“Đồ Trạch thuật” và “Kham Dư chỉ quý” có liên quan gì đến nhau?

1. Tại sao nói “Địa Lý chỉ mông” là tư liệu hệ thống của Jíống địa thuật?

“Địa Lý chỉ mông” còn gọi là “Quản Thị Địa Lý chỉ mông” là một bộ tư liệu hệ thống tướng địa học có nội dung và quan điểm fức kỳ phong phú, toàn diện.

Quản Lộ là một thuật sĩ người Bình Nguyên • Sơn Đông. Theo “Tam Quốc Chí – Quản Lộ truyện”ghi chép: “Quản Lộ tinh thông Chu Dịch, phong thuỷ, chiêm tướng, ông có thể dùng cách chiêm quẻ để nói sự việc trong mộ và dương trạch, còn có thể xem “Tứ quẻ” đoán hung cát. Một lần ông đi qua một ngôi mộ, đứng tựa vào cây mà thốt lên: “Cây cối tuy rậm rạp nhưng vô hình khả cửu; bài vị tuy đẹp đẽ nhưng vô hậu khả thủ. Huyền Vũ tàng đầu, Thanh Long vô túc, Bạch Hổ chặn thi thể, Chu Tước khóc bi ai. Tứ nguy dĩ bị, pháp đương tai tộc, bất quá nhị đối, kỳ ứng chí hề”. Quả nhiên, về sau câu nói ứng nghiệm. Các nhà phong thuỷ đều suy tôn ông là tổ sư của nghề phong thuỷ.

 • Mẫu giường ngủ co ngăn kéo dep

 • Bàn học có kệ

 • Phòng ngủ của bé

 • “Địa Lý chỉ mông” có mưòi quyển, gồm một trăm mục, chủ yếu thiên về hình thế, bàn luận đến sơn thế địa hình như “Ngũ Quỷ khắc ứng thiên” nói về địa hình hung cát

  Học thuyết Ngũ hành được vận dụng trong này rất nhiều. Sách “Ngũ Quỷ khắc ứng thiên” viết: Cô” tầm long chi thuật, duy quý thức ngũ hành chi thịnh suy, biện nhị khí chi thanh trọc. Sách “Tam Cát ngũ hung thiên” viết: Thuỷ hữụ bạo, liễu, khúc, lai, than ngũ hung; sơn hữu đồng, đoạn, thạch, quá, độc ngũ hung; nhân hữu tật ách thương tích, sinh li tử biệt, hình từ hoạn nạn…”. Những quẻ hung ỏ đây đều xếp yặo thuộc tính ngũ hành, phản ánh hiện tượng không tốt của thế giới iự nhiên. Nhắc nhở con ngưòi phải chú ý đến tướng địa.

  2. “Đồ Trạch thuật” và “Kham Dư chỉ quý” có liên quan gì đến nhau?

  “Kham Dư chí quý” đã bị thất lạc từ rất sớm, nội dung của nó ra sao không phải ai cũng biết. Nhưng người ta suy đoán “Đồ Trạch thuật” là một trong những nội dung chủ yếu của quyển thư này.

  Điểm mạnh lý luận của “Đồ Trạch thuật” là môi quan hệ giữa càn nhà vối họ tên của chủ nhà, nền tảng iý luận lại căn cứ vào nguyên lý tương khắc tương sinh của khí trong ngũ hành. Đây cũng là một trong những nội dung của yếu của “Kham dư chí quý”.Sách tướng địa thời nhà Tuỳ nội dung chủ yêu là gì?“Cung Trạch địa hình” là bộ phận liên quan đến tướng địa VẶ tướng trạch, có thể gọi nổ là thuỷ tổ của lý luận hình pháp phong thuỷ. Nội dung bàn đến việc lựa chọn địa hình tự nhiên để định thành phô”, cung thất. Điều đáng tiếc là bộ sách này đã bị thất truyền. Người ta chỉ có thể suy đoán nó là một bộ sách tong kết kinh nghiệm khảo sát sơn thế, địa hình để chọn lựa vị trí xây dựng thành phô”, cung thất từ thòi Xuân Thu – Chiến Quốc.

  Lý luận phong thuỷ từ thời Nguỵ ị Tấn đến Nam – Bắc Triều đã sơ bộ hình thành khung lý luận. Đến thòi nhà Tuỳ có sự phát triển nhất định, sách vồ đề cập đến tướng địa có rất nhiều. “Tuỳ Thư I kinh tịch chí tam” có 13 bộ. Nhưng phần nhiều có nội dung lý luận “Ngũ hành sinh khắc” như Ngũ âm, Ngũ tính, Ngũ tính mộ đồ đồ, Ngũ âm tưống mộ thư. Tuy nhiên, lý luận “sinh khí’ vẫn chưa phát huy hết nên về căn bản phong thuỷ thời Tùy không có nét đột phá.Toàn bộ tác phẩm chủ nguyên vận thuyết, cho rằng vũ trụ có >ại quan hợp, quyết định khí vận. Địa vận có di chuyển thì thiên tài cõng ch theo. Thiên vận có xoay rời thì địa khí cũng ứng. Sáu Jjiíới năm là một nguyên, phối vói Lạc thư cửu cung, cứ ba nguyên Ịg một tuần, ba tuần 540 năm là một vận. Mỗi nguyên 60 năm là (Jại vận, 20 năm là tiểu vận. Từ quy luật này ta suy ra vượng tướng Ịjung cát của địa khí. Ví dụ thượng nguyên giáp tý Nhất Bạch tư vận thì Khảm sẽ đắc vượng khí, Chấn Tốn đắc sinh khí, Càn Đoài thoái khí, Li đăc tử khí, Khảm Cấn đắc quỷ khí. Đại vận là 1 nguyên (60 năm); 1 tuần (180 năm); một vận (540 năm).

 • Ghế giường sofa

 • Phòng khách tân cổ điển đẹp

 • “Linh Thành tinh nghĩa” là văn hiến lý luận tổng hợp của phối Ij thế và phái lý khí. Quyển thượng luận bàn hình khí, chủ yếu Thình thế của núi non, biện long biện huyệt và cho rằng đại địa ^ hình ắt sẽ xem khí khái, tiểu địa vô thế sẽ xem tinh thông. Thuỷ jh^h hình, sơnthượng chỉ; thuỷ thành hình, thuỷ trung chỉ. Long ojđịa khí, thuỷ là thiên khí. Quyển hạ luận bàn vể lý khí, chủ can 0n tinh quẻ sinh khắc cát hung.

  Từ đó suy ra thuyết nguyên vận khồi nguồn từ Mục Giảng Tăng (ngưòi Ninh Ba – thòi đầu Minh). Mục Giảng Tăng vốn là tiến ã Nguyên mạc, sau này làm tham mưu cho Trần Hữu Kinh. Thòi dầu Minh sống ẩn cư, chủ yếu xem tướng trạch cho quan tộc.

  Bình luận trên Facebook