Trong Phong thuỷ học “hình” và “thế ” cái nào quan trọng hơn?

1. Góc nhà phong thuỷ chia “Hình” thành nỉ ‘ữhg bộ phận nào?

Hình là chỉ .hình trạng Bơn của một huyệt đã kết, là then chốt để tụ khí, sinh khí dựa vào hình thế để di chuyển và dựa vào hình để dừng lại. ‘Táng Kinh” viết: “Hình thế tụ khí lại sinh ra muôn vật là nơi đất thượng hạng”. Do đó hình là tổng kết về khí. Nếu không có hỉnh thế đẹp thì sinh khí không thể ngưng tụ lại. Hình có to, có nhồ, cao thấp, béo gầy, cúi ngước, giữa cạnh; các nhà phong thuỷ chia ra thành sáu dạng: tròn, lệch thẳng, gấp, vuông, lõm vối các yêu cầu cơ bản là: thứ nhất cần tĩnh nếu chuyển động thì khí không tụ; thứ hai: cần ẩn tàng nếu lộ thì khí tán theo gió mất; thứ ba: cần vuông thẳng, nếu méo mó vặn lệch sẽ là nơi tụ khí ô uế; thứ tư: cần no đầy tròn trịa thì khí sẽ tụ và chứa lại.

 • Tủ giường gỗ tự nhiên

 • bàn ghế đơn giản ma dep

 • Ghế sofa góc hà nội

 • Hình sơn cát hay hung thì huyệt cũng theo đó mà lành hay dữ và từ đó mà con ngưòi gặp phúc hay là hoạ. Hình tốt thì người gặp điều tốt.Táng ỏ những nơi đất thô xấu, trũng thấp, chênh vênh,..đều dễ đưa đến tai hoạ hung ương. Sách ‘Táng Kinh” có viết: “Hình như.tường thành, có gò nổi lên táng theo kiểu “chỉ” sẽ phát vương hầu. Hình như tổ yến, táng theo kiểu khúc sẽ phát phúc vinh hoa. Hình như luỹ đất, sau có dãy núi chiếu lại, trưóc có thế núi vòng tối sẽ phát đỗ đạt quan tước. Hình như cái nồi úp, là đất phát giàu có. Hình như cái mũ, vinh hoa lâu dài . Hình như toán tử (con tính) mọi việc đều rôl loạn. Hình như cái áo nhàu, phụ nữ dâm dật. Hình như cái thuyền úp, phụ nữ bệnh tật, nam giới bị tù đày. Hình như cái kiếm nằm, phạm tội hên luỵ đến gia tộc. Hình như con dao ngửa lên, gặp tai hoạ phải bỏ trốn.

  2. Trong Phong thuỷ học “hình” và “thế ” cái nào quan trọng hơn?

  Thế là chỉ hình dạng hiện ra của long mạch sau khi phát xuất nhấp nhô ẩn hiện hưống tới huyệt. So sánh với hình thì hình gần mà thế xa, hình nhỏ mà thế lớn. Vì thế để nhận ra hình thì phải tìm được thế: “hình như rồng vẫy đuôi, hổ ngoái đầu là hồi long

  (rồng quay lại); hình thế như thú ra khỏi rừng, thuyền qua bể ldn gọi là xuất dương long (rồng ra khỏi biển); hình thế cao nổi nguy nga gọi là giáng long (rồng xuống); hình thế như con rết vuốt râu, như đai ngọc có đốt tiết gọi là sinh long (rồng hiện); hình thế như con nhạn xoè hai cánh, bay lượn du dương gọi là phi long (rồng bay); hình thế như hổ dừng voi phục, trâu nằm, tê quỳ gọi là ngọa long (rồng nằm); hình thế man mác, như tiên nữ giơ tay, bềnh bổng trôi nổi gọi là ẩn long (rồng ẩn); hình thế cao xa vòi vợi,như cấi giếng ngửa, như cái mâm hứng nước gọi là đằng long (rồng lượn); bình thế gôĩ dựa liên hoàn như hươu, dê xô chạy cá lượn chim bay gọi là quần long (bầy rồng)”. -Bất kể long gì theo yêu cầu thể như Liêu Hy Ung nói: “Thế phải hưống đến không nên hướng đi, không nên nhỏ yếu mà phải lớn mạnh, nên đều không nên đứt đoạn, nên ngược chiều không nên xuôi”. Thế đến thì khí đến theo, thế lón thì khí mạnh thế liên tục thì khí tập trung, thế ngược thí khí quật khỗi mà không âm thầm nằm bẹp như con rồng chết… Vì vậy một huyệt thật sự tốt, thế của long mạch phải như ‘Táng Thưviết: “vừa ẩn vừa liền là nguồn từ trời, như nước dậy sống như ngựa đang phỉ, khỉ đến như chạy, lúc dừng như xác chểt, như rồng như ưng, hoặc bay hoặc cuộn, đó là nơi đất chí tôn chí quý.”

 • Nội thất trang trí phòng khách

 • Sofa góc giường đa năng

 • Cành tiên núi Bổng Lai, tù gốc độ Phong thủy học cổ đại kiểu mộ táng theo hình “Bác Đđu thđt tinh”như chữ s có thể “tụ khí”)

  Có thế rồi sau có hình, có hình rồi sau có huyệt. Tìm được long huyệt thật thì con cháu mói có được phúc ấm. Nếu nhầm vào nơi thế dữ ác long thì ngược lại sẽ để tai vạ lại cho đời sau. Bởi vậy sách “Táng

  Bình luận trên Facebook