Thủy Và Thủy Khí

  1. Khí là thứ vật chất thực và ảo

Toàn bộ sức mạnh của phép phong thủy được biểu hiện ở khí với các khái niệm “sinh khí” và “sát khí”, là nội lực là sức mạnh vô hình kỳ bí ảnh hưởng tới con người, tới muôn loài. Khí của phong và thủy có nghĩa đen.

Sự thực đó là một khái niệm biểu đạt của lý thuyết địa lý phong thủy, một lý thuyết vể ứng dụng địa lý và môi trường tự nhiên.

Có thể bạn muốn biết:

Quy tụ lại là sử dụng các thứ khí sinh ra từ phong và thủy.

  1. Thực chất “khí” là gì?

Trong quyển “Đại Hán hòa từ điên” của người Trung Hoa giải thích rằng “Khí là chỉ sự kéo dài huyền ảo” và rằng: “khí là khí mây, khí trời là các hiện tượng siêu tưởng trong trời đất.

Là âm dương: Khí âm, khí dương, Là mưa, gió

Khí là lực khởi nguồn của vạn vật và mọi hiện tượng. Như vậy thuật phong thủy khảo sát một đối tượng vừa bao quát hiện thực, vừa huyền bí trong tự nhiên, một thứ năng lượng siêu nhiên có trong vạn vật.

Nói về thiên, người ta đề cập đến “thiên khí”.

Nói vể địa, người ta nghĩ đến “địa khí”.

“Phong thủy địa lý” coi trọng nguồn địa khí. Nguồn địa khí bao gồm nhiều thành tố:

  • Khí địa từ: Nàng lượng sinh ra từ từ trường của trái đất. Loại năng lượng này tác động tới muôn loài sống trên trái đất. Một sức mạnh vô hình nhưng hiệu ứng là thực. “Khí địa từ” phân bố không đồng đểu trên bể mặt trái đất.
  • Trong địa khí, nguồn thủy ẩn tạo ra địa khí như đă bình bày ồ phần trước. Nơi có thủy khí cộng với khí địa từ sẽ có nguồn năng lượng rất lớn “dòng địa điện”. Thuật phong thủy xem đó là “long huyệt” (ổ long, nhãn long, rốn long).

Nhà phong thủy – thầy địa lý chí với chiếc la bàn phong thủy, họ có thể biết được các long huyệt, mà không cần đến các công cụ đo lường khoa học khác.

Có thể bạn muốn biết:

Lý thuyết phong thủy thấy rằng dẫu khí di chuyển thê nào cũng chính là hình thê. Bởi vậy muốn dần sinh khí vào một gia trạch cần tạo ra hình thể của ngôi nhà và với mọi cấu trúc và bố cục, trang trí và phân bổ nội thất… của ngôi nhà.

Khảo sát thực địa, mắt thấy, tai nghe phân tích tỷ mỷ là những yêu tố cần thiết quan trọng để đạt được hiệu quả phong thủy vượng tài cho một gia cư.

Bình luận trên Facebook