Tam nguyên vận khí bắt nguồn từ “cửu tinh liên châu”

1. Lục (hợp giáp tí bắt nguồn từ ba sao thổ, mộc, thủy )

Trung Quốc có bốn phát minh lớn được thê giới công nhộn. Thực ra, cách ghi thời gian bầng can chi nên được coi là phát minh thứ năm cùa Trung Quốc. Can chi là phù hiệu của trường khí. Không thể cùng những phù hiệu giản đơn sáp xếp theo thứ tự A, H, c hoặc 1, 2, 3 thay thế dược.

Can chi là cách gọi tắt thiên can, dịa chi. Thiên can c<510: giáp, ât, bính, dinh, mậu, ki, canh, tân, nhâm, quý; địa chi có 12: tí, sửu, dần, mảo, thin, tị, ngọ, mùi, thân, dậu, tuốt, hợi.

 • Các mẫu tủ gỗ đẹp

 • Sofa nỉ phòng khách

 • Bàn ăn gỗ tròn

 • “Quần thư khảo dị” viết: “Giáp là tách ra, muôn nói vạn vật tách vỏ cứng bên ngoài mồ chui ra”. Nghĩa là hạt giống sinh ra từ trong vô cứng, phá đất mà chui lên. Người ta thường có thể nhìn thấy khi mầm hạt loài hoa hay dưa bí nhồ lên khỏi đất, còn đội một “cái ô nhỏ” hình của vỏ cứng, tượng hình của chữ giáp, hình vẽ ra là theo dáng này. Ât, là nói “vạn vệt mới sinh ra, còn cong chưa vươn thẳng”, ý nói là gốc còn chưa vươn thẳng, hình tượng của “giá dỗ” bán ngoài chợ, nói rốt rõ vấn đề này. Tí là “cái mổm, dương khí khởi dầu, cái mầm nảy sinh từ dưới”. Sửu là “quai xách, hồn khí tự co lại”. Trên dây, có thể nhìn thấy trước sau của can chi không phải là thứ tự trước sau giản dơn, mà thông qua phát sinh, trẻ khỏe, phồn vinh, già yếu, tử vong, sống lại của sinh vật để thể hiện quy luổt biến hóa của trường khí vũ trụ. Bdi sự biến hóa của trường khí lại bắt nguồn từ dòng khí xoáy vũ trụ cho nên có thể gọi can chi là hệ thống tọa tiêu<1) thiên văn.

  Giáp với tí, ất với sửu, cứ theo thứ tự mà ghép lại với nhau 8ẽ thành giáp tí sáu mươi năm. Lục thập giáp tí có từ ba sao thổ, thủy, mộc.

  Sự nghiên cứu khí tượng đã phát hiện ra sáu mươi năm này chính là chu ki hội hợp của hai sao thổ, mộc. Sao mộc quay quanh mảt trời một vòng là 12 năm; sao thổ quay quanh mật trời một vòng là 30 năm; bội sô’ chung nhỏ nhá’t cùa hai sao là 60 năm. Sao thủy 59 năm lại trồ về vị trí củ, cho nên 60 năm là chu kì hội hợp của ba sao thổ, mộc, thủy, thời gian này cò khả náng tạo ra thiên tai như hạn, lụt, dộng đất lớn.

  Ngày 23*3*1966, tại Hình Đài thuộc Hà Bắc xảy ra trện động đất lớn cấp 7,2<2\ Trước đó 60 nám, ngày 23-12-1906 ở Mả Nạp thuộc Tân Cương xảy ra dộng đất cấp 8. Ngày 28-7*1976 ở Đường Sơn – Hà Bắc xảy ra dộng đất cấp 7,8; trước đổ 60 nđm, ngày 31-7-1917, ồ Huy Xuân thuộc Cát Lâm xảy ra động dất cấp 7,5… Nhưng diều dó hoàn toàn không phải là cứ 60 năm tất nhiên sẽ xảy ra một lẩn dộng đất lớn, mà những trận dộng đất nhỏ, động đất vừa trên trái dất thỉnh thoáng cũng có xảy ra. Điều muôn nói là khi ba ngôi sao thể, mộc, thủy gần nhau trên một đường thẳng, sức hút đốì với trái đâ’t tăng lên, làm tâng thêm nguyên nhân bên ngoài dẫn tđi xảy ra động đất. Nếu như lực tác dụng của ba hành tinh này tạp trung đúng vào vành dai dịa chân thì khả năng xảy ra dộng dất càng tổng thêm.

  Những thiên tai lđn nếu xảy ra ờ thời xa xưa, sức sản xuất còn tháp kém, khó tránh khỏi kéo theo rối loạn xã hội, thậm chí dần tdi thay dổi triều đại. Vì thế, cùng chẳng khó lí giái về người xưa coi lục thập giáp tí là râ’t thần bí, “nám hoa giáp* đả trở thành cụm từ “vạn sự hưu”°\ Thời xưa, thâm chí còn có truyền thuyết tuổi đến 60 không chết thì bị chôn sống.

  2. Tam nguyên vận khí bắt nguồn từ “cửu tinh liên châu”

  Trong phong thùy học có thuyết tam nguyên. Cái gọi là tam nguyên chính là 3 con lục thập giáp tí, cộng lại là 180 năm. Sự vận dụng nò cũng như lục thập giáp tí, bị không ít người cho là mê tín. Kì thực, người viết-những dòng này nghiên cứu và phát hiện thấy nhừng căn cứ của nó là xuá’t phát từ trên trời, tức là chu kì “cửu tinh liên châu” ưđc khoầng 180 năm.

  Khi chín hành tinh lớn ở trên trời cùng ở về một phía của một trời, phân bô’ trên một dải hẹp hình quạt thì trở thành một hội hơp Iđn của hành tinh, dân gian gọi là cửu tinh liên châu, người xưa cho đáy là diều rốt nguy hiểm, trái dốt đến “ngày tàn”.

  Kì thực, cửu tinh liên châu ảnh hường đến khí hậu trên trái đất, hiến nhiên lồ có, nhứng không nhâ’t thiết xảy ra nguy hiểm, càng không thể có “trời sụp đất sập*.

  Gọi là cừu tinh liên châu, chín hành tinh lớn khỏng hoàn toàn phải xếp thành một đường thẳng. Theo sự nghiên cứu của ngài Loan Cự Khánh, khi có cửu tinh liên chồu, nhừng tai họa lớn trong thiên nhiên xảy ra phải cổ cùng lúc dủ ba diều kiện dưới đây:

 • Tủ kệ phòng khách đẹp

 • Giuong cổ điển Châu Âu

 • Một là nhừng hành tinh phía trong trái đất (sao kim, thủy) có phải là cùng nằm trên dường thẳng với mặt trời và trái đất không, hoặc là những hành tinh phía ngoài trái đất (sao hỏa, mộc, thổ) có cùng ở trên đường thầng với mật trời và trái đất không?

  Như trước thì gọi là “hạ hợp”, như Bau thì gọi lồ “xung”, nói một cách ví von, hình tượng như lúc giáp mặt với dám đông quân thù, xem liệu có kẻ nào từ chính diện phía trước đánh lại, hoặc cố kẻ nào từ phía sau lưng đánh lén không? Hai phía này là nơi có sự đe dọa lớn nhất.

  Hai là phải xem khí tượng lúc ấy tương ứng với khu vực nào trôn trái dất.

  Bình luận trên Facebook