Thủy Khí Sinh Ra Từ Trạng Thái Của thủy

Sát khí sinh ra từ phong và thủy theo lý thuyết phong thủy

Bâo tạo ra khí lực ảo; theo lý thuyết phong thủy rất mạnh song không thê nhận biết bằng các giác quan. Không phải là làm đổ nhà, gầy cây mà ta thấy được ở cơn băo. Khí lực ảo tác động vào thần kinh con người. Khí lực sinh ra từ băo vừa mạnh, vừa hồn loạn tác động đến sự mất cân bằng khí âm và khí dương trong môi trường tự nhiên ở nơi xảy ra bão. và như thê con người sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tâm lý. Đó là sát khí.

Có thể bạn muốn biết:

Cùng với ý nghĩa đó, nhừng gia cư ở nơi có gió lộng hay luôn luôn có gió lộng cũng sẽ bị ảnh hưởng với kiểu như vậy do sát khí sinh ra từ gió mạnh.

Sát khí có khí lực phát sinh ra từ các nguồn khí độc, khí xấu

Khí lực phát sinh từ các loại khí này luôn nhiều loạn, không ổn định do đó tác động không tốt tới sức khỏe và trí tuệ của con người.

Sát khí từ các nguồn thủy khí cũng vậy gọi là “thủy sát khí”

Thủy (nước) có thủy ẩn và thủy hiện, có thủy mạnh và thủy yêu, có thủy lớn và thủy nhỏ, có thủy sạch và thủy bẩn… Mỗi loại thủy ấy bao giờ cũng sinh ra thủy khí ở các mức độ và chủng loại khác nhau. Mức độ là mạnh, yêu. Chủng loại là sinh và sát. Thủy khí sinh hay thủy khí sát đểu có hiệu quả tốt hay xấu được tạo nên từ khí lực.

Khí lực chính là bản chất phong thủy, là đối tượng của phong thủy nghiên cứu và ứng dụng

Đương nhiên hiểu được khí lực phải là người có ít nhiểu kiên thức vể phong thủy. Người bình thường chỉ hiểu theo cách nhận xét trực quan qua hậu quả các biểu hiện của phong (gió) và thủy (nước).

Hiệu dụng của sát khí không thể hiện tức thời. Tác động lâu dài của khí lực dần dần được bộc lộ ra qua các biểu hiện may rủi, họa tai mà gia cư gánh chịu. Cụ thể là các cư dân sống trong ngôi nhà đó gánh chịu hoặc bị ảnh hưởng ít nhiểu. Trong một gia cư, sát khí không tác hại đến mọi người thành viên như nhau. Người bị gánh chịu tai họa rủi ro nhiều; người chỉ bị ảnh hưởng ít. Đó còn bị hiệu ứng của mệnh số mỗi người. Một điều huyền bí của “thuyết định mệnh”. Muốn đạt được hiệu quả của phong thủy vương tài vể khía cạnh sát khí cần được xử lý theo các quy tắc của phép phong thủy.

thơm, nhưng chỉ khi các khí này được tàng chứa liên tục, thường xuyên ò mức độ đậm đặc. Khi đó nó sẽ tạo nên nguồn sát khí cho con người.

Khí sinh ra từ nước thải. Khí từ nguồn nước thải là thứ khí hồn tạp gồm nhiều loại khí độc hại, khí xấu. Các loại thủy khí này là loại thủy khí sát.

Thủy khí sát sinh ra từ các trạng thái của thủy

Thủy khí sát cũng được hình thành từ các trạng thái thủy hiện và thủy ẩn

Đó là do vận tốc dịch chuyển nhanh với khối lượng lớn. Do vận tốc và do khối lượng mà nguồn thủy khí được phát sinh mạnh và khí lực từ nguồn thủy khí này không ôn nhu, có sức lan tỏa rộng. Song khí lực càng xa nguồn sinh ra sẽ càng giảm dần. Khí đó, khả năng làm nhiễm loạn không còn và nó không còn là sát khí mà là sinh khí. Điều này thê hiện ở lưu vực hai bên một dòng chảy. Nhờ có sự tác động vô hình của thủy khí sinh mà muôn loài sống trong các lưu vực của một dòng chảy lộ thiên hay dòng chảy ngầm dưới lòng đất đều được hưởng lợi từ nguồn thủy khí sinh mang lại. Đó là sự phồn thịnh trù phú của muôn loài sinh sống ở các khu vực này.

Thủy khí sát sinh ra từ cách dòng ngầm chảy qua các vùng biên động địa chất đặc biệt như: Núi lửa, các mỏ quặng…

Thủy khí sát sinh ra khi các dòng nước ngầm chảy qua các luồng địa nhiệt cao.

Các nguồn địa nhiệt làm tăng nhiệt độ của nước. Do đó nguồn thủy khí được sinh ra càng mạnh. Khí lực lớn ảnh hưởng lớn.

Có thể bạn muốn biết:

Thủy khí sinh ra từ các nguồn ngầm chảy qua các mỏ quặng là nguồn thủy khí sát. Bản chất của dạng thủy khí này là hỗn tạp, nhiều loạn, và khí lực từ các nguồn thủy khí này không những chang giúp gì cho con người, mà nó còn có ảnh hưởng xấu cho các gia cư ở trên những vùng đất có nguồn nước ngầm này.

vể khía cạnh phong thủy, để có thể nhận biết được các dòng ngầm, các mạch ngầm thuộc loại kể trên cần có kiên thức “địa lý phong thủy”. Song qua nhìn nhận cụ thể, người có thể nhận biết các dòng ngầm ở một khu mỏ qua các nơi có giếng khoan, giếng đào ở gần khu mỏ quặng.

Biết rằng thủy sát khí gây tác hại cho con người theo lý thuyết phong thủy, song trong thực tê do nhiều điều kiện khách quan

 

Bình luận trên Facebook