phong Thủy Ảnh Hưởng Đến Học Thuyết Âm Dương

1. Học thuyết âm dương có ảnh hưởng như thế nào đến phong thuỷ học?

Qua khảo chứng, người ta cho rằng sự hình thành, biến đổi và phát triển của mọi sự vật đều nhờ vào sự vận dộng của âm dương. Tác giả Dịch truyện dề xuất học thuyết “nhất âm nhất dương chi vị đạo” (một âm một dương được gọi là đạo), cho rằng âm dương chuyển hoá là quy luật căn bản của vũ trụ. Chính sự xuất hiện của học thuyết âm dương đã khiến cho con người thấy mình hoà làm một với tự nhiên. Phong thuỷ học vận dụng học thuyết âm dương vào thực tiễn, luôn đặt con người, trời đất vào cùng một hệ thốhg để nhận thức. Nếu có thể hài hoà âm dương của con người với âm dương của tự nhiên thì con người sẽ trở thành một phần cụa tự nhiên. Đây là đóng góp lớn nhất của học thuyết âm dương đối vứi phong thuỷ học.

2. Phong thuỷ học và cân bằng âm dương cố môi quan hệ như thế nào

Điều quan trọng nhất trong phong thuỷ học là coi trọng cân bằng âm dương, vạn vật đều có thuộc tính âm dương, nhưng không phải nơi nào cũng dạt được cân bằng âm dương. Chẳng hạn những nơi có mặt trời chiếu rọi quanh năm, dương khí thịnh vượng; còn những nơi quanh năm ngập nước thì âm khí ngập tràn. Dương khí quá thịnh thì dễ khô, nơi cư trú cũng dễ bị hoả hoạn, người cư trú ở đố thường cố tính khí nóng nảy; còn âm khí quá đậm thì tương đối ẩm thấp, vật thể cũng dễ bị ẩm mốc, người cư trú ở đố tính cách cũng thường lạnh lùng. Để giải quyết hiện tượng mất cân bằng âm dương này, nhà phong thuỷ sẽ bổ sung âm khí cho nơi có dương khí quá thịnh, tăng bổ dương khí cho nơi có âm khí quá thịnh. Chỉ những nơi âm dương cân bằng mới có lợi cho con người cư trú. Bởi vậy, tìm kiếm sự cân bằng, hài hoà âm dương là một nguyên tắc quan trọng trong diều lý phong thuỷ của phong thuỷ học.

3. Hà đồ và Lạc thư là gì?

Theo truyền thuyết, vào thời kỳ Phục Hy, một con long mã xuất hiện trên sông Hoàng Hà. Trên lưng long mã có hình vẽ gọi là Hà đồ, Phục Hy căn cứ vào đó để lập ra Tiên thiên bát quái.

Vào thời kỳ Đại Vũ, nước lũ tràn lan khắp nơi, Đại Vũ đang trị thuỷ thì thấy một con rùa lớn bên bờ Lạc hà, trên mai có hình vẽ gọi là Lạc thư, Đại Vũ theo đó đẩy lùi nước lũ, phân định chín châu (cửu châu), dồng thời viết sách Hồng phạm. Chu Văn Vương dời sau căn cứ vào Lạc thư để lập ra Hậu thiên bát quái.

4. Hà đồ và Lạc thư ẩn chứa những gì?

Hà đồ có mười chữ sô’ được biểu diễn bằng các chấm tròn trắng và đen. Các số do chấm trắng tạo thành là số lẻ, còn được gọi là “sinh sô’”, thuộc dương; các sô’ do chấm đen tạo thành là sô’ chẵn, còn gọi là “thành sô’”, thuộc âm. Sinh sô’ đại diện cho xu thê’ sinh trưởng của vạn vật, thành sô’ đại diện cho xu thê’ chín muồi của vạn vật. Tổng các sô’ lẻ và sô’ chắn là 55. 55 đại diện cho “sô’ của trời đất”, từ con sô’ này có thể diễn hoá ra sô’ của vạn vật.

Mười con sô’ này xếp thành một hình vuông. Sô’ 1 chấm trắng và sô’ 6 chấm đen ở phương bắc đại diện cho Huyền vũ, thuộc Thuỷ; sô’ 3 chấm trắng và sô’ 8 chấm đen ở phương đông đại diện cho Thanh long, thuộc Mộc; sô’ 2 chấm đen và sô’ 7 chấm trắng ở phương nam dại diện cho Chu tước, thuộc Hoả; sô’ 4 chấm đen và số 9 chấm trắng ở phương tây đại diện cho Bạch hổ, thuộc Kim; SỐ 5 chấm trắng và số 10 chấm đen ở trung ương đại diện cho kỳ điểm của không gian và thời gian, thuộc Thổ. Chỗ đặc biệt của Hà đồ là nó dùng các nguyên tô” đơn giản như các chấm trắng đen, bô’ cục các con sô’ để khắc hoạ vũ trụ. Tinh tượng trên trời đốì ứng với phương vị dưới đâ’t, các phương vị lại đều từ âm dương tạo thành vạn vật, mà thuộc tính của năm phương vị này lại cấu thành hiệu ứng sinh khắc luân chuyển tuần hoàn. Đảy chính là phương thức vận hành của vạn vật trong vũ trụ, cũng là bân nguyên của vũ trụ, do đó Hà đồ còn được coi là hình vẽ vũ trụ bản thể tiên thiên

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội