Tính cách của bạn theo mệnh quái

1. Tính cách của bạn theo mệnh quái

Dưới đây là dặc điếm của từng sao hộ mệnh hay mệnh quái. Lưu ý là, vc tinh cách con người, có hai loại Mộc (quái số 3 và 4). hai loại Thổ (quái số 2 và 8) và hai loại Kim (quái số 6 và 7).

Có một câu hỏi thường được đặt ra: “Mặc quân áo có màu sác, hay trang trí phòng với màu sâc tương ứng với mệnh quái có mang lại vận may?” Ví dụ, nếu bạn thuộc hành Mộc quái số 3, thì có phủi màu xanh lá cây hợp với bạn nhất không? Hoặc, nểu bạn thuộc hành Thúy quái sô’ 1, thì màu xanh lam và màu đen hợp với bạn nhất phài không? Câu trả lời là: không nhất thiết như vậy. Màu sấc tượng trưng cho khí (qi) bấm sinh của bạn chi có thế xác định bàng cách tính Tứ trụ – một phuơng pháp chiêm tinh của người Trung Quốc mà bạn sẽ học trong Phần 6.

Thuộc quái Khám, người hành Thủy quái số I dể tính, linh hoạt, dẻ thích ứng. Mặc dù bề ngoài ngưởi hành Thúy có vẻ trầm lặng và bình tình, nhưng thực ra bên trong họ thường bất yên. Giống như dòng sông dưa con thuyền từ nơi này đến nơi khác, người hành Thủy thích du hành. Họ kết bạn và giao tiếp tốt, điêu này giúp họ trở thành nhà ngoại giao và lãnh đạo sảc sảo. Dù trong gia dinh hay công việc, người hành Thúy dcu có khả năng dàn xếp tuyệt vời. Họ có thế vượt qua những thác nước trảng xóa và dòng nước mạnh. Tất nhiên, những chuyên di sóng yên biến lặng luôn hay hơn! Nói chung, người hành Thủy hấp dân, dũng cám, kiên trì, tự tin và không hẹp hòi. Giông nhưdộ sâu cùa đại dương, người hành Thúy là nhà tư tường sâu sẳc. Nhưng lặn quá sâu có thẽgây buồn rầu, chán nàn.

Người hành Thổ quái số 2

Thuộc quái Khôn, người hành Thổ quái sô 2 nói chung là người theo chú nghĩa truyền thống. Họ thường bình tĩnh, bào thù và suy tính kỹ trước khi đua ra quyết định cuối cùng. Người thuộc hành Thố là người trung thành nhất trong số các hành. Hụ luôn quên mình và dặt nhu câu cùa người khác lén truức băn thân. Có hai kiêu người thuộc hành Thổ: “đất mềm” (chảng hạn như đất trồng trọt) và “đất cứng” (châng hạn như núi đá). Người có quái sô’ 2 thuộc nhóm “đất cứng”. Người thuộc nhóm ‘đát cứng” kiên định và tin vào thành ngữ: “Khi tôi muốn có ỷ kiến của bạn, tôi sẽ đua nó cho bạn.” Giống như ngọn núi, không thế lay chuyến hụ. Tính ương ngạnh là nhược điểm lớn nhất của họ. Người thuộc nhóm “đất cứng” cân hiểu rò râng, phương pháp của họ không phài là phương pháp duy nhất hay tốt nhất. Người thuộc nhóm “dất cứng” có thế là người bạn tốt nhất hoặc là kè thù lớn nhất của bạn

Thuộc quái Chấn, người thuộc hành Mộc quái số 3 là “gỗ cứng” kiên quyết, can đâm và kiên trì. Một thè’hộ mới được sinh ra trong quái số 3 – kiêu đâu tiên trong hai kiếu ngưởi hành Mộc. Ngưởi thuộc hành Mộc quái số 3 mạnh mẽ và kiên quyết. Cởi mở và tự tin, họ sống thoái mái, hoàn toàn theo ý thích. Giống như tiếng sẩm báo hiệu mùa xuân đến, người có quái số 3 thích người khác biết ràng mình là người có thế lực phái đến hỏi ý kiên và lâng nghe. Giống như cây sồi (gò cứng), họ vượt hấn những người khác. Tuy một SỐ người cảm thấy bi hợ áp dáo, nhưng những người khác lại cảm thấy được họ che chờ. Và giông như cành cây, người có quái Số 3 có nhiêu sở thích và bạn bè. Họ dẻ buôn chán, điêu này khiến họ thay đối nhiều nghê trong cuộc đời. Nói chung, người có quái sô 3 bõc đồng và ương ngạnh. Nhung họ rẵt có khiếu hài hước.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội