Phương Pháp Khởi Phúc Đức

  • Sao Phụ Bật (Thuỷ) nhập cung Hoả, tức là người mệnh Ly ở nhà hướng Ly (Hoả) là được phục vị thuộc sao Phụ Bật Thuỷ tinh, ở đây mệnh và hướng tỉ hoà. Nhưng sao (Thuỷ) khắc cung (Hoả) nên cát biên thành hung. Ly là trung nữ nên hại cho nữ và trung nữ. Vì vậy người mệnh Ly không được ở hướng Ly.
    1. Mồi phương vị trên mặt đất được xác định 8 phương hướng hay gọi là 8 quái. Đó là Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc hay Chấn, Đoài, Ly, Khảm, Tốn, cấn, Khôn, càn. Mỗi phương vị lại chia ra làm 3 sơn vị, cộng là 24 sơn vị. Đó là 12 địa chi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi cộng với bát can là Giáp, ất, Bính, Đinh, Canh, Tân, Nhâm, Quí và cộng với tứ duy là càn, Khôn, cấn, Tốn. Tuỳ theo hướng nhà 24 sơn vị này được an hệ sao phúc đức gồm 24 sao là: Phúc đức, Ôn hoàng, Tấn tài, Trường bệnh, Tố tụng, Quan tước, Quan quí, Tự ải, vượng trang, Hưng phước, Pháp trường, Điên cuồng, Khẩu thiệt, vượng tàm, Tấn điển, Khốc khấp, cô quả, Vinh phú, Thiêu vong, xướng dân, Thân hôn, Hoan lạc, Tuyệt bại, Vương tài

Dưới đây là nội dung của hệ phúc đức:

  • Khởi hệ phúc đức, theo 8 hướng

Nhà hướng Chấn (Đông) khởi phúc đức tại sơn Tỵ Nhà hướng Đoài (Tây) khởi phúc đức tại sơn Hợi Nhà hướng Khảm (Bắc) khởi phúc đức tại sơn Dần Nhà hướng Ly (Nam) khởi phúc đức tại sơn Thân Nhà hướng càn (Tây Bắc) khởi phúc đức tại sơn Thân Nhà hướng Khôn (Tây Nam) khởi phúc đức tại sơn Hợi

Còn Thổ cục, khởi trường sinh tại Dần và Thân

Khi đã chọn hướng nhà theo mệnh cung, cần xem thuỷ khẩu ở sơn nào để xác định long cục và hướng sinh thái. Nêu hướng nhà chọn theo mệnh cung phù hợp với long cục và hướng sinh thái nào thì an cung phúc đức trùng với cung an trường sinh của long cục đó. Nêu là âm cục thì an hệ trường sinh theo chiều nghịch và hệ phúc đức cũng an nghịch. Nêu là dương cục thì an hệ trường sinh theo chiều thuận và hệ phúc đức cũng an thuận.

Phương pháp khởi phúc đức theo bát quái trường sinh dựa trên cơ sở quan trọng trong địa lý phong thuỷ. Song, trong thực tê ở thành phố và ở nông thôn điểu kiện để thực hiện thuỷ pháp trường sinh là rất hiếm, không có điểu kiện xác định hướng nhà thuộc long cục nào để khởi trường sinh và khởi phúc đức.

Vì vậy những trường hợp đủ điều kiện để xác định long cục nghĩa là biết thuỷ khẩu ở sơn nào (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi) thì nên khởi phúc đức theo phương bát quái trường sinh, còn nói chung các điều kiện không có thuỷ khẩu đành phải khởi phúc đức theo thông tục dân gian vẫn làm.

– Tính chất các sao trong an hệ sao phúc đức

+ Phúc đức: Đặt cửa vào sơn vị này là rất tốt: sản xuất chãn nuôi đều thịnh đạt, giàu sang, con cái hiển đạt.

+ Ôn hoàng: Đặt cửa vào sơn vị này là xấu: Bệnh tật, làm ăn thua lồ, gặp nhiều thị phi.

+ Tấn tài: Đặt cửa vào sơn vị này là tốt: Tăng nhân khẩu, điển trạch thịnh đạt, lợi công danh, sản xuất thịnh đạt.

+ Trường bệnh: Đặt cửa vào sơn vị này là xấu: Nhiểu bệnh tật, con cháu hư hỏng, làm ăn thua lồ, thị phi.

+ Tố tụng: Đặt cửa vào sơn vị này là xấu: Gia tài bị tranh chấp, tiểu nhân hẫm hại, sản xuất chãn nuôi thua thiệt, cuộc sống không được yên ổn.

+ Quan tước: Đặt cửa vào sơn vị này là tốt: Quan lộc tăng tiên, tăng nhân khẩu, sản xuất chăn nuôi phát đạt.

+ Quan quí: Đặt cửa vào sơn vị này là tốt: Sinh quí tử, chức vị cao, điển trạch thịnh vượng, chăn nuôi, kinh doanh phát tài, giàu

+ Pháp trường: Đặt cửa vào sơn vị này là rất xấu: Đoản thọ, kiện cáo tù đày, tha phương cầu thực.

+ Điên cuồng: Đặt cửa vào sơn vị này là xấu: Hao tổn tài sản, con cái bạo ngược, nhân khẩu bất an.

+ Khẩu thiệt: Đặt cửa vào sơn vị này là xấu: Bị vu oan giáng hoạ, con cái ngồ ngược, huynh đệ bất hoà, chãn nuôi thất bại.

+ Vượng tàm: Đặt cửa vào sơn vị này là tốt: Gia đạo nghiêm túc, điền sản thịnh vượng, tiền của nhiều, con cháu đề huể, cần kiệm, chăn nuôi phát đạt.

+ Tấn điền: Đặt cửa vào sơn vị này là tốt: Phúc lộc lâu dài, con cháu hiền tài, tiền bạc, ruộng vườn sung túc.

+ Khốc khấp: Đặt cửa vào sơn vị này là xấu: Gia đình luôn luôn bị tai hoạ, đoản thọ, nhiều bệnh tật, tiền tài bị phá hoại, chãn nuôi bất lợi.

+ Cô quả: Đặt cửa vào sơn vị này là xấu: Quả phụ, tha phương cầu thực, phá sản, chăn nuôi bất lợi.

+ Vinh phú: Đặt cửa vào sơn vị này là rất tốt: vượng nhân khẩu, gia đình vô tai hoạ, phú quý vinh hoa. Tốt nhất cho người có mệnh Hoả.

+ Thiêu vong: Đặt cửa vào sơn vị này là xấu: Hại nhân khẩu, nhiều bệnh tật.

+ Xướng dân: Đặt cửa vào sơn vị này là xấu: Hại gia phong, chăn nuôi bất lợi.

+ Thân hôn: Đặt cửa vào sơn vị này là tốt: vượng nhân khẩu, chăn nuôi thịnh vượng, buôn bán phát tài. Lợi cho người mệnh Hoả.

+ Hoan lạc: Đặt cửa vào sơn vị này là tốt: Phát tài, điển trạch, chăn nuôi hưng vượng. Lợi cho người mệnh Thuỷ.

+ Tuyệt bại: Đặt cửa vào sơn vị này là xấu: Gia tài phá bại, cha con không quan tâm đến nhau.

+ Vương tài: Đặt vào sơn vị này là tốt: Kinh doanh buôn bán phát tài, phú quý, con gái hiếu thảo. Lợi cho người mệnh Hoả

 

Xem thêm  CẢM NHẬN VỀ KHÍ VÀ SỨC SỐNG
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội