Sự phát triển của lí luận phong thuỷ thời Đường có những tiêu chí nào?

1. Phong thuỷ học Trung Quốc truyền vào bán đão Triều Tiên như thế nào?

Do quan hệ miền đất bán đảo Triều Tiên càng dễ tiếp thu văn hóa Hán so với Nhật Bản. Thế kỷ thứ ba trước Công nguyên, quan hệ qua lại giữa Triều Tiên và Trung Quốc bắt đầu mật thiết. Tư tưỏng phong thủy Trung Quốc truyền vào bán đảo Triều Tiên cùng với kinh điển nho giáo, đạo giáo từ thời đại Tân La khoảng thế kỷ thứ bảy sau Công nguyên. Học giả Nhật Bản cũng cho rằng phong thủy Trung Quốc truyền bá ố Đông Á “Bắt đầu từ Hàn Quốc”. Thòi kỳ đầu truyền bá kiến thức phong thủy vào bán đảo Triều Tiên là các vị quan địa phương ỏ tầng lốp thượng lưu thông hiểu hán học rất nhiều do các vị tăng đảm nhiệm cho nên ít ảnh hưỗng trong nhân dân . về sau phong thủy ảnh hưỏng rộng rãi trong dân gian, phong thủy sư trỏ thành một nghề đồng thòi nữ phù thủy cũng hành nghề cùng các thầy phong thủy. Phong thủy thịnh hành ỏ bán đảo Triều Tiên là thòi kỳ Cao Ly và Lý Thị sau thòi kỳ Tân La.

 • Phong thủy để giường ngủ

 • Sofa vải nỉ đẹp

 • Giường tủ trẻ em nhập khẩu

 • Sau khi phong thủy Trung Quốc truyền vào Triều Tiên và được vân dụng rộng rãi, người Nhật Bản chỉ coi trọng phong thủy nhà ở jnà coi thường phong thủy mồ mả, còn Triều Tiên và Hàn Quốc cũng như Trung Quốc thì chú trọng cả hai.

  2. Sự phát triển của lí luận phong thuỷ thời Đường có những tiêu chí nào?

  Thòi kỳ đại phát triển lý luận phong thủy chính là ở đòi Đường -Tống, trong thòi kỳ này tiêu chí của Phong thủy học có một số điểm sau:

  Có các nhân vật lý luận lớn như Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, Dương Duẫn Tòng, Trương Toại thời Đường; Sái Nguyên Định, Lại Văn Tuấn thòi Tống.

  Các tác phẩm lý luận lổn như Trạch Kinh xuất hiện trên quan niệm môi trưòng khiến phong thủy và quan niệm Phật, Đạo, Nho hòa hợp.

  Thị trốn cổ nghìn nãm tuổi, tường vôi mái ngói, xà cột chạm trổ, như
  phàng phất một triều đại xa xưa, quay một xuống dòng long khê,
  dựa lung vào núi long môn, noi đây non xanh nước biếc, khiến ta
  không thể không khâm phục trí tuệ của ngưòi xưa

  3. Nguyên nhân sự hưng thịnh của Phong thuỷ học thòi Minh-Thanh?

  Lí luận phong thủy đã cơ bản định hình vận dụng và phát triển từ

  Sự phát triển mạnh mẽ của tư tưỏng phong thủy có sự góp phần từ đạo giáo, ví như trong “Đạo Tạng” một kinh điển của đạo giáo cũng tương đương với “Trạch Kinh” trong Phong thủy học; tác phẩm “Bát Trạch Chu Thư” của phái phong thủy lí khí cũng dựa vào cửu kinh, cũng mượn từ đạo giáo gọi là “cửu tinh” là một ví dụ mà thôi, trong sách “Hán Thư” có Tham lang liêm trinh nhưng không phải là tên sao. Vương Giạt chú “Sỏ Từ” có nói đến cử khôi là cách nói 9 ngôi sao bắc đẩu nhưnh không nói rõ tên. Cũng như tên 9 sao bắc đẩu trong sách “Đạo Thư” là căn bản của long kinh.
  đòi Tống. Nhiệm yụ chủ yếu của Phong thủy học đòi Minh – Thanh là tiến một bưốc phát triển trên cơ sỏ các phẩm sẵn có; tổng kết và nâng cao các vấh đề đó trong thực tiễn. Vì thố việc nghiên cứu và chú thích cốc tác phẩm phong thủy trong thời kỳ này rất mạnh mẽ. Đặc biệt là trong các năm Càn Long, Gia Khánh (đòi Thanh) việc nghiên cứu và phát triển lí luận phong thủy đã trở thành phong trào.

 • Ghế sofa đa năng

 • Mua giường cưới

 • Ngoài ra biết bao nhiêu tên gọi trong đạo giáo có ảnh hưỏng đến phong thủy như tên gọi huyền nữ vấn là tên gọỉ thần tiên trong đạo giáo, nhưng trong kinh điển phong thủy lại dùng để dặt tên khiến ngùằi ta hên tưỏng đến mối quan hệ tự nhiên giữa Phong thủy và Đạo giáo. “Tứ linh” trong phong thủy cũng bắt nguồn từ đạo giáo, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tưóc, Huyền Vũ vốn là bốn vị thần bảo vệ bốn phương trong đạo giáo, hơn nữa các phù chú trong đạo giáo đều dùng chung trong phong thủy. Như “phù lục” của đạo giáo và “phù trấn” của phong thủy kính, “chiếu yêu” của đạo giáo và “huyền kính’ trong phong thủy đều song hành vổi nhau. Bởi vậy trong dân gian đạo sĩ cũng thưòng là nhà phong thủy.

  Đôi vối bản thân phong thủy cũng dựa vào thế lực to lốn trong dân gian của đạo giáo để thực hiện mục đích truyền bá. Nhưng rút cuộc Phong thủy và Đạo giáo vẫn là 2 bộ phận. Phong thủy đứng chân trên cuộc đòi tìm tòi sự hòa thuận cho cuộc sống. Còn đạo giáo thì lại tìm tòi phương pháp tu luyện để thành tiên thoát ra ngoài cuộc sống

  Bình luận trên Facebook