Phán đoán hung cát của phương vị theo Phi Tinh mẫi tháng như thế nào?

1. Tổ hợp Phi Tinh nào có thể thúc đẩy quan hệ vợ chồng?

Có một loại tổ hợp gọi là “Phu thê hợp thập cục”. Hợp thập Clỉ chính là cục diện hài hoà. Nếu nhìn thấy “Hợp thập cục” trojjg Tinh bàn trạch thì có nghĩa nhân duyên rất tốt, vợ chồng sông Vớị nhau đến đầu bạc răng long.

Chúng ta lấy Bát vận làm ví dụ để xem hợp thập cục. Hợp thập cục là chỉ Vận tinh và Sơn tinh hợp lại thành 10 hoặc Vậỳ ị tinh và Thuỷ tinh hợp lại thành 10.

Ví dụ với Sửu sơn Mùi hưống của Bát vận: Bắt đầu từ hướng Đông Bắc, Vận tinh số 2 và Sơn tinh scí 8 hợp lại thành 10, 4 và 6 hợp lại thành 10, 9 và 1 hợp lại thành 10, 5 và 5 hợp lại thành 10,

3 và 7 hợp lại thành 10, 7 và 3 hợp lại thành lỏ, 6 và 4 hợp lại thành 10, số 8 của Cung Trung và 2 hợp lại thành 10. Tất cả bàn trạch này đều là hợp Thập cục. Điều này có thể nói, trong 20 nám Bát vận (2004 – 2023) trong bố cục Sửu sơn Mùi hưống (toạ Đông Bắc hưống Tây Nam) có hợp thập cục xuất hiện, VỢ chồng hoà hợp mỹ mãn.

Sửu sơn Mùi huống của hợp thộp cục trong Bát vộn

2. Phán đoán hung cát của phương vị theo Phi Tinh mẫi tháng như thế nào?

Giỏ lịch vạn niên ra nhìn vào cột tháng âm lịch, đấy chính là cửu tinh. Nẹu bạn thấy cửu tinh cửa tháng Tám Âm lịch viết là Ngũ Hoàng thì đại diện Ngủ Hoàng tinh tháng Tám Âm bay đến Cung Trung. Bạn lấy Ngũ Hoàng tinh nhập Cung Trung sẽ tìm ra vị tri cửu tinh phi phục và biết được tháng Tám trong gia đình sẽ Ị xảy ra chuyện gì.

Giả thiết cửa chính của căn nhà ỏ hưống Nam, đại diện cho tháng Tám Am lịch, Cửu Tử tinh sẽ bay đến cửa chính của cần Bp là chúng ta đã càn cứ vào thứ tự của Cửu tinh phi phục ra được Bàn trạch của Thế vận tinh. Hiện tại dang là Bát cho nên chúng ta lấy bát tự trong Bát vận nhập vào cung Sau đó , căn cứ vào phương hướng của Bàn trạch Thế vận ra con sô’Phi Tinh toạ sơn hưống thủ, nhập vào cung Trung |jLy lần nữa. Cuối cùng thêm bàn tinh Phi Tinh lưu niên thì có thể IgLk ra được toàn bộ vị trí Phi Tinh của căn nhà. Sau khi định rỉựộc vị trí Phi Tinh, chúng ta dễ dàng đoán được tổ hợp Phi Tinh ^0 sẽ ảnh hưởng đến thành viên nào trong gia đình.

3. Khi đoán sự việc bằng cửu tinh cần chú ý điểm gì?

Khi dùng cửu tinh để đoán sự việc thì sẽ phát hiện thấy góc jjào trong nhà cũng đều có hung hiểm. Nhưng bạn đừng lo, bởi vì những điều mà Phi Tinh đề cập đến chỉ là lý khí của phong thuỷ. Cho dù có Nhị Hăc, Ngũ Hoàng bay đến tận giưòng của bạn thì c&ng không nhất định là bạn sẽ gặp tai hoạ. Muốn xem cho chính xác hung hoạ thì phải kiểm tra trên loan đầu có xuất hiện Nhị Ngũ đồng cung giông nhau không. Cho dù trên Phi Tinh xuất hiện hung sát, nhưng nếu trên loan đầu không có tổ hợp con sô’ giống nhau để thúc vượng sát khí thì sẽ chẳng xuất hiện vấn đê’ nào nguy hiểm cả. Loan đầu là một dạng sát khí, phải phối hợp lý khí vối loan đầu thi mối ứng nghiệm ảnh hưỏng mà tổ hợp Phi Tinh đem đến.

Cho nên, khi chúng ta thấy tổ hợp Phi Tinh xấu xuất hiện thì cũng đừng lo lắng. Trưổc hết, hãy xem vị trí xuất hiện của tổ hợp Phi Tinh này có tương quan vối loan đầu không. Nếu không có thì tổhợp đó sẽ không ứng nghiệm. Nếu có thì chỉ cần lấy đi đồ vật tạo ra loại sơn đầu này thì không sao. Đầy là điểm cần đặc biệt chú ý khi phán đoán sư việc bằng cửu tinh.

4. Khi tiến hành bố trí phong thuỷ cần chú ý điểm gì?

Bố cục phong thuỷ thông thưòng dùng tài, đinh làm chủ. Một thứ nắm giữ tài vận sự nghiệp, một thứ lẫm chủ sinh mệnh, sức khoẻ. Thiếu một trong hai thứ đó cũng không thể được. Cho dù là gia đình hay công ty, trưổc khi tiến hành bố trí phong thuỷ, ngưòi ta cần phải chú ý tám điểm sau:

  1. Xác định hưống toạ của căn nhà.
  2. Suy đoán bàn tinh có tương phối vối căn nhà không.
  3. Tìm phương vị của Thủy.
  4. MỒ cửa ỏ vị trí “Tài thần vị” có thể tăng cưòng tài vận, sự nghiệp vận, thăng chức vận.

Phi Tinh, năm 2008 Nhất Bạch Phi Tinh, đầu giưòng tại hướng chính Nam do Lục Đạch biến thành Ngũ Hoàng nên năm 2008 kỵ những vị trí xuống giường đã nêu ỏ trên, cần phải đổi vị trí xuống giường sang Cửu Tử hướng Đông Nam và Bát Bạch hưóng chính Đông. Điều này có nghĩa là mỗi một năm, vị trí xuôhg giường của chúng ta là không giông nhau.

Của ra vào là noi cho khí lưu thông, cũng là vị trí quan trọng nhất của cân nhà.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội