Trong phong thuỷ học nói đến “Chuyển đổi” là có ý nghĩa gì ?

1. Ngọn núi Tá Phụ có đặc điểm gì ?

Hình núi phía trước cao sau thấp, chân núi thấp bằng phẳng thường ồ hai bên ngọn Vũ Khúc, hình dáng Vũ Khúc giông như cái nồi úp, thấp mà tròn.

Ngọn núi Tở Phụ

Ngoài ra ngọn Tả Phụ còn có các hình dáng như mặt trăng, con dấu, cái nón, con rùa… Tuỳ theo các sao chính mà Tả Phụ có hình dáng khác nhau. Tóm lại, hình dáng nhỏ, thanh tú, tròn đầy lá tốt nhất. Tả Phụ thường ở bên trái minh đường, nếu kéo dài là quý. Các nhà phong thuỷ thường đi tìm thê tả phụ bao bọc như hình trứng chồng, liên tục nhau, là nơi có huyệt quý. Hành trình của long mạch nếu không có Hữu Bật hỗ trợ có nghĩa là chưa kết huyệt. Sao Tả Phụ thuộc kim, bản thân không làm nên lành hay dữ, theo cát tinh thì lành theo hung tinh thì dữ. Nhà ỏ cũng vậy.

2. Ngọn núi Hữu Bột có đặc điểm gì ?

Sao Hữu Bật không có hình dáng xác định, hoặc như tơ, hoặc như cuộn tơ, hoặc như con sâu, như con cá, Con rắn giống như tả phụ tuỳ theo hình dáng của sao khác mà xác định. Tả Phụ cùng Hữu Bật là những núi hộ vệ long huyệt, mọc ở hai bên minh đường. Thời gian càng dài, núi Hữu Bật càng ẩn xuống, không hiện tung tích, nên còn gọi là ẩn diệu tinh. Nhà phong thuỷ cho rằng: Hữu Bật tàng hình, tức là long mạch đến ngầm, không có

sát khí xâm hại. Nếu biết được hình thế ẩn hiện của nó sẽ tìm được huyệt kết.

Hữu Bật thuộc thuỷ, lành hay dữ tuỳ theo sao khác, nhưng phần nhiều là ở cạnh sao lành.Ngọn núi Hữu Bột

3. Trong phong thuỷ học nói đến “Chuyển đổi” là có ý nghĩa gì ?

Chuyển đổi là chỉ thể thức của long mạch không ngừng thay đổi như từ hình dáng thô, to sang hình dáng non nớt, mềm mại, hình thức chuyển đổi của long mạch là cắt đoạn. Khi long mạch hành trình hay chìm xuống nổi lên, cắt rồi lại nối, nối rồi lại cắt, hình dáng cắt đoạn, mà thê không đứt, núi không liền nhau mà khí không ngắt quãng.

Cửu tinh chuyển đổi có thứ tự nhất định như sau: Tham Lang nhập vào Cự Môn; Cự Môn nhập vào Lộc Tồn, Lộc Tồn nhập vào Ván Khúc, Văn Khúc nhập vào Liêm Trinh, Liêm Trinh nhập vào Vũ Khúc, Vũ Khúc nhập vào Phá Quân, Phá Quân nhập vào Tả Phụ, Tả Phụ nhập vào Hữu Bật. Mỗi loại tinh phong đều có từ chín đến mươi hai lần chuyển đổi từ lớn sang nhỏ. Như Tham Lang sinh ra tiểu Tham Lang hết lượt sẽ cắt đoạn chuyển vào sao dưói. Chuyển đổi từ lớn thành nhỏ, từ thô thành tinh, từ già thành trẻ là tốt. Như người thay áo, như ve lột xác, là một tiêu chí trên hành trình của long mạch. Long mạch không chuyển đổi thì không quý, chuyên đổi càng nhiều càng tốt.

Do đó khi tìm long điểm huyệt, phải nhận biết biến hóa của long mạch, nếu không sẽ không biết được long mạch đi từ đâu, biến hóa ra sao, dừng tụ ỏ chỗ nào, sẽ rất bất lợi.

4. Trong Phong thuỷ học, “Sa” là ngọn núi như thế nào?

Sa là chỉ núi ở xung quanh long huyệt. Sa nghĩa là cát, là cách của các thầy phong thủy trong khi truyền nghề thường dùng đống cát tạo thành long huyệt. Do vậy các ngọn núi ỏ xung quanh huyệt được gọi là Sa.

Phạm vi từ Sa ý nghĩa rất rộng, bao gồm hình thế sơn thủý che chắn bảo vệ huyệt. Từ Thiện Kế nói: “Sa là chi các núi ỏ trưóc sau,

trái phải của huyệt, bao gồm núi tiền triều, hậ^ lạc, tả long, hữu hổ, la thành, thị vệ, thủy khẩu và cả quan, quỷ, cầm, diệu đều gọi là Sa.” Liêu Ngung nói: “Long mạch kêt huyệt ỏ đâu, bốu phía có núi tụ lại đều có tên tuổi-i vì sao các vị tiền bôi lại gọi chung là Sa.”

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội