Quan hệ tài vận của tử Bạch cửu tinh

1. Quan hệ tài vận của tử Bạch cửu tinh

L Sinh khí (Thũy): nơi đặt két bạc. tú hàng, cửa chính, giường ngủ Ngủ quỷ (Hỏa); nơi nên một nhà vệ sinh, kị hưởng bếp

L quay vẻ Ngủ quỷ.

Diên niên (Kim); nơi đặt cửa chính, giường ngủ. Nên quay hướng bếp vẻ Diễn biến, .

L Lục sát (Thủy): Bể nước.

Thiên Y (Thổ): Bếp quay vẻ hướng Thiên Y. Nơi đặt nước ra vào, cửa đi. buồng ngủ.

Tuyệt mệnh (Kim): tốt nhất đặt nhà vệ sinh, kị nhất là bếp đặt ờ vị trí này.

Phục vị (Mộc); nơi dật nước ra vào, cửa đi, giường ngủ, cây cảnh. Nên dật bếp quay vé hưởng này. ^Họa hại (Thổ): Nơi trồng cây có nước. Kị đặt bếp quay hương vé này.

  • Họa hại: Lộc tồn tinh, trong ngũ hành thuộc Thổ: Không nên đặt bếp hướng này. Họa hại đã có Phục vị chế ngự dược vì thế ở hướng này nên trồng các cây trồng dưới nước, có thể hóa giải sát khí của Hai họa. Các năm xấu: Tí, Thin, Thân. Các tháng xấu: 3-7-11. Hướng này nên giật nhà vệ sinh. Nếu đặt bếp, nước ờ hướng này tổn hại tài lộc.
  • Nhất bạch tinh:

Nhất Bạch tinh còn gọi là tham lang tình nằm trong cung Khảm ở Các phương vị bát quái ngũ hành thuộc mộc.

Nhất Bạch tinh là sao trung cát (tốt vừa), vận tải ổn định, rất có lợi đối với làm các việc lớn và người cỏ thu nhập Ổn định. rất dễ dàng tích lũy của cải.

Các năm đại lợi là nam Thần, Dậu, Hợi và nhâm Tý.

Các tháng tốt trong năm là 7, 8, 10, 11. ở hướng này nên bố trí cửa, phòng ở, bếp, bể nước…

  • Nhị hắc tinh:

Nhị Hắc tinh còn gọi là cự môn tinh nằm ở cung Khôn (Tây Nam) trong phương vị bát quái. Ngũ hành thuộc mộc khí.

Nhị Hắc tinh là Hung tinh (sao xấu) chủ phá tài. Nghiên cứu sâu hơn một bước cho thấy ở phương này vì tật bệnh mà phá của.

Các lần xấu nhất là năm Tỵ, Ngọ, Mùi và năm Tuất. Các tháng xấu hàng năm là tháng 4, 5, 6, 9.

Không nên bố trí cửa, bếp, bể nước ở phương vị này, nếu không thể không bố trí thì hãy giật thêm đồ đồng ở phương này để hóa giải.

  • Tam bích tình:

Tam Bích tinh còn gọi là lục tổng tính nằm ờ cung Chấn (Đóng) trong phương vị bát quái, ngũ hành thuộc mộc mang thượng khí.

Tam Bích tinh là hung tinh, chủ phá tài. Phân tích kỹ hơn là do bị người khác lừa gạt mà phá sản, cũng có thể là bị cướp của.

Năm kém nhất là các năm Dần, Mão, Thân và Dậu. Tháng kém nhất là 1,2, 7, 8.

Ở phương này không nên bố trí cửa lớn, phòng ngủ, bếp, bể nước. Nếu có thì phải có thêm bể nước để hóa giải. Cửa và phòng ngủ không thể thay đổi được thì ncn trài thàm đó để hóa giải.

  • Tứ lục tinh:

Tứ lục tinh còn gọi là ván khúc tinh hay vẫn xương tinh nằm ở cung Cấp (Đông Nam) trong cung bát quái, ngũ hành thuộc mộc có mang thủy khí.

Tứ lục tinh là ngôi sao hàn tinh (ba phải) việc hung hay cát phụ thuộc vào hoàn cảnh, về mặt tài vận thì thuộc vào loại bình ổn.

Những nhân có tích lũy được tiền của là các năm Dần, Mào, Hợi, Tí, còn các tháng để bị thất thoát hàng năm là các tháng 1, 2, 10, 12.

ở phương này nên dật các chậu cảnh cây xanh như hoa Lan, xương rồng…

  • Hoàng tinh:

Ngũ hoàng tinh còn gọi là liêm trinh tinh thuộc cung Trung trong bát quái, ngũ hành thuộc thổ có mang hòa khí.

Ngũ hoàng tinh thuộc loại sao đại sát, còn gọi là chính quan sát, chủ phá tài. Phân tích kỹ hơn là thu không đủ chi, phá sản không thể ngờ tới, vay mượn chỉ tăng lên mà không thấy giảm.

Các nam xấu nhất là Thìn, Ngọ, Mùi và Tuất. Các tháng xấu nhất hàng năm là tháng 4, 5, 6, 9.

Ở phương này không nên bố trí cửa đi, phòng ngủ, bếp và bể nước. Càng không nén đặt bàn thờ, nếu có cửa đi, phong ngu, bếp thì phải đặt các đồ bằng sắt để hóa giải.

Lục bạch tinh còn gọi là vũ khúc tinh, nằm ở cung Càn (Tày Bác) trong cung bát quái, ngũ hành thuộc kim.

Lục bạch tinh là sao Cát tinh. Đặc biệt tốt với những người ở tầng lớp trên, tầng lớp lãnh đạo, tài của được tích lũy.

Nhưng năm thu nhiều lợi lộc là các năm Sửu, Thìn, Thàn, Dậu. Những tháng tốt nhất về thu nhập hàng năm là ở phương này nên có cửa đi, phòng ngủ, bếp, bể nước, để thúc đẩy tài lộc thì dạt thèm đổ ngọc bích hoặc con ếch bằng sắt.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội