Tại sao cá vàng lại được gọi là cá phong thuỷ?

1. Tại sao cá vàng lại được gọi là cá phong thuỷ?

Tuy cá nước mặn có hình dáng đa dạng, màu sổc phong phú, nhưng phái nuôi trong nước biển, nước gần với độ mặn của nưđc biển nên chàm sóc khá khó khăn, vì vậy bạn không nên chọn nuôi loại cá này.

Cá nhiệt đới rất khó nuôi, thường hay chết, theo phong thuỷ học, nếu sinh vật nuôi trong nhà chết nhiều thì dó không phải là điềm lành, ảnh hường tới sự vận hành hài hòa cùa khí trường cơ thế, gây ánh hường phụ về mặt tâm lý.

 • Ghế sofa kiêm giường ngủ

 • Bộ phòng ngủ gỗ tự nhiên

 • Bàn ghế bar gỗ

 • Nên nuôi nhiều cá vàng, chúng đéu có sức sống khỏe khoắn, bền bi, dẽ nuôi, nhát là nhừng loài cá vàng như cá thần tiên, bảy màu, cấm lý (chép gấm), kim ngư, màu sắc rất đẹp, tính khí ôn hòa, dễ nuôi và cùng dề làm vệ sinh bê nuôi, khiến tâm tình người nuôi phấn chấn, mà theo phong thuỷ, tên các loài cá như cẩm lý hoặc kim ngư, ảm cùa nó giống với gấm, lợi, vàng (kim), đẻu có liên quan tới phát tồi, giàu có.

  • Số lượng cá nuôi.

  Bạn có thê tham khảo cách lây số lạc thư kết hợp với đuôi cá dưới dây để chọn số lượng cá nuôi theo phong thuỷ:

  Nhất Vĩ (Một đuôi): Bạch Tham Lang Tinh là sao cát, có thể phát tài phát lộc.

  Nhị Vĩ (Hai đuôi): Nhị Hắc Cự Môn Tinh là sao hung, bất lợi cho tài vận.

  Tam Vĩ (Ba đuôi): Tam Bích Lộc Tồn Tinh là sao hung, bất lợi cho tài vận.

  Tứ Vì (Bốn đuôi): Tứ Lục Văn Khúc Tinh là sao cát, có thể phát tồi phát lộc.

  Ngủ Vỉ (Năm đuòi): Ngũ Hoàng Liên Trinh Tinh là sao hung, bất lợi cho tài vận.

  Lục Vĩ (Sáu duỏi): Lục Bạch Ngủ Khúc Tinh, là sao cát, có thể phát tài phát lộc.

  Thất Vĩ (Bây đuôi): Thất Xích Phá Quân Tinh là sao hung, bất lợi cho tài vận.

  Bát Vĩ (Tám đuôi): Ất Bạch Tả Phụ Tinh là sao cát, có thể phát tài phát lộc.

  Cứu Vĩ (Chín đuôi): Cửu Tử Hữu Bột Tinh là sao cát, có thế phát tài phát lộc.

  Thập Vì (Mười đuôi): dược coi là Nhất Vĩ (Một đuôi), Thập Nhất Vĩ được coi là Nhị Vĩ, Thập Nhị Vĩ được coi là Tam Vĩ, cứ suy tính như vậy đối với những số lượng đuôi khác.

  Trên đồy là dùng Lạc Thư để tính sự hung cát của

  Số lượng cả nuôi, lại tiếp tục dùng Hà Đồ Ngũ hành dố tính sự hung cát, ta có:

  Nhất Vĩ: Hà Đồ Ngù hành thuộc mệnh Thuỷ, có thẽ’ gia táng lực lượng cùa nước, nước là khí vượng tài, cát lợi.

  Nhị VI: Hà Đồ Ngủ hành thuộc mệnh Hoă, cỏ thế làm tốn hao lực lượng cua nước, khí nước bị rò rì ra ngoài, bất lợi.

  Tam Vĩ: Hà Đó Ngũ Hành thuộc mệnh Mộc, có thê lãm tổn hao đến lực lượng cua nước, hơi nước bị bốc ra ngoài, bất lợi.

  Tứ Vì: Hà Đồ Ngũ Hành thuộc mệnh Kim, cổ thể sinh vượng lực lượng của nước, thuỳ khí tăng cường tài vượng, cát lợi.

  Ngũ Vĩ: Hà Đồ Ngũ Hành thuộc mệnh Thuỷ, có thê táng cường thêm lực lượng cùa nước, thuỷ khí bị khắc chế, dược coi là bất lợi.

  Lục Vĩ: Hà Đồ Ngũ hành thuộc mệnh Thuỷ, có thể gia tàng lực lượng của nước, thuỷ khi vượng tài, cát lợi.

  Thất Vĩ: Hà Đồ Ngù hành thuộc mệnh Hoả, có thể tổn hao dốn lực lượng của nước, thuỷ khi bị tổn hao, bình thường.

  Bát Vì: Hà Đồ Ngủ hành thuộc mệnh Mộc, có thế’ làm tốn hao đến lực lượng của nước, thuỷ khí bị rò ri, bát lợi.

  Cửu Vĩ: Hà Đó Ngũ hành thuộc mệnh Kim, có thể sinh vượng lực lượng của nước, thuỷ khí càng được hưng vượng, cát lợi.

  Thập Vĩ: Hà Đồ Ngũ hành thuộc mệnh Thổ, có thể tăng cường lực lượng cúa nước, thuỷ khí tài vượng, cát lợi.

  Từ việc kết hợp giữa Hà Đồ (Hình Sông) và Lạc Thư thì con số có lợi nhốt trong việc nuỏi cá là Nhất Vĩ, Tứ Vĩ, Lục Vĩ, và Cửu Vĩ, quý vị nào muốn nuôi cá đê gia tăng tài vận hãy chú ý thêm.

  – Màu sẩc cùa cá:

  Cá vàng có màu sác không giống nhau thì mệnh Ngũ hành cũng khác nhau, đối với phong thuý dù ít dù nhiều đều có ành hường.

 • Giường 1m8 2m

 • Kệ tivi phòng khách cổ điển

 • Màu sắc loại cá nuôi là màu bạc hoặc màu trắng, thì Ngù Hành thuộc mệnh Kim, mồ Kim có thể sinh Thuỷ, thúc dầy tài vận gia tăng rất nhiều.

  Màu sốc loại cá nuôi là màu đen, màu xanh lam, màu tro xám thì Ngũ hành thuộc mệnh Thuỷ, có thế’ vượng nước, tăng thêm tài lộc rất nhiều.

  Màu sắc loại cá được nuôi là màu thiên thanh, màu xanh lá cây thì Ngũ hành thuộc mệnh Thổ, Thô sẽ bị thoát nước, tài vận gia tảng rất kém.

  Màu sắc loại cá được nuôi là màu đỏ, màu tím, màu da cam thì Ngù hành thuộc mệnh Hoà, lửa sè làm tổn hao đốn lực lượng cùa nước, tài vận tăng kém.

  Màu sắc loại cá dược nuôi là màu vàng hoặc màu café, Ngủ hành thuộc mệnh Thổ, mà Thổ thì khắc Thuỷ, tài vận cũng tăng kém.

  Bình luận trên Facebook