THÀNH CÔNG NHỜ SỨC MẠNH PHONG THỦY

 1.THÀNH CÔNG NHỜ SỨC MẠNH PHONG THỦY

  1. Long Huyết trên mật dâì :

Trẽn mặt đất trào lữn nhiều địa khí. Ngoài những địa khí đặc biệt ra. còn có những địa khí chày thành luồng, ta gọi là long hoặc địa long. Địa khí là chì năng lượng của quà diất. Do dơ nấm chắc dấu vết dương di và phương hướng của dịa khí là nhiệm vụ quan trọng nhất của các nhà phong thủy. Song học dược cách quan sát các dấu vết của dịa long không dễ. Nếu chi học trong một vài năm hoặc học dọc ít cuốn sách thì không làm nổi. Cho nôn muốn nám được sự sầu sắc hí áo của thuật phong thủy can phủi tìm đến những nhà phong thủy học dày kinh nghiệm để học hỏi, dồng thơi phải trèo non vượt suối, quan sát tỉ mỉ sự biến hóa huyín diệu của các dịa hình. Chỉ có thế mới mong hiểu được. Những bươc dầu tií*n ctỉa thuật phong thủy là phải học quan sát dược các dấu vết dương di của dịa long. Cho nôn sách này tuy không thể dùng lời de nói hết thuật phong thủy, nhưng có thể giài thích dược ý nghía cùa phương hương và dương di của dịa long.

THÀNH CÔNG NHỜ SỨC MẠNH PHONG THỦY - nhung gi hoa tron thanh phong thuy

Địa long phát nguồn từ núi Côn Lôn của dày Himalaya. sau dó cháy di kluíp mọi nơi trên thế giơi. Cơ mọt số dịa long phát tích ơ mọt vùng dấl nào đỏ, hoặc cạnh những hòn míi khá cao Sau dơ chảy theo sóng nhấp nhơ cùa các mạch nrii de dến vùng dồng bằng.

Trẽn kia dà nơi đốn huyệt. Huyệt là điểm ngưng tụ năng lượngcủa quả dấi. Vì vậy nếu xây nhà đúng chỗ huyột thì ngươi chủ nhất định tinh thần sáng khoái, sức sống dồi dào .Nếu năng lượng dịa khí và địa long rất mạnh thì ngươi ơ dơ không những thương gặp vận may, mà sức khỏe rất tốt, tùi vận hanh thông, thậm chí còn cơ thể có quy en cao, chức trọng.

Nếu ví năng lượng của địa khí lù rong thì nơi dịa khí ngưng lại -SƠ có linh khí ngưng tụ. Ch*’ dơ chính là bộ phận dầu rồng. Nơi chung dương kính cùa long huyệt khoảng lừ I đến 2 mét. Nơi dịa long cơ linh khí mạnh nhất dương kính cùng chi khoáng 20 dến 30 mét. Song nơi chung long huyột rất nhỏ. Năng lượng trào ra lừ trong huyộl nếu gặp dược chõ dicu kiện chuig quanh tương dối thì năng lượng dơ sè khuyếch lán ra xung quanh.

2. GÒ, LÙM, CỒN CÁT LÀ VẬT BAO CHUNG QUANH Đ|A HÌNH CỦA HUYỆT

Thông thương chố năng iưựng của dịa long mạnh, còn kết hựp dược vđi cả huyệt thì ở đó linh tú khí sẽ nhiều, nhưng nếu huyệt lộ ra bên ngôi địa khí sẽ lưu tán rất nhanh chứ khơng lưu tụ lại trong huyệt. Cho nén năng lượng dịu long muốn có tác dụng thì nhất dịnh không dưực lộ ra trên mật dất dể tránh dịa khí lưu rán, mà phải bảo vệ dịa hình của dịa huyệt.

Gò, lùm, COII cát đương nhiCn là vật hảo vộ địa hình của huyệt, do dơ phương vị và hình dạng cùa gò, lùm. cồn cát bao quanh huyệt là rất quan trọng. Vì nếu không nám đúng phương hương hoặc hiểu sai thì khí ơ trong huyí‘1 sẽ bị hỗn loạn mà mất. Ngoài ra gò. lùm

cùng không the là một đông gò nhỏ trọc ươn hoặc là gò đá là lý lifting nhất phải là một lùm cây tươi lối.

Căn cứ nguyên lý cùa phong thủy, khi lập thị ưấn hoặc thôn xóm nếu hai ben phủi trái của vị trí tương không cơ gỗ. lùm thì cỏ the lợi dụng sức ngươi dể tạo nên sa hàn như thế. Nếu việc xây dựng sa bàn gặp khỏ khăn cũng cơ thể trồng những khóm thông dể thay thố.

Những khóm cầy dể thay thế cồn cát dơ sẽ là thần mọc dể bảo vý thị ưấn hoặc XƠI11 làng. Vì vậy, những vùng cây này lìổn dược mọi ngươi ton trọng và báo vộ, kiệng kỵ không được chật cây làm củi. Chỉ có thể mơi giữ được cho cây xanh tốt de bảo vệ thị trấn xóm làng, duy trì dược môi trường thoải mái trong sạch. Hai bổn có mạch niíi hao bọc, nếu phía trifttc còn có nili án ngự thì dó là dịa hình lý tương de hảo vộ dịa huyột.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội