PHONG THỦY VỚI CẤU TRÚC NGOẠI THẾ CỦA CÔNG TRÌNH

1. PHONG THỦY VỚI CẤU TRÚC NGOẠI THẾ CỦA CÔNG TRÌNH

Kích thước kiên trúc phải đảm bào như diện tích dát nhó. hẹp thì không nên xây dựng nhà quá cao. Số phòng, số tầng phải cân đôì vổi số người ỏ vồ nhu cầu sừ dụng (giả như phòng ngù thì thường có diện tích lớn gấp từ 4 đến 7 lổn giường ngủ là hợp lý). Bếp, cửa đi. cửa sổ phải dạt ờ dộ cao nào, mỗi tầng phài cao bao nhiêu, cầu thang phái rộng thê nào. cần bao nhiêu bậc, v.v… Tất cả những cái đó không chỉ là phong thủy mà cũng là kiến trúc. Giữa phong thùy và kiến trúc có một sự phôi hợp hài hòa. sao cho cái này là chính cái kia và ngược lại dó mới là dàm bảo yêu cầu cùa phong thủy.

Mặt khác khi nói về kiến trúc còn phài xét đến mỏì quan hệ giữa sân và nhà. Nhà nôn có sản với một tỉ lệ nhất định. Nhà có sân là tốt nhất vì sán nhà thực chất chính là minh dường, là nơi dể tụ khí. Lớp khí này ví như tầng ôzôn làm vỏ bọc cho trái đất. nó cùng có tác dụng làm vỏ bọc để ngAn nhùng bức xạ vù trụ cho ngôi nhà, là nơi để điểu hòa dưỡng khí. Nếu nhà quay đúng hướng mít cỏ sân thì sân là nơi thu nạp và đưa khi tốt vào nhà. Nếu nhà quay không dúng hướng thì sân như là nơi dê thanh lọc hung khí không cho vào nhà. hoặc điểu tiết luồng khí sao cho nhà có thể thu nhận dược một lượng khí vào phù hợp. Thực tê cho thấy nhừng nhà không có sân, những nhà nằm ngay mặt phô” thì chì phát phú mà ít khi phát quý. BỜI không có sân, khí từ đường trực tiếp xung thẳng vào nhà không được thanh lọc. Khi thanh thường sinh ra người có trí tuệ, tư chất thanh cao. chí lớn. Khí trọc thường sinh người hành động, ưa thích sự hương thụ. đơn giàn, lanh lợi và ranh mãnh. Vì thế mà thường sinh ra những người tiểu thương, buôn bán nhỏ hay tầng lổp mà ta gọi là tiểu tư sản.

PHONG THỦY VỚI CẤU TRÚC NGOẠI THẾ CỦA CÔNG TRÌNH - cac nguyen tac cua phong thuy hoc hien dai

Ngoài ra nhà ỏ mặt đường, mật ngõ thì nên xây băng hoặc xây thụt vào. Tối kỵ xây nhô ra. Chưa xét đến yếu tô càn trỏ giao thông, ảnh hưởng đến xà hội mà mới xét đến yếu tố phong thủy có thể thấy: nếu nhà xảy nhô ra khiến cho luồng khí vận hồnh tại đó bị co hẹp lại và tốc độ dẫn lưu cùa dòng khí tồng lẻn, diều dó cùng làm cho tốc độ luồng khí vào nhà ta tùng lên. Đổi với phong thủy – địa lý thì khí cần bình ôn, uyển chuyển, khí đến phải hoành nhiẻu mới là cát khí, mới thanh lọc. loại bò được hung khí. Dòng khí càng nhập trạch một cách trực cấp càng hung.

Cổng cửa

“Họa tòng khau xuất, bệnh tòng khẩu nhập”, cổng cửa là nơi dể dưa khí trực tiếp vào nhà. Vì vậy nó có một vị trí rất quan trọng, là yếu tố thử ba trong 5 yếu tố tiên quyết của dương cơ.

Đỏ dặt cổng cửa dứng phài tuân theo phép khai môn nghệ thuật dicm cung thần sát (xem chương 9) sao cho cát khí nhập môn, tránh các hung sát khí. Tuy nhiên ngoài yêu tố thần sát ra cùng còn phài để ý đến yếu tô’ sinh vượng khí như trong phần địa thê đất đả nêu. Nếu hướng nhà không đặt được đúng hướng sinh vượng thì cừa cũng nên cô” gồng dạt đư«?c sinh vượng. Mặt khác lại còn phải phôi hợp được vối yếu tô’ cát hung của vòng Phúc dức (xem chương 10). Nếu dược như thế là toàn mỹ. Trường hợp không dạt được như thế thì đôì với cóng cửa cần lấy thần cát lâm môn làm trọng, các sao vòng Phúc đức làm khinh (nhẹ). Tức là vẫn cần đạt dược Lộc, Mả, Quý nhàn lâm môn, còn nếu vì thế mà phạm vào vòng Phúc đửc thì dùng bếp để yểm trấn mà hóa giải.

Hình thể kiến trúc là chỉ tổng hợp các yếu tố ngoại quan xác định nên một cấu trúc chình thè cùa công trình. Hình thẻ kiến trúc là sự kết hợp hài hòa có cân nhắc giữa các yếu tố như diện tích và hình thế mặt băng, hình thể phôi cành tổng quan, kiến trúc hoa văn, (lường nét… Tóm lại hình thể kiên trúc của công trình phụ thuộc vào 3 yếu tố:

Hình thể, diện tích mặt bằng.

Hình thê tông quan (Cấu trúc hình khôi thân và mái nhà).

Kiến trúc đường nét, hoa vỏn và họa tiết.

Trong phong thủy học hình thế kiến trúc của ngôi nhà được quy lý về âm dương ngủ hành với đơn vị là õ dơn vị. Nghĩa là khi xem xét đánh giố một ngôi nhà thuộc hành gì phải cân nhấc sự nặng nhẹ và mốì quan hệ hài hòa giữa 3 yếu tố nêu trên, dựa trôn bàng phân loại ngũ hành về hình thể và màu sác (đã trình bày trong chương 1 plìổn 1).

Thố

Nhà có mặt bàng vuông vức, lại có nhiều m.àng khôi thô khòe, vững chác theo trường phái lộp thể (điển hình là kiến trúc Đức) thì thường là hành Thổ.

Hòa

Nhà có nhiều mái nhọn, nhiều góc cạnh lồi lõm hay mái giặt cấp liên tiếp vối vần điệu tiệm biến (thường thấy trong kiến trúc Hà Lan. Thụy Sĩ) đa phần có ngũ hành thuộc Hỏa.

Kim

Nhà có mặt bàng hình tròn, hình cung hay hình viên phân, lại có cấu trúc thân mái viên phương đầy đặn vối những mái cong hay vòm cuốn (thường thấy trong kiên trúc Trung Đông điển hình là kiến trúc Ả Rập) đa phần là hành Kim.

Thủy

Nhà có mặt bàng uốn lượn, mặt bằng quá dài, mỏng hay có một tổ hợp tạo hình theo vần luật liên tục, với nhửng dường cong đều dặn uốn lượn nhấp nhô da phần là có ngù hành thuộc Thủy.

Nhà có hình thê cao gầy. thanh mành, vuông vức, mái bằng hoặc mái chảy, hình khôi nhẹ nhàng, gờ phào hoa văn trang trí (ì mức độ vừa phải (thường thấy trong kiến trúc nhà tháp vuông hiện đại hay kiến trúc cô của Pháp) đa phần là thuộc hành Mộc.

Tuy nhiên trong thực tế, hình thể của ngôi nhà thường không thuần châ’t một hành mà hay lưỡng tính. Như Thô’ dới Thủy, Thỏ dới Kim, Kim đới Thủy hay Mộc dới Kim… Như vậy khi xét ngù hành của một ngôi nhà lưdng tính phải xem cụ thể, kỹ càng cân nhăc để xác định ngôi nhà dó thuộc về ngủ hành gì, trong đó có bao nhiêu phần mộc, bao nhiêu phần kim hay bao nhiêu phần Thủy trong tồng số 5 dơn vị của hình thể kiến trúc. Như trong một ngôi nhà Mộc đới Thổ thì tỳ lệ dó là bao nhiêu: 1/4 hay 2/3 ? Mộc chiếm 1 phần, 2 phần, 3 phần hay 4 phẦn? Nếu Mộc nhiều hơn thì gọi là Mộc đới Thổ, nếu Thô nhiểu hơn thì gọi là Thổ đới Mộc.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội