Phong thuỷ học phát triển đến thời Minh – Thanh

Theo “Tông sử -nghệ văn chrioại sách ngũ hành có “sách xem nhà” một quyển nghi là chính sách này, trong loại tướng thuật sách này là cổ nhất.” Như vậy có thể thấy “Hoàng Đê trạch kinh” là sách giả danh nhưng thực chất là sách kinh điển của phong thuỷ đòi sau đại diện cho phái lý khí.

Cửu Thiên Huyền nữ nguyên là một con chim yến, cũng chính là huyền điểu, là hình vẽ của người tộc Thương, theo truyền thuyết bà thường CƯỠI phượng hoàng xuống trần gian truyền thụ kiến thức còn thiếu sót cho con người tù binh thư sách lược cho đến các vấn đề trong đòi sống hàng ngày. Nhân vì bà tùng giúp Hoàng Đế trừ loài huỷ long nên được sùng bái.

28. Phái lý khí trong thời Minh – Thanh có những tác phẩm nào?

Phong thuỷ học phát triển đến thời Minh – Thanh, phái hình thế học và lí khí học đều rất phát triển về lí luận, những nghiên cứu lí luận của các thời trưóc đến đây đều có sự kế thừa phát huy.

Đốì với phái lí khí thời Minh có “Táng kinh dực” của Liêu Hy Ung làm đại diện. Vì ông tinh thông nghề y nên lấy ý nghĩa về “khí”, “mạch” trong y học áp dụng vào phong thuỷ. Tác phẩm của ông có các chương mang các khái niệm: vọng khí, tam bảo kinh huyệt, mạch hoãn, mạch cấp, mạch nhuyễn, mạch tắc… Cả quá trình xem huyệt cũng như quá trình xem mạch bao gồm: vọng, văn, vấn ,thiết (nhìn, nghe, hỏi, bắt mạch) cũng là một phát huy trong phong thuỷ lúc bấy giờ. Sở dĩ các nhà phong thuỷ có câu “xem đất như xem ngưòTìà vì lí do như vậy .

Thòi Minh còn có sách viết chuyên về xem nưốc trong phong

thuỷ “thuỷ long kinh” do Tưởng Bình Giới viết. Sách nói về vận chuyển huyền bí của nước, cách tìm mạch nước tự nhiên, luận can chi, bàn về ngũ tinh… đều lấy nước làm đốỉ tượng, lấy khí làm gốc. Đưa ra lí luận về cách tìm sinh khí ở nơi không có đồi núi: “ở nơi bằng phang lấy nước làm long, nước tích lại như sơn mạch tụ, nước chảy như sơn mạch chuyển động…” Đây có thể coi là sách đại biểu cho phái lí khí trong thòi Minh.

Các tác phẩm có liên quan đến phái lí khí còn rất nhiều như “La Kinh đính môn châm” của Từ Chi Mạc; “Dương Trạch thập sách” của Vương Quân Vinh thòi Minh. “Định Huyệt yếu quyết” của Mai Tự Thực; “Dương Trạch kinh yếu” của Caó Kiến Nam thòi Thanh.

29. Phái hình thê’trong thời Minh – Thanh có nhữhg tác phẩm nào?

Phái hình thế trong thời Minh – Thanh có rất nhiều tác phẩm trong “Địa lí ngũ quyết” đã tổng kết yếu tô’ cấu thành phong thuỷ gồm 5 phương diện: long, huyệt, sa, thuỷ, hướng.

Phái hình thế nhấn mạnh “hình” nhưng không phải không hề nói “khi’, như trong “Táng Kinh dực” viết: “Khí là hình ở dạng vi tế, hình là nơi nương tựa của khí, khí luôn ẩn nên khó biết, hình hiện nên biết rõ. Kinh viết: “Nơi có cát khí, đất thường nổi lên, đó là hình tượng của khí biểu hiện ra ngoài”.(Chương 24 sách giải nan); (Cổ kim Đồ thư tập thành quyển 671) cũng nói như vậy, hình là bên ngoài của khí có hình tức có khí. Quan điểm này thể hiện rõ trong thời Minh – Thanh. Do đó phái hình thế rất chú trọng ‘long” của linh khí nằm ở đâu; một loạt ý kiến nói về long trọng “Âm dương nhị trạch toàn thư” cho rằng “mạch đất di chuyển hay dừng lại, nổi lên hay chìm xuổng gọi là long’’. Trong “Địa lí đại thành” Diệp Cửu Thăng có giải thích về long là sự phát huy cơ sở lí luận của “trạch kinh”. Trạch kinh nói: lấy hình thế làm thân thể; sách “Sơn pháp toàn thư” nói: lấy hình thê làm thân long, thân long gần như quan niệm về địa mạch.

Tóm lại, phái hình thế rất nhấn mạnh hình thế sơn nên rất chú trọng đến hình thế của sa (tức là núi nhỏ ở xung quanh chủ long). Trong “Dương Trạch hội tâm tập” nhấn manh “sa” phải có hình cao to có khí thế, “bởi cơ cấu để thu khí lại, chắn che phong đều nhờ vào sa”. Do đó có thể biết sự phát triển của phái hình thế có quan hệ đến điều kiện địa lí của khu vực miền núi phương Nam Trung Quốc.

Sơ đồ tông miếu – Cách cục thời Đường – Tống, di chỉ còn lại của đòi Thanh đại bộ phận đều có cơ cấu phong thuỷ là “trước có nơi coi chầu , sau có phố, trái có tông miếu , phải là đền xã tắc, phướn rồng chắn phía trước, màn gốm che phía sau”.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội