Trong Phong thuỷ, nước có vai trò như thế nào?

1. Trong Phong thuỷ, nước có vai trò như thế nào?

nếu dòng nước thắns thì tài lộc tán. nghèo đói. Nưéc trước không dó chây thảng, nước sau nước dè chảy thảng, tất cả phú quý là dựa vào sự khúc khuỷu cùa dòng nước còn dại diện cho long mạch. Nước và khí có quan họ mật thiết với nhau, nước chảy di mất llù sinh khí tán, nước hợp lại thì khí tụ. Nơi nước đừng lại là ao là đầm. là sỏng là hó. chính là nơi chân long (long th.Ịt) nghi ngơi. Khí là mẹ của nước, nước là con cua khí. mẹ con luôn bẽn nhau, tụ họp lại dẹp biết bao.

 • Khuyen mai Giường ngủ

 • Ghế xoay cho bé

 • Bàn ghế kiểu đài loan

 • Nước là vặt thể vô cùng quan trọng của giới tự Iihiòn, nó có vai trò quan trọng trong việc diếu tiết khí hậu. làm trong sạch mỏi trường. Cuộc sóng cùa con người cũng khổng thể tách khỏi nước. Nhưng nếu lựa chọn vị trí khỏng đúng hoặc dược sử dụng khống thích hợp thì nước có thể gây hại cho cuộc sống con người như tạo ra những cơn dại hổng thuỷ phá hoại niùa màng, nhà cửa, hoặc gây ra ỏ nhiễm, phá hoại hệ thống môi trường sinh thái. Vì thê, trong việc lựa chọn vị trí nhà trong kiến trúc, ván đẻ xừ lý nước như thế nào cũng là một diều quan trọng.

  Trong Phong thuỷ học. việc lựa chọn thuỷ có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Lý thuyết vé phong thuỳ cho rằng dất lành không thé không có nước”, vì thế “tìm long chọn thuỷ cùng cần phái cẩn thận, trước tièn nẽn quan sát thế nước”; “Chưa xem núi vội, hãy xcm nước trước, có núi mà không có nước th’i đừng tìm dất”. Nước được các nhà Phong thuỳ học dặc biột quan tám. Họ cho răng nước chính là huyết mạch của núi, néu như tìm dược quanh núi có nước tụ. là n<ti mà hai dòng nước gặp nhau, nơi giao hoà cua nước là nơi long dừng lại. Do những khúc ngoản ngoèo của dòng cháy cùa dòng nước là thiên biến vạn hoá, các nhà Phong thuỷ học cũng cho nước là long, gọi là “Thuỷ long”. Sách “Thuỷ long kinh” chính là cuốn sách chuvên giáng về quan hộ cùa hình thếcủa thuỷ hê và lựa chọn đất, trong đó tổng két được hơn trảm loại thuỷ cục cát hung có liên quan đến âm trạch và dương ưạch, cung cấp de mọi người cùng tham khảo, ơ khu vực dồng bằng không có sơn mạch đé dựa, các nhà phong thuỷ chọn đất dành phải dựa vào cách chọn thuỷ thay sơn. “đến dóng bằng dừng hoi sơn mạch, né’u nhìn thấy nước chảy dó chính là long”. “Thuỷ long kinh” chuyên nghiên cứu vé những phương pháp và các chi dẳn vé thuỷ long tìm mạch.

  “Đương nhiên nước có to có nhỏ, có xa có gần. có nông có sâu. không được luỳ tiện cứ tháy nước là nghi dó là diều tốt. Đương nhicn còn phái xem xét đến hình thé cũa dòng nước, kiểm tra tính tình nó. phân biệt độ cát hung cùa nó ổé làm ticu chuẩn lấy hay bỏ”. Tióu chuẩn lấy hay bỏ cùa các nhà phong thuỷ học, chú yếu là dựa vào hình thái và nguồn cùa dòng nước làm cân cứ, “nưóc chảy di thì sinh khí lán, nước dung hợp thì nội khí tụ”, “Nơi nước sâu thì dán giàu hơn. nơi nước nổng thì dản nghèo hơn, nơi nước tự thì dân cư dỏng đúc hơn. nơi nước lán thì dân cư thưa thớt hơn.” Cho răng nước cháy đến phái khúc khuỷu, dòng nước sang ngang phải thế ỏm. dòng nước chảy đi phải uốn lượn, nước tụ lại phái trong vắt mới là cát lợi. nhưng nếu nước có hướng cháy xiên thẳng, chảy xiết, những luồng nước chảy xiết ngược dòng thì lại khòng lợi.

 • Tủ gỗ đựng quần áo cho bé

 • bàn ghế hop phòng khách

 • Trong lý thuyết Phong thuý học. đỏi với những kiến thức về nước, thì ngoài việc xcm xét những ích lợi cùa nước là tưới tiêu, canh tác, ngư nghiệp, nước uống, thuyên bè ra còn rát chú ý tới nhĩmg kiẻn thức vé nạn lũ lụt. Người xưa sớm dã biết dến tính hai mật cương nhu cua nước, những tai hoạ do nước gây ra như lũ lụt. xói mòn, xâm thực… dã giúp cho con người tòng kết được rất nhiêu biện pháp chọn vị trí. và kiến trúc hơp lý dẻ tránh những hậu quả do thiên tai do nước gâv ra. Một ví dụ diến hình là ớ những nơi mà những đoạn uốn lượn của sông hình thành những đoạn vòng cung, thì khu đất dó ba mật được bao quanh bỡi dòng nước. Hình thúc này gọi là: “Kim thành ỏm”, theo ngũ hành, kim giống như hình tròn, hơn nữa kim sinh thuý, thuỷ là hiếm trớ, nước óm tất có “kim thành”, tên gọi của “thuỷ thành”. Trong phong thuỷ học còn gọi là “quán đới thuỷ”. “miên cung thuỷ”, là hình thế dại cát (rong thố của thuỷ trong phong thuy học.


  Notice: WP_Query được gọi với một tham số đã bị loại bỏ kể từ phiên bản 3.1.0! Hãy sử dụng ignore_sticky_posts thay cho caller_get_posts (sẽ sớm bị loại bỏ) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4782
  Bài viết liên quan

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội