Phương pháp tìm Huyền không ngũ khí đơn giản nhất là gì?

1. Làm thế nào để tìm năm khí (vưng, sinh, tử, sát, thoái) của Huyền không cửu tinh?

Trong Huyền không cửu tinh, sao đương lệnh chính là gặp khí vượng, thí dụ năm 2004-2023 là vận 8 Hạ nguyên, sao đương lệnh là sao Bát Bạch, sau khi nó vào cung giữa thì là khí đương vượng. Sơn tinh đương vượng thì nhân đinh hưng vượng, địa vị hiển hách; hướng tinh đương vượng thì phát tài giàu có, sự nghiệp thành công.

Còn về sinh khí, tử khí, sát khí, thoái khí thì cần xem mối quan hệ giữa các sao và sao đương lệnh. Khí sau này sẽ vượng gọi là sinh khí, thí dụ hiện tại là saọ Bát Bạch đương vượng, từ năm 2024 trở đi thì sao Cửu Tử đương lệnh, như vậy vận sao Cửu Tử sẽ là sinh khí của hiện tại. Sợn tinh ở vị trí sinh khí, có thể vượng nhân đinh, sinh quý tử; hướng tinh ở vị trí sinh khí chủ về được tiền tài nhờ nghề phụ, được bạn đời tốt.

Ngôi sao cách cung giữa khá xa là tử khí, thí dụ Bát Bạch đương lệnh, Tam Bích, Nhị Hặc đều là tử khí. Sợn tiph tử khí chủ về con cháu ngu đần, nhiều bệnh, không của cai, vổ dụng; hướng tinh tử khí chủ về gia nghiệp sùỷ bại, tổn vợ phá tài.

Ngôi sao cách xa cung giữa nhất là sật khí, thí dụ Bát Bạch đương lệnh, như vậỵ Tứ Lục, Ngũ Hoàng, Lục Bạch là sát khí, đây là khí hung nhất, sơn tinh ở vị trí sát khí chủ về tổn đinh, hoành hoạ, hung tử; hưđng tinh ộ vi trí sát khí chủ về khuynh gia bại sản

Khí đã qua là thoái khí, thí dụ Bát Bạch đương lệnh, Thất Xích chính ỉà thoáị khí. Dù là sơn tinh hay hướng tinh ở vào vị trí này cũng đều dẫn đến suy bại.

2. Phương pháp tìm Huyền không ngũ khí đơn giản nhất là gì?

Năm khí vượng sinh tử sát thoái thực ra được sắp xếp theo thứ tự con số, rất dễ tính. Thí dụ, khi hành vận 1 Thượng nguyên,vượng khí là Nhất Bạch, sinh khí thì có hai – Nhị Hốc và Tam Bích; tử khí có hai – Tứ Lục và Ngũ Hoàng; sát khí có ba — Lục Bạch, Thất Xích và Bát Bạch; thoái khí có một – Cửu Tử.

Theo quy luật này, có thể dễ dàng suy ra được ngũ khí Huyền không ở bất kỳ nguyên vận nào: Thí dụ, vận 9 Hạ nguyên, vượng khí là Cửu Tử, sinh khí là Nhất Bạch, Nhị Hắc; tử khí là Tam Bích, Tứ Lục; sát khí là Ngũ Hoàng, Lục Bạch, Thất Xích, thoái khí là Bát Bạch.

3. Nắm bắt bô” cục phong thuỷ theo sự biến đối của lưu niên tinh như thế nào?

Trong mỗi nhóm phi tinh, phi tinh bên trái là sơn tinh, phi tinh bên phải là hướng tinh, sơn tinh cai quản sức khoẻ và nhân dinh, còn hướng tinh quản của cải. Thí dụ, Tam Bích và Nhị Hắc đồng cung, Tam Bích là toạ tinh, Nhị Hắc là hướng tinh. Trong bát quái, số 3 đại diện cho trưởng nam, có nghĩa là sự biến đổi cát hung của nhóm phi tinh này sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của trưởng nam; số 2 đại diện cho mẹ, có nghĩa là sự biến đổi cát hung của nhóm phi tinh này sẽ ảnh hưởng đến của cải của người mẹ.

Sau khi đã hiểu hàm nghĩa của tể hợp phi tinh toạ hướng, cần phải tìm ra sự biến đổi do lưu niên tinh mỗi năm bay vào mỗi cung vị sinh ra, tức “điếu nhập” (rơi vào), nghĩa là phải biết lưu niên tinh rơi vào toạ hướng tĩnh thì sẽ sinh ra hiện tượng gì. Giả thiết có sao Lục Bạch bay vào Tam Bích và Nhị Hắc đồng cung, Lục Bạch thuộc Kim, Tam Bích thuộc Mộc, Mộc bị Kim chẻ, có nghĩa sức khoẻ trưởng nam có thể có vấn đề; Nhị Hắc thuộc Thổ, khi Lục Bạch bay vào Nhị Hắc, Thể sinh Kim, có nghĩa Nhị Hắc bị hoá tiết, mẹ sẽ mâ”t của.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *