Nưóc can, nước chi, nước khúc, nước thuận

Nưóc can, nước chi, nước khúc, nước thuận là những loại nước gì?

Nước Can: Là nước ở các sông lớn dòng lớn như trên một cái cây, can là cành chính cành lớn, cành phân tán chính là các chi. Nước Can thuỷ trong tự nhiên là nước mà phong thuỷ chú ý, đại thể có hai loại: một là loại nước can thuỷ từ sông hồ chảy đến hình thành như một bức tường vây bọc lấy sinh khí, tạo nên tác dụng cho huyệt táng, ơ nơi bình nguyên nước chính là long mạch nên nước chảy tản mạn có đến có đi không trở lại là vô ích, vì như vậy là không lưu giữ cho sinh khí tích tụ lại được. Sinh khí ở trong đất chỉ đến chỗ vây tròn lại mối là nơi long mạch dừng trụ lại. Như nước theo dòng chảy đến trong khoảng 10 đến 20 dặm không thấy vòng trở lại tạo thành bức tường chứng tỏ đó là nơi địa thế gấp khúc trong dĩ vãng. Vì vậy ở nơi bằng phang dù có một chút dòng nước chảy vòng trở lại thì chỉ là nơi long mạch uôn lượn qua mà thôi, chỉ có hình thế mà không ngưng tụ sinh khí để thành long huyệt được.

Có thể bạn quan tâm:

Loại nước Can thứ hai là loại tán khí, dòng nước lón chảy lênh láng, lan man ỏ khoảng giữa đó giông như có đoạn vòng trỏ lại nhưng không có đủ hình thế để tụ khí nên gọi là nước tán khí.

Nước Chi: là nước Can chia dòng thành dòng nhánh, như cành to trên cây mọc ra các nhánh nhỏ. Loại nước Chi này có muôn vàn loại, nếu như chảy theo dòng thẳng không tạo nên thế vây bọc thì không thành huyệt được.

– Loại dòng Chi thuỷ thứ nhất: Bên phải phía trước có dòng sông lớn chảy từ phải sang trái. Bên phải phía sau cũng có dòng sông lớn chảy từ phải qua trái hợp lưu với nhau ở bên trái rồi khuất khúc chảy đi. Như vậy là lưỡng thuỷ hợp lưu, gọi là cục nhất thuỷ dẫn mạch. “Hai dòng nưốc hợp lại rồi tách ra là long mạch thật”. Long từ phải tới huyệt ở cục trái. Long ở giữa mạch to rộng, tìm dòng chi thuỷ để làm giới hạn ngăn đón làm cục trong, cần phải có Long Hổ trước sau, phải trái ôm bọc kín đáo mối xác lập huyệt. Với Cục này phía trong bụng có những dòng chảy nhỏ trập trùng bọc nhau ba lần chia ba lần hợp, long khí tụ hội, hình thế thanh tú, hướng chảy của thuỷ và sa ôm bọc lấy huyệt, đó là nơi đất quý phát phúc lớn.

  • Loại dòng Chi thuỷ thứ hai: Cục này đón nước từ phía sau bên phải tới chảy quanh Huyền Vũ, nước tuy không vòng lại mà từ phía sau bên trái khuất khúc chảy đi, đó là Chân khí. Sa ở nơi dòng chảy đi dẫn một dòng chảy vào theo phía bên trái lên phía trước, vòng qua phải làm vòng ôm ngoài. Một dòng nhánh khác từ mé phai của bên trái chia làm hai đoạn, một chảy về sau ra long mạch, một chảy về trước tụ nước thành ao, Sa và thuỷ cùng xoay qua chảy sang trái. Đó là huyệt kết, phía trước có nước tụ, nếu chọn điểm đốì xứng làm huyệt sẽ phát phúc đỗ đạt khoa cử.
  • Loại dòng Chi thuỷ thứ ba: Nưốc từ Tây Nam tới đưa nước từ Đông Nam chảy sang Đông Bắc, rồi từ Đông Bắc chảy vào. Từ hai bên phải trái làm Long Hổ sa, chắn ngang trước sau, ở giữa dòng nhánh chắn phía trước hai bên có nước cá vàng chầu vào, dòng nưốc chảy ngang được bảo vệ tạo thành thê ba lần chia, ba lần hợp, khí mạch kiên cô”, hoàn thiện. Đó là cục tam phân tam hợp nếu quay đầu về Tây khuất khúc chuyển động không có trở ngại sẽ phát phúc phú quý hoàn mỹ. Nếu lại được dòng chảy quanh co từ Đông Nam tới, long mạch sẽ càng thanh tú là nơi đất phát phúc văn học đỗ đạt nổi tiếng thiên hạ.

Dòng Can thủy

Có thể bạn quan tâm:

Dòng Chi thuỷ giao nhau loại thứ bốn: Một dòng nước nhánh từ Đông Bắc hoặc Tây Bắc chảy sang phía Nam, quanh co sang bên trái, một dòng khác cắt ngang sang bên phải. Long Hổ ở bên phải và trái giao nhau, ôm bọc lấy huyệt. Đến phần đầu thành thế bàn tay Tiên kết thành huyệt oa ngửa. Nếu đón hướng đến làm huyệt tức là huyệt hội thụ. Nếu xuôi dòng chọn huyệt tức là huyệt thuận chi. Nếu có Long Hổ ôm bọc phía trước sẽ phát phúc nhanh chóng.

Hai cách trên đều tốt nhưng còn phải xem sự phối hợp trước sau thê nào. Nếu ở phía trước có triều xa thì lập huyệt hội thụ (trở lại). Nếu phía sau có dòng chảy triều gần thì lập huyệt kiểu thuận chi (xuôi dòng). Long huyệt này thế dòng ôm bọc cong như cánh cung, không có dòng trôi đi, các vành trong ngoài kiên cố, cục thế kín đáo sẽ phát phúc lốn, con cháu phát đạt đông đúc vinh hoa phú quý. Nhưng nếu có dòng trôi xuôi xả nước dòng Đông Bắc sang Tây Bắc sang bên trái mất, thì phát phúc nhỏ nhẹ nhàng thôi.

Bình luận trên Facebook