Sao Nhốt Bach khi phối hợp với sao Phi Tĩnh khác có những tình huống nào?

1. Sao Nhốt Bach khi phối hop với sao Phi Tĩnh khác có những tinh huống nào?

Sao Nhất Bạch và sao Nhị Hắc gặp nhau gọi là đồng cung, một là quẻ khảm ngũ hành thuộc thủy đại diện con trai, hai là quẻ khôn ngũ hành thuộc thổ đại diện bà mẹ. Vì thố khắc thủy nên con trai bị bó buôc có ý lả người con trai thứ và me bất hòa nên thường li tán không về nhà. Ví như sao Nhất Bạch và Nhị Hắc cùng bay đến cửa nhà nào thì dư báo người con trai thứ thường hay vắng nhà do học hành hay đi xa. Sao Nhất Bạch và Nhị Hắc đồng cung còn ứng vào tứ quý và con trai thứ. Tứ quý là chỉ bốn tháng Thin Tuất Sửu Mùi tức Ịà tháng 3, 6, 9, 12 trong dương lịch. Trong 4 thtáng này vì thô vượng người con trai thứ bị xung khắc nên hay xa nhà và thường hay bị các loại bệnh thận, tai, tim. Nếu như ngưdi

trai thứ ngủ ơ nơi sao Nhất Bạch và Nhị Hắc đồng cung, thì anh ta thường xa nhà qua đêm để tránh xung khác với bà mẹ và vì vậy mà hay sinh ra các bệnh nói trên khiến thán hình gầy gò.

Ngọn núi Tú Lệ mọc giữa đâì bàng, thế núi dốc nhọn, tạo hỉnh độc biệt, nhà của làm trên long mạch, nhà chủ sẽ có con cháu vinh hoa

lâu dài.

Sao Nhị Hắc tinh khi phối hợp vói sao dõng cung khác có những tình huống nào?

Khi sao Nhị Hắc gặp sao Tam Bích. Nhị Hắc thuộc quẻ khôn, thuộc thổ đại biểu người mẹ. Tam Bích thuộc quẻ chấn thuộc đại biểu con cả, khi gặp nhau vì mộc khắc thổ nên con cả khắc mẹ.

Nhị Hắc tinh là sao bệnh phù hai sao Nhị Hắc ỏ cùng một quẻ, nhất định sẽ dẫn đến bệnh không trị được, bởi vì sao Nhi Hắc là một sao dữ phức tạp nhất trong chín sao. Trong bát vận sao Nhị Hắc là sao vận lùi, hai sao Nhị Hắc gặp nhau có nghĩa là tượng trưng cho bệnh phù và quả phụ. Nêu vào đúng cửa lớn thì có nghĩa là người trong phòng là quả phụ. Đương nhiên nếu ỏ vào nhị vận thi lại là điểm lành.

Trong Phong thủy học có một câu khẩu quyết miêu tả tình trạng sao Nhị Hắc và sao Tứ Lục đồng cung: “Nhị tứ thất hữu khi cô tức” (Nhà có sao Nhị Hắc và Tứ Lục gặp nhau sẽ có cô nhi quả phụ). Sao Nhị Hắc là quơ khôn, ngũ hành thuộc thố dại diện cho mủ. Sao Tứ Lục là quẻ tốn, ngiì hành thuộc mộc đại diện con gái cả. Vì mộc khắc thổ biểu thị con gái khác mẹ.

Còn có một kiểu phối phợp ghê gớm hơn là “Nhị ngũ giao gia tức tổn chủ (Nghĩa là sao Nhị Hắc và sao Ngũ Hoàng gặp nhau sẽ tổn hại đến chủ nhà. Sao Nhị Hắc là sao bệnh phù gặp sao Ngũ Hoàng có nghĩa là năm loài sao độc cùng gặp nhau, sẽ ảnh hưởng đến người chủ của ngôi nhà hay cản phòng khiến sức khỏe bị tôn hại.

Khi sao Nhị Hắc và sao Lục Bạch cùng gặp nhau là điềm đem lại phú quý. Nên nói “ Nhị lục phú tỷ Đtào chu” (Hai sao này gặp nhau sẽ đem lại giàu có như Đào Chu Công). Sao Lục Bạch là sao biến tài, thuộc quẻ càn, Ngũ hành thuộc kim, đại biểu nam chủ nhân. Sao Nhị Hắc ngũ hành thuộc thổ, đại biểu nữ chủ nhân. Thồ sinh kim đem lại phú quý. Sao Nhi Hắc và sao Thất Xích gặp nhau “ Nhị thất thứ thiếp quả mẫu”. Nhị Hác là quẻ khôn, Thất Xích là quẻ đoài đểu đại diện phái nữ, nếu gặp nhau tức là âm khí phôi
hợp biểu thị tình duyên bất chính, nếu ỏ’ khu vực này có hai nữ hoặc hai nam ở cùng, biểu thị đồng tính luyến ái.

Khi sao Nhị Hắc gặp sao Bát Bạch trong Phi Tinh học gọi là “Nhị bát quả phụ hư không’’. Vi sao Nhị Hắc đại biêu quả phụ, sao Bát Bạch biểu thị con trai nhỏ. Cho nên nơi nào xuất hiện quể này ỏ đó sẽ có phụ nữ nuôi con một mình. Sao Bát Bạch là quẻ cấn đại biếu đền miếu, khi cùng vói sao Nhị Hắc biểu thị trong khu đền miếu đó có rất nhiều quả phụ là nơi phong thủy thích hợp đê xây am ni cô.

Sao Nhị Hắc và sao cửu Tử gặp nhau gọi là “Nhị cửu ngu ngoan chi phu”. Nhị Hắc là sao đất nóng, cửu Tử là lửa, lửa gặp đất nóng ở nơi nào thì nơi đó dễ sinh ra kẻ ngu xuẩn. Nếu trong gia đình người chồng nam ngủ ở nơi Nhị Hắc và cửu Tử gặp nhau sẽ trố nên kẻ vừa ngu vừa ác.

Sao Tam Bích khi phối hop vói sao Phi Tinh khác có những tinh huống nào?

Khi hai vì sao Tam Bích cùng một cung chúng ta gọi là “Tam tam huỳnh vưu sát’*. Tam tam đổng cung có nghĩa là biểu thị sự hung hăng tranh dấu. vì Tam Bích tính la huvnh Vưu tinh luôn chiến đấu mỗi khi xuất hiện ơ cung quẻ nào đểu có ý hiếu chiến, chém giết liên miên. Vì Tam Bích tinh ỏ trong bát vận là sao thoái vận, đại biểu cho bất nhân nên hay sinh ra người mạnh mẽ hung ác.

Khi sao Tam Bích tinh và sao Tứ Lục đồng cung trong Phi Tinh học gọi là “Tam tứ bích lục phong trần”. Tam Bích tinh biểu thi trương nam, Tứ Lục tinh biêu thi trương nữ, khí ơ cùng môt cung biểu thi dư báọ sẽ cố một nhổm ngươi tư tâp d nơi đó. Vì hai sao này đểu là sao thoái vận liên nhóm người tụ tập này là những người không tôt, là thanh niên đồi bại hoặc bọn du côn du đãng. Như khi có bọn nam nữ thanh niên hư hỏng tụ tập nhau ồ’ quán rượu quậy phá thì đó là ứng vào hai sao Tam Bích và Tứ Lục gặp nhau. Cũng tương tự như vậy là ỏ những nơi tụ tập nhóm ăn xin. Nếu trong một khu dân cư có xuất hiện cục phong thủy gồm Tam Bích tinh và Tứ Lục tinh báo hiệu khu vức đố dễ bị cưổp bõe. Nêu cũng trong cục phong thủy đó lại gặp Ngũ Hoàng thì tinh hậu quả sề càng nguy hai hơn. Tử Lục tinh trong bát qiái là quẻ tôn là phong, đại biếu chứng điên cuồng. Một nhóm ngươi điên cuồng lại gặp sao Ngũ Hoảng sát là chỉ bọn người tụ tập nhảy nhót điên loạn, hút hít hay dừng thuốc lắc.

Thôn Giang Đâu có vị trí nàm ỏ đáu nguồn dồng sông Ly Giang đươc
gọi là miền đốt phong thủy tốt có nhiều quan lại là vì núi phía trước thôn
hai ngọn như “giá bút và con dốu”có sao văn khúc bảo vệ, lại có con
sông nhỏ vòng quanh thôn đem lại nguồn tài khí cho thôn.

Khi Tam Bích tinh và Ngũ Hoàng tinh gặp nhau đồng cung vì đểu là sao dữ . Tam Bích tinh dại biểu phong, Ngũ Hoàng tinh biểu thị bệnh tật ôn dịch, Khi hai sao này cùng xuất hiện ỏ một nơi thì là nơi đó đại dịch hoành hành , nhiều ngươi bị điên cuồng, ghẻ hủi, ôn dịch.

Khi Tam Bích tinh và Lục Bạch tinh đồng thời bay đến một vị trí que nào đó gọi là ‘Tam lục thiên môn thụ sát”.Lục Bạch tinh trong bát quái là quẻ càn đại biou người bô. kẻ trương giả hoặc con trưống. Tam Bích tinh trong ngũ hành thuộc mộc, Lục Bạch tinh thuộc kim, kim chém mộc, thường gầy ra người trưỏng giẫ đó chân tay bị thương. Ngoài ra còn đại biểu cho tạng gan trong cơ thể nên có thể ứng vào người cha, người trưỏng giả bị bệnh gan hoặc mồ gan.

Khi Tam Bích tinh và Thất Xích tinh cùng bay tụ vào một nơi, vì sao Tam Bích đại biểu thị phi tranh cãi kiện cáo, sao Thất Xích đại biểu mồm miệng lắm điểu nên có cách nói ‘tam thất gặp nhau, tai họa giặc già”. Nảm 1984 khi thê vận ở vào vân thứ bảy ở Hồng Kong rất nhiều bọn giặc phỉ hoành hành thê lực xã hội đen lốn mạnh. Khi đó hình thành nên nhôm phim ánh thể hiện “ban sắc anh hùng” biểu thị hành vi của các nhóm thế lực đen tối; đó cũng là phong cách bất lương; ảnh hưảng của sự bất động do vận thứ bay gây ra. Tam Bích tinh và Thết Xích tinh đồng cung là biểu thị sự vong ân bội nghĩa. Thông thường người ta nói những ngươi sau gáy có xương phản cốt là kẻ phản bôi. Nhưng nêu thủ ha của ban ngồi tại vị trí của sao Tam Bích và Thất Xích gặp nhau thì dù không có phan cốt kẻ dó cũng sẽ phản lại bạn.

Khi Tam Bích tinh và Bát Bạch tinh đồng cung vì sao Tam Bích thuộc Mộc, sao Bát Bạch thuộc Thổ, Mộc khác Thổ. Trong ngũ hành Thồ’ là bé trai có nghĩa là bé trai bị Mộc khắc. Trong quẻ này chỉ ra rằng trẻ em trong gia đình cẩn phải được chăm sóc đề phòng đặc biệt để tránh gây ra những chuyện bất ngò.

Sao Tam Bích gặp sao cửu Tử trong Phi Tinh học gọi là “Tam cửu mộc hỏa cùng sáng” sao Tam Bích thuộc Mộc sao Cửu Tử thuộc hỏa, Mộc sinh hỏa nên nói Mộc, Hỏa cùng sáng, đó cũng là một cách nói thường thấy trong Phong thủy học, có nghĩa là gặp cục phong thủy này dễ sinh ra ngưòi thông minh lanh lợi, có năng lực siêu quần, anh dũng quả quyết nhưng tính tình khắc bạc. Vì sao

Tam Bích đại biếu cho trẻ nhỏ nên trẻ em trong gia đình thuộc quẻ này rất thông minh nhưng không phúc hậu, Nêu trong que này đổng thời suất hiện sao Thất Xích thì sinh người thông minh xuất chiíng, chì có điều tính cách không được ngưồi khốc yêu mến.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội