Sử dụng la bàn để xác định Phong thủy

1. Sử dụng la bàn để xác định Phong thủy

Đối với Phong thủv hướng pháp, la bàn là công cụ để xác định dòng khí và định hướng các tòa nhà, gian phòng và đồ đạc. Có nhiều loại la bàn, một số rất dờn giản chỉ có một vài vòng tròn với kim từ tính ở trung tâm. Một số loại khác tinh vi hơn có 36 vòng tròn. La bàn có dạng hình tròn (tượng trưng cho trời) và được làm bằng gỗ (có thể khám sơn mài hay kim loại,) gắn trên một bảng vuông (tượng trưng cho đât).

Có thể bạn quan tâm:

Các vòng tròn khác nhau được thiết kế theo hệ thống hướng và vũ trụ. Các vòng bôn trong dùng để tìm và đánh giá dòng nước chảy. Vône thứ ba cho biết hướng và các phương vị chính trên la bàn, và vòng thứ tư dựa trên Lạc Thử mô tả chín căn phòng mà hoàng dế sử dụng theo các mùa khác nhau trong năm. Các vòng tròn ngoài mốc này mô tả các tên tượng trưng. Ví dụ vòng số bày liệt kê 24 núi, còn vòng số tám được sử dụng như một cách thức đơn gián dư đoán dựa trên các thaydổi về vị tri các sao theo chu kỳ 20nămmột!ần. (Phương phápnày gọi là TAM NGUYÊN ĐỊA LÝ thường được áp dụng cùng với hướng pháp và hình pháp để tìm ra khí của một địa diem hay căn phòng.)

Khi sử dụng la bàn để xác định Phong thủy của một địa điểm hay phầ n nội thất, bước đầu tiên là phải xác định điểm bắc. Trong ngòi nhà đẵ được sử dụng một khoảng thời gian rết khó xác định hướng bầc từ bởi vì phẫn bên trong có nhiều loại vật dụng kim loại tác động tới kim la bàn. Trong trường hợp này, nhà Phong thủy thường đi ra khỏi ngồi nhà chọn một khu đất trống xung quanh để xác định điểm bắc. Ớ những nơi nhà cửa chen chút, nhà địa lý có thể định vị điểm bắc thông qua cách tính toán học dựa trên góc của mật trời.

Khi có thể sử dụng la bàn ở trong nhà, nhà địa lý luôn giữ khoảng cách tối thiểu một mét cách xa các cột hay đà bê tông gia cô dể tránh độ lệch. Mặt la bàn được để ngang nền nhà và đối diện hướng cần kiểm tra đồng thời được xoay đến khi nào kim từ của la bàn tTÙng vdi gạch đỏ bên dưới kim. Nhà Phong thỏy chỉ xem la bàn khi kim đã ổnđịnh.

Cùng với la bàn, nhà Phong thủy còn dùng thước để đo chiều dài, rộng và cao của các phản nội thất và trang thiết bị trong tòa nhà. Các kích thước tốt:

0 đến 53/8 cm

161/x đến 267/8 cm

37 5/8 đến 48 3/8 cm

Bội số của 43 cm (ví dụ 4.300 hay 4.343) hay bội số của 43 cm cộng với bất kỳ kích thước trên.

Các kích thước xấu:

5 3/8 đến 161/8 cm

26 7/8 đến 37 5/f8 cm

Bộisốcủa43cmcộng với bất kỳ kích thước trên.

Phong thủy hướng pháp xác định đặc tính địa lý của một địa điểm cũng dựa trên nguyên lý của Kinh Dịch, Tám Quẻ và la bàn. Đối với thiết kế nội thất, la bàn đưực dùng kết hợp với Tam Nguyen đề cập ở trên và LạcThưcăn cứ trên chuvển dịch cùa các hành tinh.

Khi đánh giá một địa bàn hay tòa nhà, việc định hướng mang ý nghĩa rất quan trọng. Các thầy địa lý sử dụng các biểu đồ kèm theo để xác định mối liên hệ giữa việc định hướng và năm sinh qua đó bố trí phương vị cửa chính cua ngôi nhà và giường ngỏ của người trong nhà.

Việc định hướng cho nam khác với cho nữ.

Để sử dụng biểu dồ trên, trước tiên phải biết ngày sinh và hướng ngón tay lên đỉnh cột sô để xác định hướng. Thí dụ, nếu bạn là nam sinh năm 1949, hướng xác định của bạn là tây bắc. Do vậy cửa trước của bạn phải bố trí ở hướng tây bắc.

Biểu dồ trcn còn mang ý nghĩa cho thây các nơi quan trọng của ngôi nhà (nhưcác phòng ngu và phòng khách) nên các bố trí tuân theo hướng qui định ưên và các nơi kém quan trọng (bếp và nhà vệ sinh) nen đặt cách xa các hướng trên. Các thầy địa lý xem phòng ngủ, phòng khách, phòng ã n và nơi lưu trừ (hav két bạc) !à những nơi hưởng địa khí. (Thầy phong thủy quan niệm khí, thực chất, ở trung tâm của phòng ăn). Nhà vệ sinh và nhà bếp không thể hưởng lợi của khí và nếu bố trí sai, có thể sinh ra tử khí ảnh hưởng đến Phong thủy của toàn bộ ngôi nhà.

Dù hướng của bạn là gì đi nữa, các nhà vệ sinh và nhà bếp không được bố trí ở hướng bắc vì theo ưuyền thống, người Trung Hoa dành hướng bắc cho chủ nhân và hướng nam cho dầy tđ. Do hướng đông bắc và tây nam được gọi là “Quỷ môn” (hay cửa của quỷ), nên các thầy Phong thủy luôn cố tránh bố trí nhà vệ sinh, nhà bếp và cẩu thang ở các hưđnc đó. Nhiều ngôi nhà ở Bắc Kinh có lốì thiết kế theo cách này.

Mặc dù có nhiều nhà Phong thủy xác định hướng cửa trước c.ln cứ vào biểu đồ trên, nhưng có mội so khác sửdụng giờ sinh thay vì nảm sinh đẻ tham khảo.

Khí cần thiết đôi với cơ thể cũr.g như đối với ngôi nhà hay địa điểm vì tượng trưng cho nàng lượng và sự phát triển. Không có khí, đất không thể duy trì sự sống và con người sẽ không tồn tại. Ngoài ra, có long khí và tử khí: long khí mang lại sự sông và sản sinh ra năng lượng; tử khí stay chẽt chóc và chặn đứng’sự phát triến. Nơi nào có lực âm dương cân bằng, nơi dó tồn tại long khí; nơi nào thiếu cân bằng, nơi đó có tử khí.

Con người làm việc và ngủ ở nhữne nơi dầy long khi sẽ tràn đầy sinh lực, mạnh mẽ và luôn đổi mới. Với thái độ mạnh dan và làm việc miệt mài, người ta dễ đạt dược thành côns ờ mọi khía cạnh và do đó có nhiều may mắn hơn những người khác. Phong thủy tốt không cỏ nghĩa là tiền rơi từ trên trời xuống hay vãng tuôn ở dưới đất vàu két bục. Phong thủy tốt tạo ra các cơ hội để con người hưởng dược sinh khí và sỡ dụng nguồn nâng lương đó dể hoàn thành các mục dich cùa mình. Trong quá trình đó, con người có đươc sức khỏe lót và thành đạt.

Các sơ đồ ò những trang sau, xuât phát từ nguyên lý Lạc Thư vể thuật xem dịa lý, sơ đồ phác thảo của các căn hộ và ngôi nhà, chỉ ra vị trí của khí tìr hiện tại cho đến năm 2004, từ nãm 2004 đến năm 2023 và lừ năm 2024 đến năm 2043, năm cuối cùng trong chu kỳ 60 năm. (Sau năm 2043, vị trí của khí lại thay đổi). Các sơ dồ đó dựa trên nguyẻn lý Lạc Thưcho thấy khí tồn tại ở trong mỗi căn phòng, tòa nhà cũng như địa điểm, và trong mổi căn hô hay ngôi nhà đẻu có nhưng vùng mà ở dó khí vương hơn những nơi khác. Ngay cá một vùng không có vưpng khí, điều quan trọng lù khi sử dụng nơi ấy nên bố trí bàn viết, giường ngũ hay bếp lò theo hướng dòng khí.

Người ta cho rằng những người sống trong các ngôi nhàcó nhiều may mắn hơn vì họ có nhiều diều kiện kiểm soát và thay đổi môi trường sống dể phù hợp với sở thích và số tử vi của họ. Chủ nhân có thể phối hơp nhiều yếu tốđể dạt được cân bằng âm dương và sử dụng hình dạng ngôi nhà, không gian, kết cấu, màu sắc và các yếu tô kiên trúc khácđểtạochomôi trường sống thoải mái và hài hòa.

Có thể bạn quan tâm:

Bên cạnh Jó, người ta còn có điều kiện để bô’ (rí cửa trước, phòng ngủ chính, phòng khách và nhà bếp ở vùng khí lốt.

Những người sống ở các căn hộ cao tầng cũng có đủ điều kiện cần thiết mặc dù họ có ít chọn lựa và nhiều hạn chế hơn khi bô trí căn hộ và vị trí cửa trước củng như phòng ngủ. Người ta vẫn có thể tận dụng hầu hết môi trường sống của mình bằng cách xem xét các sơ đồ trên để xác định vùng khí và có những biện pháp thích hợpở vùng dó. Ngay cả một căn phòng có ít long khí vẫn có thể được dền bù nhờ vào việc trang trí nội that tôt và càm giác về không gian và màu sắc hài hòa. Điều quan ưọng là phải nhận thức tất cả các khiếm khuyết của Phong thủy đều có thể sửa chữa và các vẻ thiếu cân bàng có thổ làm cho cân bàng ưở lại.

Tin tức liên quan

 1. Thủy phá Thiên tâm là gì?

 2. Môi trường trong căn nhà nên có những yếu tố nào?

 3. CÁC TRANG TRÍ NƯỚC KHÁC

 4. MÀU SẮC THỜI HIỆN OAI

 5. Cách hoá giải hung sát khi bàn làm việc hứng ra cửa?

 6. Tinh vị có liên quan đến Đào hoa có những vị trí nào?

 7. Phân biệt vặt không lành trước cửa

 8. Làm thế nào bố trí điểm trọng tâm của căn nhà?

 9. Vai Trò Của Hoa Cảnh Trong Đời Sống Thực Tế – Phần 2

 10. MÓN ĂN VÀ SỨC KHỎE

 11. 50 thiết kế nội thất phòng bếp gia đình

 12. Tại sao dưỡng sinh tháng Ba trọng dưỡng dương?

 13. Phòng ăn có thích hợp treo gương không?

 14. Nội dung của phong thủy

 15. Vận chuyển các linh kiện bê tông cốt thép đúc sản

Sản phẩm hot

 1. Ghế ăn bọc da không tay trắng tinh tế H8801Y-1

 2. Bộ giường ngủ phong cách Pháp độc đáo French White 8806ABG

 3. Ghế bọc da êm ái C756

 4. Kệ tivi đa năng mặt đá công nghiệp màu trắng thanh lịch HY266-2

 5. giường tomy 3 tầng cầu thang liền w895 – B1B2

 6. Kệ tivi sang trọng phòng khách G8801KT2

 7. Tủ áo 5 cánh mở HĐ217D5

 8. Bộ bàn ăn tiện lợi T0502021

 9. Bộ Bàn Làm Việc A613BG

 10. Bàn trang điểm + ghế Lovely HĐ217C

 11. ĐÔN HOA TÂN CỔ ĐIỂN H8803DH

 12. MÓC ÁO GỖ ĐỨNG NHẬP KHẨU 3301M

 13. Ghế đuôi giường tiện dụng 906GĐ

 14. GHẾ THƯ GIÃN ĐẸP NHẬP KHẨU 1911GTG

 15. Bộ ba bình trang trí đẹp mắt 2000456

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội