

Mạch núi cao thẳng, dốc xuống, cần xả bớt thế dốc xiết của long khí, đưa về nơi đất bằng. Để nhận được thế ngược của mạch núi cần tổ sơn cao, nhỏ như làn khói, non như tơ nhện. Đôì sơn cần cao xa, nhấp nhô, trập trùng là tốt. Nơi đất bằng phang hạ huyệt lệch một bên. Bên âm thấp bằng, bên dương / cao nổi, càng kết nhanh. Khí vào mặt trái phát phúc càng nhanh. Tránh xa thuận trượng và phạm trượng. Cách làm này thích hợp khi chọn nơi huyệt có tổ sơn cao nổi thanh tú, chân núi chủ

nhỏ không có sống núi. Có điểu cách này yêu cầu tổ sơn và chủ sơn phải cổ khoảng cách nhất định rộng rãi không chướng ngại. Bởi vì cổ thoáng đãng tể sơn mới không bị ức chế bồi triều, án sơn mà tạo nên sự uy hiếp.

2. Trong tỉnh huống nào thỉ nên dùng “Súc trượng”?

Cách súc trượng dùng cho huyệt bách hội hoặc thiên loa. Thố long mạch đến chậm và ngắn, xối vào giữa đỉnh đầu và huyệt bách hội. Súc là lùi lại, thu kiếm, khí tụ lại ỏ đỉnh cao phẳng, tụ ở nơi cao như quả tim gà. Vì sinh khí kết lại tụ lên trên nên từ đỉnh đầu nhập vào thiên đình, co đầu mạch lại vào /lão. Từ xa nhìn không thấy mộ nên goị là “rút trượng che mộ”(súc trượng).

Phương pháp súc trượng cần phân biệt trường hợp “cô sơn bất khả táng”.

Cô sơn tức là huyệt không có vùng đệm, cũng không có hình tổ, bằng phẳng không lộ ra, ỏ nơi cao khí không thể dừng, xung quanh không có núi bảo vệ. Đỉnh núi xa, cách sông hồ, thế lực yếu. Đỉnh núi súc trượng có tổ có vùng đệm hội tụ sinh khí, núi bôn mặt quây quần bao bọc, cự ly vừa phải, minh đường cao sáng dòng nược hội tụ . Sinh khí tự ỏ trên mà tán ỏ dưới,mặc dù oai nghi mà không hề có sát khí.

Thế long mạch đến ngắn chậm, nơi cao tụ khí,hội tụ các huyệt, khí co* lại ỏ trên đỉnh. Thế long mạch đêh xộc lên đỉnh bôn phía che chắn, xoáy lại như trôn ốc.

3. Trong tinh huống nào thi nên dùng “Chuyêt trượng”?

ị Chuyết trượng như tơ may áo các huyệt liền nhau theo mạch. Thường dùng trong trường hợp ‘long mạch hùng manh”, Lạc mạch cường kiện thế núi dốc. Đe cho núi chính không bị lấn át cho nên cần phải có một khoảng cách thích hợp với chân núi , “xác định huyệt ngay tại chỗ long mạch sắp hết mà không hết”, để giảm bốt độ dốc. Do phương pháp này giống như lấy sợi đan áo nên gọi là Chuyết trượng.

Long mạch đến nhanh và gấp, mạch núi thẳng, đến đầu gấp khúc thành bức tưòng. Nơi sắp hết mà chưa hết, tức là chưa đến cùng. Chỉ có thể dùng đất khác để vá lại, dồn khí lại hóa sát. Phương pháp này còn gọi là bán tiếp mạch (mạch nối).

Nhân vì thế long mạch cứng cỏi thẳng thắn, ỏ phía trưốc thoát khỏi sát khí mà ỏ phía sau tụ được sinh khí. Cần cách xa mạch chính mấy mét rồi lấp dần đất mới vào để tiếp vối long mạch bên trên. Cách điểm huyệt chuyết trượng nơi mạch gốc phát phúc nhanh như sấm sét, sáng còn nghèo chiều đã nên giàu (tối kị phạm phải đốn trượng). Chuyết tức là sợi may áo để khâu huyệt vào vối mạch.Bỏi thế mạch long mạch quá mạnh kết huyệt quá thấp. Lấy huyệt cao một tấc thì làm tổn thương long mạch, thấp một tấc thì thoát mất khí. Mạch lạc tuy gấp mà huyệt không thấy mạnh, đất huyệt tuy thấp mà không cảm thấy chìm ỏ giữa khoảng nhanh chậm huyệt chuyết mối đúng cách. Lạc mạch thành bức tưòng sắp tối mà chưa tới; đầu mạch nổi lên, điểm huyệt vào nơi đỉnh cao.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội