Phong thủy của Trung Quốc truyền bá tới Nhật Bản

  1. Tại sao nói “Địa Lý đại toàn” là bản ghi nhớ của văn hiến Phong thuỷ học?

Đây là tác phẩm của Lý Quốc Mộc đòi Minh, cả bộ có hai tập gồm năm mươi lăm cuốn. Tập thứ nhất có ba mươi cuốn, chia thành: Cuốn 1 – 2: “Táng Kinh” của Quách Phác. Cuôn 3 – 6: “Thiên Cơ tố” thư” của Đường Khâu Diên Hàn. Cuốn 7 – 10: “Hám Long kinh”, “Nghi Long kinh”, “Táng Pháp đảo táng” của Dương Quân Tùng. Cuốn 11- 14: “Cửu Tinh huyệt pháp” của Tông Liêu Vũ. Cuốn 15: “Phát Vi luận” của Thái Nguyên Định. Cuốn 16: “Phạt Gan lộ đảm kinh” của Minh Lưu Cơ. Cuốn 17 – 30: “Sưu Huyền khoáng lãm” của Lý Quốc Mộc

Tập thứ hai gồm hai mươi lăm cuốn chia thành: Cuốn 1 “Thanh Nang tự” của Tăng Văn Thuyên. Cuốn 2 “Thanh Nang áo ngữ” của Dương Quân Tùng. Cuốn 3 – 6 “Thiên Ngọc kinh nội truyện ngoại biên” của Dương Quân Tùng. Cuốn 7-11 “Ngọc xích kinh” của Lưu Bỉnh Trọng, “Nguyên Kinh đồ thuyết” của Phụ Độn Am. Cuốn 12 -14 “Thôi Quan thiên” của Lại Văn Tuấn, “Lý Khí huyệt pháp” của Phụ Độn Am. Cuốn 15 -16 “Thiên Ngọc ngoại truyện”, “Tứ Thập Bát cục đồ thuyết” của Ngô Khắc Thành. Cuôn 17 – 25 “Tô An huyền tông” của Lý Quốc Mộc.

Tập một thiên về bàn luận hình thế loan đầu. Tập hai thiên về quẻ đảo lý khí. Là một bộ ghi nhớ văn hiến phong thuỷ.

  1. Năm Dân Quốc có những tác phẩm nào vê’ Phong thủy học?

Đến thế kỷ 20, Phong thuỷ học trở thành một bộ môn khoa học và là một hiện tượng văn hoá không bao giò biến mất.

Năm Dân Quốc, Thượng Hải xuất bản sách tướng địa như “Những hỏi đáp về địa học”, “Địa lý biện chứng bổ chính” của Quá Liêu Bình; “Phong thuỷ diễn nghĩa” của Phật Ân. Bản thân phong thuỷ được hình thành và truyền bá qua dân gian nên nó không bao giò biến mất.

  1. Những tác phẩm Phong thuỷ học của Trung Quốc thời kỳ đầu làm thê’ nào truyền bá tới Nhật Bản?

Tư tưởng phong thuỷ được truyền bá đến Nhật Bản khoảng thế kỷ thứ 7. Bởi vì ở Nhật Bản có sứ thần của nhà Tuỳ, nhà Đường cho nên thời gian đó bắt đầu thâm nhập văn hoá Trung Quốc.

Theo ghi chép, trong khi xây dựng đô thành ở Nhật Bản, những hoạt động kiến đô quy mô lốn đều do thầy “địa tướng” quyết định như: kiến tạo Nabojing (năm 744), Thiên Vũ Thiên Hoàng (năm 681). Nhiều người cho rằng khoảng thế kỷ thứ 7 phong thuỷ truyền bá vào Nhật Bản thông qua Triều Tiên. Một bộ tác phẩm “Đồ Nhiên Thảo” miêu tả phong thuỷ âm trạch của Wade Tazi đã tăng cường thuyết pháp trên.

Đến nay người ta vẫn chưa khảo chứng được làm thế nào Phong thuỷ của Trung Quốc đã sốm truyền bá đến Nhật Bản. Nhưng có một manh mối rất quan trọng là năm 889 – 898 trong cuốn “Ngũ hành gia loại” của Nhật Bản đã có những ví dụ của tác phẩm “Thanh ô Tử”, “Huyền Nữ Kinh”, “Hoàng Đế Long Thủ Kinh”. Ngoài ra, có một sô” tác phẩm cũng có thể liên quan đến phong thuỷ như “Long Hổ thượng kinh”, “Ân Thư vũ bộ”. Hệ thống tư tưởng phong thuỷ thời bấy giờ được xây dựng từ nền tảng âm dương, ngũ hành. Cho nên những tác phẩm phong thuỷ thòi kỳ đầu được xếp vào những tác phẩm đạo giáo.

 

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội