Thuỷ Hoá tương xung” và “Thuỷ Hoá ký tế có liên quan  đến nhau?

1. Tại sao những ngôi nhà cũ cần phải “thay Thiên tâm” và  thay như thế nào?

Trong khẩu quyết của phong thuỷ học có một kiểu thuyết pháp như [ sau: ‘Tam ngũ hung thành hoán Thiên tâm”. Câu này chỉ để nói những I ngôi nhà cũ mà thôi. Tam ngũ là 15, cũng là chỉ những ngôi nhà cũ không có người ỏ thời gian quá 15 năm thì phải thay Thiên tâm. Thay Thiên tâm có nghĩa là thay vị trí trung tâm trong cán nhà đi.

Trước kia đa phần người ta sông trong căn nhà bằng, khi chuyên đến ở một căn nhà cũ thì phải mỏ một cái hô”c trên trần nhà đê cho ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào vị trí chính giữa của căn nhà. Vị trí này chúng ta gọi là Thiên tâm. Cách làm đó được gọi là “vượng Thiên tâm”, có tác dụng làm lại sinh vượng mới cho căn nhà. Thiên tâm được ánh sáng mặt tròi chiếu 3, 5, 7 ngày, thậm chí là bảy bảy bôn mươi chín ngày tuỳ vào mức độ cũ nhiều hay ít của chính căn nhà đó thì có thể đậy hôc đó lại.

Người thòi ngày nay chủ yếu sông trong nhà tầng hoặc nhà chung cư nên cũng khó tạo hốc trên trần nhà. Vậy ta có thể cậy nền nhà lên rồi lấp đi, đặt pháo trúc ỏ vị trí trung tâm hoặc ra ngoại thành lấy một ít đất tốt gói trong bọc vải màu đỏ rồi đặt ồ trung tâm nhà. Đương nhiên cách đạt hiệu quả nhất vẫn là lấy pháo đã đặt ỏ trung tâm nhà đốt vỏ giấy màu đỏ bên ngoài đi thì có thể bắt đầu sinh vượng lại từ đầu.

Không nhất định cứ phải căn nhà để trống 15 năm trỏ lên mới được tiến hành biện pháp “thay Thiên tâm”. Chỉ cần là căn nhà cũ của người khác, khi mình dọn đến ỏ thì đều phải cậy nền nhà ỏ vị trí trung tâm lên rồi thay đi. Làm như vậy có thể tránh vận khí xấu của chủ nhà cũ quanh quẩn bên người bạn. Đồng thòi có thể làm sinh vượng vận trạch của căn nhà đó.

Khỉ chuyển đến cân nhà cũ để lâu không có ngưàỉ ỏ, ta phài thay toàn bộ nền nhà ỏ vị trí trung tâm cõn nhà đỉ. Cách này giống như càch “thay Thiên tâm” trước kia.

2. Thuỷ Hoá tương xung” và “Thuỷ Hoá ký tế có liên quan  đến nhau?

R Khi gặp khu vực Thuỷ và Hoả giao nhau thì phải vô cùng cẩn Tục ngữ có câu: “Thuỷ Hoả bất tương dung” chính là nói đạo

Vì thế, có hai điểm mọi ngưòi cần lưu ý:

Thứ nhất: Không nên dùng giưòng của ngưòi chủ cũ để lại. Nếu đấy là giường của người chủ cũ chết vì bệnh thì khi bạn ngủ trên chiếc giưồng đó, từ trưòng của bệnh phù sẽ nhiễm vào ngưòi.

Thớ hai: Không nên dùng máy điều hoà của ngưòi chủ cũ để lại. Khi máy điều hoà được bật lên, toàn bộ khí vị của người chủ trước được máy thổi hết ra. Hằng ngày bạn hít những vi khuẩn và phế khí của ngưòi ta lưu lại. Điều quan trọng nhất cần chú ý, khi bạn không có điều kiện để thay bộ máy điều h}à cũ của chủ nhà để lại bằng bộ khác thì trưóc khi dùng hãy gọi thợ đến lau chùi và thổi sạch những bụi bẩn bám trong máy.

3. Cầu vượt có ảnh hưởng đến phong thuỷ của cãn nhà không?

Cầu vượt có ảnh hưồng nhất định đến căn nhà, nó còn phân giối tuyến các nhà cao tầng. Năm tầng trên cùng và năm tầng dưói cùng sẽ chịu ảnh hưỏng của cầu vượt còn các tầng khác lại không bị sao.

Đương nhiên, những hiện tượng đó chỉ xét theo phương diện Loan đầu, Chúng ta cần phải hiểu rõ một điều: Bất cứ Loan đầu nào cũng đều phải phôi hợp cùng với lý khí thì mới có thể sản sinh ra ảnh hưỏng tốt hoặc ảnh hưỗng xấu đêh phong thuỷ. Do đó, cửa sổ của căn nhà đối diện với cầu vượt không nhất định xuất hiện vấn đề ngay. Mà phải tiến hành nghiên cứu thêm về lý khí để suy đoán rốt cuộc khoảng thòi gian nào sẽ xuất hiện vấn đề.

Giả thiết húng tinh của một năm đồng thòi bay đến hưống của cầu vượt, cơ hội xảy ra chuyện tương đối lổn. Còn ngược lại thì chẳng xảy ra chuyện nguy hiểm nào. Vì thế, đừng có nhìn thấy cầu vượt là nhất định cho đó là Thiên trảm sát, ảnh hưỏng không tốt đến phong thuỷ mà phải kiểm tra vị trí của sát đó và vị trí ấy bị L Phi Tinh nào ảnh hưỏng thì mới tạo thành sát. Nói một cách đơn | giản, Loan đầu không tốt phải kết hợp vổi lý khí xấu thì mối xảy ra f chuyện không hay.

Một số gia đình khi thấy cửa sổ nhà mình đối diện vối cầu vượt liền lắp thêm một tấm phản quang để tránh. Tuy nhiên cách này không có tác dụng.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội