Trong “Địa lí tỉnh tâm lục” miêu tã Thuỷ thành như thế nào?

1. Trong “Địa lí tỉnh tâm lục” miêu tã Thuỷ thành như thế nào?

Trong “Địa lí tỉnh tâm lục” có nói về Thủy thành như sau: ‘Thủy thành có rất nhiều cách, không dễ hiểụ hết được, có khi bàn tông miếu, bàn theo độ số, bàn theo quẻ sao, bàn theo âm sơn [ dừđng thủy, có khi bàn theo dương sơn dương thủy, tuy đều có lý 1 phưng khi dùng đến biết thế nào mói là thích hợp. Theo tôi thì núi 1 thích tĩnh, nưốC’thích động là ỗm tĩnh dương động, sơn thủy tức là I Ề01 dương. Lý âm dương hiển hiện rỗ ràng, không cần phaỉ đợi có 1 gao trên tròi, quẻ dưới đất rồi mói biết. Đó là lấy sự tốt xấu của I dòng nước mà nghiệm còn hơn cả vối núi nữa! Nếu dòng chảy tới 1 gẫn không xung đột, dòng chảy đi cần không xuôi tuột đi chảy 1 ngang không lệch. Dòng tới nên khúc chiết, tới lui nên quanh co, 1 thảy ngang cần ôm huyệt như cánh cung, như vậy tạo thành thế lưu luyến tình cảm; nếu là nghịch thủy long mạch càng mạnh, lại I có hình thế cong dần vào huyệt là thượng cách. Nếu là dòng thuận 1 thủy long mạch nhẹ yếu mà lại chảy thẳng thì càng kém hơn. Nếu Ị long mạch kết rõ ràng, thanh tú,lại càng cần xem kĩ, tìm hướng 1 chảy cong để dùng, như vậy không p-hải thấy nước thuận mà vội 1 bỏ đi; nếu nước như tên bắn, như dây dợ, như ngưòi đeo kiếm, hoặc Ị rẽ dòng như chữ bát, hoặc cắt ngang như hình chữ Xuyên, có tiếng 1 gào như khóc lại càng không nên chọn. Lại còn cần chia rõ trong 1 ngoài, phía trong Long Hổ trưốc huyệt gọi là nội thủy, có ra không 1 vào, đáng quý là quanh co khuất khúc giao tiếp vổi ngoại thủy. K Phía bên ngoài Long Hổ, trong triều án gọi là Ngoại thủy có thể là B ngòi khe sông biển, Nếu Nội thủy không tốt mà Ngoại thủy hợp lý ■ thì không ảnh hưởng đến đại cục, Nội thủy tốt mà Ngoại thủy xấu 1 thì không nên chọn”,

Trong sách “Táng Thư” có viết : “Ngoại khí có thể tụ nội khí, Ị. nước chảy qua có thể ngăn long mạch đến, không phải là ý nghĩa 1 đơn giản, bỏi thủy ra vào minh đường như mạch máu của ngưòi 1 không thể không cẩn thận. Sách có nói: chia dòng khi còn chưa I mạnh, chầu về khi thịnh vượng, dồn lại khi suy yếu, đến như cánh I cung, đi như sợi chỉ, đó là tốt. Nếu sơn lón thủy nhỏ, sơn yếu thủy 1 mạnh, âm dương không cân xứng là không tốt”.

2.  Trong Phong thuỷ học “Thiên môn” (Cửa tròi) là gì?

Thiên môn, còn gọi là Thiên quan, Thượng sa, là nơi dòng nưổc 1 chảy vào huyệt. “Nơi nưốc chảy vào huyệt gọi là Thiên môn, nếu 1 dòng nước đến mà không thấy nguồn thì gọi là Thiên môn khai ■(Cửa trời mở)”.

Đối với huyệt kết chính thân long mạch thiên môn lại càng I quan trọng, bỏi thế long mạch ồ nơi kết huyệt có thế thuần phục,

phần nhiều chia nhánh mà ít ngược lên, nếu thiên môn không kín sẽ bị gió thổi vào huyệt. Nhánh long mạch kết huyệt cũng cần sự giúp đỡ của thiên môn bao bọc tụ lại được, vì vậy nhánh long mạch không cổ thượng sa là không thật.

Trong dân gian có lưu truyền câu tục ngữ về Kham dư là ‘‘Sơn quản con người, Thuỷ quản tiền tài”, nguồn nưốc tức là nguồn tài sản, nguồn dài xa, rộng rãi là quý. Vì vậy, Thiên môn cần rộng thoáng mới tốt.

Nhưng nưốc cũng hay mang theo thần sát nên nếu thiên môn mỏ toang nước chảy thẳng vào huyệt, không có gì kiềm chế là cách cục đại hung. Vì vậy cần dòng chảy quanh co mà chẳng thấy rõ nguồn vào là tốt nhất

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội