Thiên tôm thập đạo’’ trong Phong thuỷ học chỉ cái gì?

1. ‘Thiên tôm thập đạo’’ trong Phong thuỷ học chỉ cái gì?

Thiên tâm là chỉ trung tâm minh đường trong nhà ỏ cũng như làng mộ. Là đưòng chữ thập do các nhà phong thuỷ xác lập phương

vị, lấy sự đốì ứng giao thoa giữa sau trước trái phải rồi vạch một đưòng ỏ giữa minh đường. Đưòng đó gọi tắt là thập đạo (đưòng chữ thập). Liêu Ngung nói: “Đường thập đạo cần phải cân đốỉ điều hoà kín đáo không lệch lạc.”

Gọi đốì xứng tức là đốì xứng qua bốn vị trí: trái, phải, trước, sau: “sau có cái sơn (núi che chắn); trước có chiếu sơn (núi soi chiếu) đối diện; trái phải có giáp nhĩ sơn (núi giáp hai bên); gọi chung là tứ ứng: cái, chiếu, giáp, củng. Bốn ứng đó không được thiếu một vị trí nào ”. Trong khi điểm huyệt cũng phải chú ý trối phải giáp nhĩ sơn không được lệch về trước, sau; cái sơn phía sau và chiếu sơn phía trước không được lệch sang trái, phải thì đường thập đạo mới chính xác .

Lưu Cơ có viết trong “Kham dư mạn hứng”: “phải biết rõ đưòng thập đạo, trưóc sau có núi che chắn, hai bên có núi chầu vào như hai tai ỏ bên đầu, như vậy mới lấy được đúng huyệt quý”. Trong nhà ỏ, giữa giếng tròi ta vẽ hình chữ thập, tứ ứng là bôn bên tường. Nếu nhà nhiều lốp thì vẽ ỏ giữa hai lớp cửa, hoặc ỏ chính giữa phòng cao nhất sau đó đặt la bàn ỏ tâm đường chữ thập. Từ đó xác định 24 hưống sơn; xác định quan hệ giữa đông tứ, tây tứ, khán môn, chủ, táo để quyết định cát hay hung.

Dựa thế núi theo thế nước, non xanh nước biếc, quang cành hữu tình, ruộng vưàn xanh tốt hòa họp với con nguôi thành một thể sống động

2. Cách cục nào trong Phong thuỷ học được gọi là “Phong thuỷ bão địa”?

Năm yếu tố lớn trong phong thuỷ học là long, huyệt, sa, thuỷ, hưóng, cũng là 5 yếu tố quan trọng để cấu thành một nơi phong

thuỷ bảo địa (nơi đất có’phong thuỷ quý bốu). Bản chất của vấn để là khí, tìm long mạch, điểm huyệt, quan sát sa, tìm nước, định hướng mục đích chính là để tìm một nơỉ có cát khí thích hợp với thân thể con ngưòi; tránh xa nơi sốt khí có hại cho con ngưdi. Một nơi đất bảo địa không những chỉ bao gồm đầy đủ *tứ tượng” (gồm Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ gọi là tứ linh), mà côn cần xem xét đến long mạch, sa, minh đường, thuỷ khẩu, hướng. Sách “Dương tlỊich thập thư”viết: “Nơi ỏ của con người nên lấy đại địa sơn hà làm chủ, mạch khí đến ỏ mức lớn nhất, quan hệ đến hoạ phúc của con người”; “Nơi ỏ cần rộng phẳng, minh đường có sức chứa lớn, trước sau có nước bao bọc , trái phải có đưòng ỉà rất quý”; “Lại cần có thuỷ khẩu kín đáo không nên quá nhỏ hẹp, minh đưòng gần sa phải rộng, sa gần minh đường không quá chật, đó ỉà nói đại cục còn có rất nhiều cách đặc biệt khác”. Một mô hình bảo địa nói chung yêu cầu phía bắc có dãy núỉ kéo dài, phía nam có khe nhỏ chân núi, hai bên có núi chầu vào hộ vệ, giữa có minh đường đi, địa thế rộng rãi, có dòng nưốc quanh co uốn ỉựỢn. Đó là mảnh đất phong thuỷ đẹp lý tưỏng. Đung như Phật Ấn nói: “Dựa vào núi nhấp nhô, cao thấp lô xô, như song động, ở giữa có mạch, huyệt nổi nhô lên, long sa hổ sa trùng điệp, núi trong núi ngoài lớp lớp che chắn là nơi đất báu.”

‘ Nhìn từ góc độ kiến trúc đô thị hiện đại cũng cần phải xét đến điều kiện môi trưòng và hệ thống sinh thái chung. Môi nơi đều có nhũng đặc điểm riêng về địa tầng, cấu tạo khí hậu chất đất và thuỷ văn khác nhau. Chỉ có sự điều chỉnh tổng hợp các yếu tố địa lý môi trưòng mới khiến cho “khí” trong tổng thể môi trường thuận hoà sung mãn có sức sấng, và từ đó tạo dựng một môi trường theo tiêu chuẩn Phong thuỷ bảo địa nói trền – một môi trường lí tưởng cho cuộc sống. Đối với mô hình dựa lưng ‘vào núi, mặt nhìn hưống ra sông thưòng thấy của các thành phố thị trấn làng mạc của Trung Quốc có một ý nghĩa sinh thái học đỉển hình. Giá trị khoa học ỏ đây là dựa lưng vào núi có thế dựa núi, tránh được gió lạnh mùa đông, quay mặt nhìn ra sông tiếp nhận gió mát trong mùa hè, lại có nguồn lợi về nước tưới, thuỷ lợi, nuôi trồng; địa thế hưống về Mặt Tròi tránh được lụt lội, cây cối bao trùm màu xanh, giữ được nước đầu nguồn, lại là nguồn củi đốt. Những nhân tố tự nhiên này hợp lại với nhau tạo thành môi trưòng tự nhiên hữu cơ đó cũng chính là mô hình Phong thuỷ bảo địa mà cổ nhân muôn đòi tìm kiếm.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội