“Tam đại can long” của Trung Quốc là gì ?

1. Án sơn có phải là triều son kéo dài hay không?

Án sơn còn gọi là nghinh sa, chỉ vùng đất giữa huyệt và triều sơn, khiến cho phía trước của huyệt kín khít thêm giúp cho sinh khí dễ tụ lại. Từ Thiện Kế nói: “Núi nhỏ ở gần trưốc huyệt gọi là án sơn, như trang sức cho quý nhân thểm trang nghiêm, có án sơn thì không lo gì khí không tích tụ lại được”.

Án sơn chính là phần kéo dài của triều sơn, rất cần hình thế đẹp như tam đài ỏ trên tròi, như ghế ngọc trước chỗ ngồi, như đàn cầm trên bàn khách, càng thanh tú càng quý. Nếu thô xấu nghiêng lệch, ủng thũng, chênh vênh thì đất xấu sẽ phát sinh, con cháu ngu si, hung ác.

 • Quầy bar mini đẹp

 • Ghế thư giãn phòng khách

 • Mẫu tủ rượu kính

 • Thê của án sơn khống nên quá hẹp. Duẫn Tòng nói: “Nếu lối ra vào nhỏ hẹp, lượng khí dàn trải, đều quan hệ ở minh đưòng và án sơn, minh đưòng rộng án sơn hẹp, sinh ra con cháu ngu ngốc, án sơn và huyệt sơn nhưòng nhịn nhau mổi quý; riếu huyệt sơn dưa vào án sơn là chủ khách tráo trỏ, sinh con cháu sẽ nghèo hèn. An sơn và triêu thuỷ nên quanh co, không nên xuôi trôi một hưống, có án sơn thì chủ giàu có vô cùng, không có án sơn thì con cháu bai hoại, kiệt quệ cả ngưòi lẫn của.”?

  2. “Tam đại can long” của Trung Quốc là gì ?

  Nhà phong thuỷ lấy Nam Hải, Trưòng Giang, Hoàng Hà, Áp Lục Giang làm vách ngồn nước, chia sơn mạch Trung Hoa làm ba bộ phận lớn, gọi là Tam đại can long, tức là dải can long bắc, dải can long trung, dải can long nam. Từ Thiện Kế nói: “Thiên hạ có ba dòng nước lớn Hoàng Hà, Trưòng Giang, Áp Lục Giang. Dòng nam giáp Trưòng Giang và Nam Hải kết thúc ở biển Đông Nam; Hoàng Hà và Trưòng Giang giáp dải trung kết thúc ở biển Đông; Hoàng Hà và Trưòng Giang giáp dải bắc kết thúc ỏ biển Liêu”. Ba can long đều bắt nguồn từ ngọn Côn Lôn.

  Dải can long Bắc vòng qua Âm sơn xuyên đất u đất Yên vào Biển Liêu dừng ỏ Yên kinh. Liêu Hy Ung nói: ‘Yên đô là nơi hết của bắc long, sông Áp lục chặn phía sau, sông Hoàng Hà đón ở trưóc, che chắn muôn dòng, trùng trùng ủng hộ, nên bắc phương là nơi hội tụ lộn .

  Dải can longTrung vào Thục Hán, kết lại ỏ Quan Trung rồi tán ra thành Chung Nam, Thái Hoa, Thái Nhạc cao sơn, ôm sông Hoài mà chảy vào biển. Lạc Dương là điểm giữa trời đất nơi tụ hội tinh tuý của Trung Nguyên.

  Dải can long Nam từ Vân Nam qua phía đông đỉ Nguyên Lăng, một chi là sông Tương Giang ỏ Vũ Lăng, qua Hành Sơn, Kim Láng là nơi tổng quát hình thế. Nhà phong thuỷ cho rằng muôn biết long mạch thật nên xem từ đại thế. Xét nguồn nước trên bản đồ xem mạch núi phân biệt rõ mạch chi mạch can mới tìm ra được long huyệt thật.

  3. “Can long” có phải là Sơn mạch cao nhất không ?

  Sơn mạch có mạch chủ và mạch nhánh hay mạch chi; long cũng có mạch can long và chi long, can long là sơn mạch của khu vực cao lớn nhất.

 • Thiết kế nội thất cho phòng ngủ diện tích nhỏ

 • Ghế gấp đa năng

 • Ví dụ: cổ nhân Trung Quốc cho rằng Trường Giang và Hoàng Hà vạch đất Trung Quốc làm ba phần lớn; mỗi phần đều có một dải can long. Giữa Trưòng Giang và Hoàng Hà là trung long, Bắc Hoàng Hà là bắc long; Nam Trưòng Giang là nam long; ba dải đều bắt nguồn từ Côn Lôn. Mỗi dải long này từ khỏi nguồn đến nơi kết thúc đều chia thành “tổ sơn”, “thiếu tổ sơn”. Nhà phong thuỷ học cho rằng sinh khí của đất đai đều truyền lần lượt từ tổ sơn đến thiếu tô sơn, càng gần nguồn, sinh khí càng già ,càng xa càng non. Do đó tìm long huyệt nên tìm ỏ gần thiếu tổ sơn . Đương nhiên nơi đất bằng cũng có long mạch,tiêu chí không rõ ràng như ỏ nơi núi

  đồi, nhưng vẫn có dấu để tìm, nghĩa là nơi đất bằng “cao một tấc coi là núi, thấp một tấc cũng như sông.”

  Bình luận trên Facebook