Thứ tự của hậu thiên bát quái

1. Thứ tự của hậu thiên bát quái

Nhìn từ góc dộ bắt trước tự nhiên vù xã hội. Hậu thiên bát quái (Lì quy dịnh phàn biột nam mì lỡn nhô. láy Càn thii-n Làm phụ (cha). Khôn địa Làm máu (mẹ) má sinh ra sáu người con: Chấn. Tỏa Khảm. Ly, Cấn, Đoèi. Cuỏn “Dịch – Thuyết quẽ truyện’ viết: “Càn là trời nén gọi là cha. Khôn là dnt nên gọi b\ mọ. Chấn hào 1 là dương là nam nõn gọi lã trường nam. Tốn hào 1 là âm lã mì nên gọi là trương mì. Khàm hno hai là dương nõn gọi lìi con trai thư (thư nam). Ly hào 2 là âm nên gọi lả thư nữ. Cấn híio 3 là dương nên gọi là con trai út. Đoíữ híio 3 líi âm nén gọi líl oon gái út”.

Sách. cẨu dà là lời Càn Khỏn ám dương cùng cẰu giao. Hè dương cổu giao vđi Am trưỏc thi trong dương 8C dược nam: còn âm cáu giao vói dương trưdc thi trong âm nhập dương Át có nử. Tam nam hình thành từ một dương Càn cún thi’ Khôn, nam dương cỏ góc từ ảm: tam nử hĩnh thành từ một âm Khôn cùa thè trợ. nừ Am cỏ gồc từ dương.

Từ tám năm: Chấn. Khảm. Cấn xem hùo thì là một dương hai âm. là quê dương. Dãy gọi là “Càn đạo thành nam”. Từ tâm

“Dịch – thuyẻt quái truyẬn” viếi: “Muôn vặt sinh ra lìr Chấn. Chấn tức phương Đòng vậy. Lớn mạnh ờ Tốn. Tốn ờ phương Đòng Nnm. Tố tức là hãng, dầy đù ý nói vạn vật cuỏì cùng sù đáy đù. Ly Ih sáng, ý nói muôn vột đóu thảnh hình, quò Ly thuộc phương Nam… Khỏn là đất. muỏn vẠt díu dược nổ nuỏi dưỡng. Nẻn nói: Dịch là ỡ Khôn, Đoài thuộc chính giừa mủn thu. muôn vảt déu dược yén vui. Nôn nói: vui vò thuộcVỊ trí cùa hậu thiên bát quái.

Đoài, cưng rÁn đ&u tranh thuộc Càn. Quẽ Càn ỡ phương Tày BÁc. nên dầy dù ám dương. Quẽ Khâm thuộc thuỹ, là quẽ ờ phương llAc tham nhuẩn muòn vật, mọi vặt déu phái nhớ nước mdi trường thành được. Cuối cùng: thành ờ Cấn”. Đảy là cản cử lý luận của hộu thiên bát quái. Tiên thiên bát quái nói ũm dương đóì lộp. hậu thién bát quái nói ám dương lưu hành. I«ưu hành ỡ dây chinh 1A quy luật vặn dộng tọo nõn sự biên hốa cùa Am dương. Vi$c dựa vào nhau má tổn tại cùa ám dương, tương •inh tương khiic của ngừ hành, bốn mùa trong nủm thay đỏi. vọn vặt sinh trường… đcu nÁm trong quy luật nãy.

Quy luẬt cún vạn vật trong trời dát là bÁt đáu sinh sõi này nờ từ mửa xuân, đẻrí mùa dõng In hoàn tất một quá trình. Quy luật này mói nftm tửc bn trảm sáu mươi nftm ngày tuẨn hoàn một vòng. Bát quái láy bóh mươi lảm ngày làm chù một thời dióm. đẩy là vị trí của hậu thiên bát quái chuyên dộng theo phương hướng thời gian thuận thoo kim dóng hó. còn gọi 1A “Ván vương bát quái đó”.

2. Sơ đồ Hậu thiên bát quái

Quò Chấn, nủm ờ chinh Dỏng, thời điếm chinh xuân. Qué này chiêm 15 ngày. vọn vặt bất đầu sinh rn. củng là nói vọn vật

Quù Tốn. nÀm ờ phía Đòng Nam. thời điếm cuòì xuân dầu họ. Quả này chiêm 45 ngày, vạn vật xuất hiýn trên trái đãt. một cành dyp tươi mdi hiện ra dưỏi làn gió thối nhè nhy. Nỏn mđi nói: Té hồ Tốn. Tó’n. dũng phương dà.”

Què Ly. nẰm ờ chinh Nam, thời diêm chính hạ. Quẽ này chiêm 15 ngày lúc dương khi dii thịnh. Cày cò tươi tốt dưdi Anh nâng mặt trời, chim chóc, dộng vật vui dũa chạy nhảy, vạn vật tươi tốt. Nên mới nói: “Ly dả già. minh dả. vạn vặt giai tương kiến, nam phương chi dã”.

Quò Khôn, vị trí Táy Nnm, thời diồm cuối họ đầu thu. Quẽ náy chiõm 45 ngày, vạn vẠt dcu tim dược nhúng thành phan dinh dưâng từ dưới dất mâ lỏn lõn một cách khòe mạnh. Nẻn môi nói: “Tri dịch hô Khôn”.

Quô Đoài, vị trí chinh Tây. thòi dicm chinh thu. Quẽ này chiêm 45 ngày, vạn vật dà trường thành, dà dốn kỳ thu hoạch. Nón mới nói: “Thuvỏt ngồn hó Đoài”.

Què Càn. vị tri Tây Bác. thời điểm cuòì thu đáu dỏng.

Què này chiếm 45 ngày, dương tận ôm sinh. Vạn vột do dn trường thành nên có xu hướng già di. bước vào giai doọn dấu tranh giữa cái sõng và cái chét. Nôn mỏi nói: “Chiến hỏ Cùn. Càn. tây bâc chi quái dả”.

Qué Khám, vị trí chính Bảo, thòi điém chính đồng. Quẽ nầy chiêm 4Õ ngày, vạn vật khi dã sinh ra. lớn lòn. trường thành thì hò một môi xuống sức, h<íi thở yếu đt, bưdc vào gini đoạn tránh dỏng. Nôn mới nói: “Vạn vật chi sỡ quy dả.”

Quẽ Cấn. vị trí phin Dỏng Bắc. thời điếm cuối dỏng dẩu xuân. Qué này chiếm 4Ỗ ngày. dảy là gini doạn ảm dương xoay chuyên, sinh mộnh cù ngừng lại. tán di sinh mộnh mói bít đáu thay thô. Nôn mỏi nói: “Vạn vật chi sỏ thành chung, nhi sỡ thành thủy dii”.

“Dịch thuyết quái truyện” viết: Từ ‘Vạn vặt xuất hổ Chấn” dôn què CAn déu dùng bát quái kết hợp với tám phương dế trinh bày đ»óu kiện không gian vù thời gian sân smh phát tnen của vạn vật. Đáy chinh là “Bùn dổ kn>u núu thẻ gidi” cũu hẠu thii-n bát quái.

Tin tức liên quan

 1. NHỮNG ĐIỀU KIÊNG KỴ KHI DÙNG MÁY VI TÍNH

 2. Từ “Kham dư “ xuất phát từ đâu?

 3. Sử Dụng Tông Màu Tối Để Làm Nổi Bật Căn Phòng Thêm Phần Sang Trọng

 4. Trong Phong thuỷ học “Chu Tước” là gì?

 5. Mâm quả đám hỏi miền Trung gồm những gì?

 6. Sửng sốt ngôi nhà hiện đại, kiểu dáng đẹp cho gia đình sắp có em bé

 7. Kích thước giường ngủ chuẩn phong thủy – phong cách hiện đại

 8. Trang trí thiết kế phòng ngủ nhỏ từ 4m2 – 5m2

 9. Bánh trạng nguyên là loại thực phẩm như thế nào?

 10. Bố cục phong thủy phòng ngủ cần chú ý những điều cấm kỵ nào?

 11. Các mẫu thiết kế nội thất phòng khách đẹp

 12. Thiết kế mặt bằng

 13. TÍNH CHẤT VẬT LÍ VÀ cơ HỌC CỦA Gỗ

 14. YÊU CẦU ĐÒI VỚI NHÀ PHONG THỦY

 15. KHI CÁC MỐI QUAN HỆ XẤU ĐI THÌ LÀM NHƯ THẾ NÀO

Sản phẩm hot

 1. Giường ngủ 1m8 tân cổ điển bọc da nhập khẩu cao cấp 59982A

 2. BỘ BÀN TRÀ KỆ TI VI MẶT KÍNH HC5701-1+HD5730-1

 3. BÀN TRÀ VUÔNG PHÒNG KHÁCH 1810BTV

 4. Móc treo quần áo nhiều mầu H830-7

 5. Bàn học đường đua F1 HY2052B

 6. Bàn trà 1m3 mặt đá công nghiệp cho phòng khách sang trọng EC1710+2

 7. SOFA DA BÒ 2 BĂNG GÓC PHẢI MÀU ĐEN SANG TRỌNG 9194D-SF

 8. Tủ giày 3 cánh gỗ công nghiệp phong cách hiện đại 6942

 9. Bộ giường ngủ 1m8 phong cách Pháp 8803ABG

 10. TỦ NGĂN KÉO GỖ CAO CẤP 4 NGĂN 3301TK4

 11. Kệ tivi mặt kính cố định nhập khẩu Y22-1

 12. GHẾ SOFA ĐƠN DA SẦN MÀU ĐỎ ĐÔ 691DSF

 13. BỘ GIƯỜNG NGỦ TÂN CỔ ĐIỂN MÀU TRẮNG KEM H8809BG

 14. Bộ tủ ngăn kéo JINDIAN phong cách Hàn Quốc A623BG

 15. BỘ BÀN ĂN GỖ TÂN CỔ ĐIỂN GK8811BBA1.64

 


Notice: WP_Query được gọi với một tham số đã bị loại bỏ kể từ phiên bản 3.1.0! Hãy sử dụng ignore_sticky_posts thay cho caller_get_posts (sẽ sớm bị loại bỏ) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4782
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội