Phong thủy và kiến trúc nhà cửa

1. Phong thủy và kiến trúc nhà cửa

VỊ trí cản nhà của chúng ta đặt trong bôi cảnh mòi trường sông và mức độ tương xứng của nó so với các ngôi nhà khác trong khu vực xung quanh có thê ảnh hường đển sự thoải mái của chúng ta khi sòng ỡ đó.

Nói một cách đơn giản, nêu ngôi nhà của chúns ta là một dinh thự nguy nga nẩm chơ vơ, biệt lập trên một con đường toàn nhừng ngôi nhả nhò nãm liền nhau thì chúng ta sẽ bị tách biệt khói cộng đông.

Tương tự, nêu cản nhả có lôi kiên trúc quá lạ so với các ngòi nhà hảng xóm thì nó không phủ hợp với môi trường đó. Các quy định nghiêm ngặt vẻ quy hoạch xảy dựng ỡ một sò nơi đà gìn giữ được cái “thần” hay khí của thị tràn vả ngòi làng, và ỡ nliừng khu vực đó người ta thường có ý thức vẻ cộng đòng. Ngược lại, ỡ nhừng nơi các khối nhà chọc ười, không bị hạn chẻ vẻ chiêu cao được dựng lèn chen giừa những ngòi nhà hai tàng mà chảng đoái hoải gi đèn cảnh sắc mòi trường thì nơi đó khi bị phát tán và ý thức cộng đông cùng không có.

Khi cải sữa hay trang tri lại cản nhà của mình, chủng ta phải chú ý đèn tác động của nó đòi với nhừng cân nhà bên cạnh. Nêu căn của chúng ta là cãn nhả trát thạch cao duy nhất trong dãy nhà gạch thi chúng ta tự cò lập mình vả thay đòi tính chât của khi trong khu vực. Nêu tảt cả ngôi nhà trong khu phò xảy dựng theo lôi kiến trúc của một thời nào đó, trong khi chúng ta muôn thay kiêu cữa sô hoặc thay đòi đáng kể các chi tiêt kiên trúc thì một làn nừa chúng ta lại làm tôn hại năng lượng của môi trường, cữa ra vào, cột ông khói và hàng hiên đêu đóng góp tinh cách riêng và sự cản đôi chung không nhừng cho ngòi nhà của chúng ta mà còn cho toàn khu pho.

Hình dáng cản nhà

Hình dáng tòt nhảt của một ngôi nhà là hình vuông. Đày là hình dáng rât cán đôi và là biêu tượng của trái đát mà trái đât thì có tính thâu tóm, nâng đờ và cảp dường. Các tòa nhả hình chừ nhật cùng được đánh giá tôt. Nhà hình chừ L được COI là xâu vi nó trông giông con dao phay vả vị trí đại hung (xâu nhất) là cho “lười dao”. Nêu phòng trẻ em đặt ỡ VỊ trí này, chúng sẽ cảm thây bị cò lập và có thẻ nghĩ ra đủ thứ trò quỳ quái mà chăng ai phát giác được. Neu là người lớn tuòi ỡ trong phòng đó họ có thẻ cảm thảy bị bạc đài. Trường hợp nhừng ngôi nhà có hình thẻ quen thuộc, chúng ta cản làm cho ngôi nhà này có hình dáng trông bình thường hơn, và chúng ta sẽ khao sát điêu này ỡ nhừng chương sau.

Xác định phương hường

Hướng mà ngôi nhả xoay mặt tới cũng ảnh hướng đèn khi của nó. Những tòa nhà xoay mặt hướng bãc với cữa sò chính trò phía trước sẽ thiêu vãng sinh khí vì không tia nãng nào chiêu rọi được đẻn chúng. Năng lượng ỡ đày có thê bị ứ đọng và vì vậy phải dùng màu sãc đẻ sưỡi âm nhà này lẻn. Những ngôi nhà có cữa sô chính xoay hướng nam hoặc tây nam sẽ nhận nhiều năng lượng dưong nên cản màu săc lạnh đẻ bù đãp. Nhả xoay hướng đông nhận được nãng sớm mai và sinh khí. Trong khi ờ hướng táy, năng lượng sê bị sụt giảm. Việc sãp đặt các cản phòng trong nhà cũng cản cản cứ theo hướng.

Dùng ngũ hành đẻ chinh sữa tinh trạng mảt cản bảng

Mộc: trụ, cột, giá đờ cây kiêng hình tháp, tường son màu xanh lá, cây côi.

Hòa: hình chạm trang trí ỡ đàu mái có hình kim tự tháp, giá đò cày kiêng hình lêu người da đõ, mái nhà của các cao òc có vườn có hình dáng thuộc Hôa, tường son đõ, ánh sáng đèn.

Thô: bò giậu thảng tảp, các cao òc có vườn có hình chừ nhật, giàn hoa có đinh phảng, máng xôi bảng đảĩ nung, tường bảng đảt nung

Kim: hình chạm trang trí ỡ đàu mái có hinh tròn, chong chóng gió báo thời tiết hĩnh tròn, trái cảu kim loại, tường son trảng.

Thủy: bờ giậu nháp nhò, vật trang trí liên quan đèn nước, tường đen hoặc xanh.

Đường vảo nhà, lòi đi vả cưa trước

Đường dan vào cản nhà có vai trò rát quan trọng trong phong thủy. Nó là hình ảnh cứa chúng ta trước thẻ giói bên ngoài và có thẻ bièu lộ cách chúng ta nhận thức vè bản thán. Khi trỡ vẻ nhà: chúng ta phải có được cảm giác bị cuòn hút vào không gian sông của riêng mình, khi bước qua khung canh de thương – dau chật hẹp.

Nếu sòng ỡ chung cư, chúng ta cản tạo sự khác biệt cho nơi mình ờ, biên nơi ây thành một nơi mang vẻ độc đáo riêng: bảng một tam thảm chùi chân có màu sặc sỡ, một vài chậu kiêng, hoặc bảng cách nào đó.

Manh yườn trước nhà có thẻ trỡ thành nơi tích giử năng lượng ứ đọng nêu chúng ta không cản thận, ơ nhừng khu nhà ờ tạm thời khi phản sản chung không được ai quan tảm: tình huông này có thẻ trơ nên khó giải quyẻt vì không ai chiu trách nhiệm chãm sóc khu \-ườn. Kẻt quả là thùng bọng, các loại đò đạc: vật dụng hư cũ, và vô sò các thứ rác rưỡi khác đêu được tòng hèt ra đày.

Các thùng rác lại thường được đặt ỡ \-ườn phía trước nên điêu đó có thẻ anh hưởng nặng nẻ đèn cảm xúc của chúng ta khi trờ vẻ nhà. Thùng rác phải được đặt xa đường dan vào nhà, tôt nhảt là nên giàu chúng sau bờ giậu hay hàng rào. Nêu một người ý thức và lảm việc đó thi người khác cùng có thê băt chước theo.

Loi đi

LÒI đi nên được thiêt kẻ sao cho nó uòn lượn qua khu vuờn đẻ chúng ta có thẻ xả bớt căng thảng sau một ngày dải làm việc hoặc cảm thây được nghênh đón sau một chuyên đi xa. LÒI đi chạy thảng tăp từ ngoài đường vào đèn cứa trước sẽ dan khí đi quá nhanh và chúng ta không có thòi gian đẻ chuyến đôi tám trạng. Một lôi đi lý tướng là lòi đi có một khoảng không gian rộng thoáng ngay đàu ngõ vào nhà đè kill có thê ngưng tụ; nhưng thường đảv lại lả nơi người ta đậu xe nên chãng phản biệt được đây là nhà ỡ hay là văn phòng làm việc. Ep người đẻ lách qua cái xe mói vào được nhả sẽ gày ra cảm giác khó chịu, ức chê như bị nhốt vào trong một không gian nhô bé và những hàng hiên chật hẹp bị vây kin cũng tạo ra cảm giác bị kèm hâm; nhừng tâm trạng này có thẻ được phản chiêu vào trong cách sòng của chúng ta.

Cửa trước

Cửa trước phải được chăm sóc kỹ lường và luôn được giừ sạch sẽ. Các chậu kiêng nên đặt hai bên cữa nhưng chủng không được lân chiểm đường ra vào. Sò nhà phải rõ ràng đê có thẻ nhìn thây vào ban ngày cũng như ban đêm vả chuông cứa phải hoạt động tôt đẻ giừ mòi giao hảo với người gọi. Khí trong khu vực sẽ tiêu tán đáng kè nẻu đè người gọi huýt sáo, la hét hay nhản còi xe. Màu sắc của cữa ra vào nên là màu của hướng trên la bàn mả cứa hướng đèn và đưọc cản bảng theo luật ngù hành.

Ra khôi nhả

Những gì chúng ta nhin thảy khi ra khỏi nhà cùng có thè tác động đẻn chúng ta suỏt ngày. Những vật lớn thảng hảng với cữa ra vào, như cột điện tín và cây xanh lả nhừng xạ thủ bản ’khí độc” vào nhà chúng ta. Góc của các tòa nhà kẻ cận cùng vậy. Neu từ nhà nhìn ra ngoài mà tàm nhìn của chúng ta bị cản lại bỡi bờ giậu hay tường rảo cao, chúng ta có thẻ trô nên ích kỷ, hẹp hòi và cảm thấy chán chường.

Xhừng vị tri tôt

Sau khi đà chọn được đìa điẻm đẻ an cư, bạn còn phải chọn hướng cho ngòi nhà của mình theo thuật phong thủy đè mọi người sòng trong đó được hướng điêu lành và tránh được điêu dừ. Nhừng người thuộc nhóm hướng đòng nẻn quay nhà theo các hướng phía đòng; người nhóm hướng tây theo các hướng phía tây.

Chắc chán sè có lẫn lộn nhừng người thuộc nhóm hướng đòng và nhóm hướng tày sổng cùng trong một gia đình hoặc trong một ngòi nhà thuê chung. Xhừng người họp với ngòi nhả sẽ luôn cảm thây thoải mái khi sòng ỡ đó. Xhừng người không họp nên tìm cách bò trí nhừng cản phòng chứih vào đúng hướng tôt cùa họ, hoặc chi ít cùng kẻ giường, bản ghẻ vào nhùng vị trí này.

Chọn cho cho bạn

Một khi đă biẻt được “quái số,: (sô trên bảt quái đò) cũa minh, bạn có thẻ thiết kẻ phản nội that của cản nhả sao cho các vị trí bạn chọn cho mình đêu nám đúng hướng tót cho bạn. Giường phải được kê đê đâu giường hướng đèn một trong bôn hướng tôt của bạn. Tưong tự, ghẻ bạn ngồi cùng phải hướng vê một trong nhừng hướng tòt.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội