Phong thủy vườn cảnh

1. Vườn có hình thể cản xứng

Sân vườn có hình thể dều dặn cân xứng không cỏ những góc cạnh gấp khúc thì sinh khí vận hành diều hòa ổn dinh hơn cà.

Áp dụng vào sản vườn thì hình dạng cân xứng đèu dặn tránh được nhửng cung khuyết hãm tương ứng với một trong tám linh vực trẻn bị khiếm khuyết. Như vậy vườn có dạng hình học cân xứng thì tốt về mặt phong thủy : Các sân vườn có dạng hình tròn hay bát giác là các dang lý tưởng nhất, tuy nhiên trên thực tè khó có được sản vườn dạng này. Kế đến là hình lục giác, ngũ giác, hình vuông, hĩnh chữ nhật. Các dạng thể hình thoi, hình thang cân, hình thang vuông, hình thang thường, là dạng trung bình, tốt xấu tùy theo sự bô tri kiến trúc vào vị trí nào trong khu đất.

2. vườn có hình thể không cân xứng

Khu vườn có hình thể lồi ra lõm vào hay có các góc nhọn làm cho “khí” khó lưư chuyển, về mặt thẩm mỹ kiến trúc thì rất khó bò trí nhà cừa trong các khu đất này. Về mật phong thỏy, trong 8 phương hướng, cung hướng nào thiếu thì lĩnh vực tương ứng bị khiếm khuyết, chảng hạn phía Đòng Nam của sản vườn bị khuyết thì lĩnh vưc Tài lộc sẽ khó khản hơn công việc làm àn không thuán lợi.

Các dạng thể không cân xứng có thể kể là các hình tam giác, hình chữ L, chử Ư, chữ T, chữ Tháp (+),v.v…

Biện pháp kích thích “khí” luồn quanh các góc và vào bất kỳ ngò cụt hoặc ngóc ngách nào bàng các kỹ thuật sau:Trong trường hợp này, ta có thể chia khu vườn thành những mảnh có hình dạng cân xứng như hình vuông, chử nhật, hình thang.v.v… bằng các hàng rào cây thấp, những bờ đê, hàng dáy leo, hàng cây trổng, v.v… dế dẻ dàng xử trí vẻ phong thủy cho cá khu vườn hơn.

Tại các góc nhọn của sân vườn hay tại một ngả rẻ đột ngột trong vườn, ta nèn tạo hình lối đi, băi cò hoặc luống hoa ở dạng cong chứ không lập lại góc nhọn cho đồng dạng với hình thể vườn. Như thế “khí” vận hành theo đường cong không bị thát tán. (Xem hình trang 1 phụ bản màu)

Đây là các “hiệu ứng” có tác dụng kích thich dòng “khí” trong vườn.

Có tất cả 8 phép cứu chửa trong sân vườn để đạt sự hài hòa phong thùy, dó là các phép dùng hiệu ứng của ánh sáng, màu sắc, ảm thanh, 8ự sống cùa sinh vật, vật cơ động, vật tĩnh lặng, dụng cụ chức năng, dường thảng.

1 – Ánh sáng:

  • Ánh sáng mặt trời là nguồn năng lượng chính nuôi sóng sân vườn

Ánh sáng cho chúng ta cảm nhận độ tương phàn của các bóng vù các hình khỏi, làm cho màu sắc và hình dạng nổi bật hơn. Theo các học giả vc phong thùy thì “ánh sáng là nguồn gốc của khr và ánh sáng chói chang bị xem là sát khí, cũng như nơi tối tàm là “ảm khí” déu không tôt. Cần bố trí nhừng hạng inục cho ánh sáng và sự phàn chiếu ánh sáng cho sân vườn, nhất là ở các khu vực rậm rạp ảm u dể có sự cản bàng Am Dương, tức là cản bằng “trường khí”.

Mặt nước phản chiếu ánh sáng mật trời giúp đưa chúng đến những khu vực tôi trong vườn và kích hoạt sự sinh hoạt thực vật ở dây. Nén thiết kế suối hay vòi phun sao cho nươc luàn chuyển liên tục thì rất tốt.

– Đèn là ánh sáng nhân tạo dùng cho 2 mục đích: sinh hoạt và trang trí.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội