Những nguy hiểm tiềm tàng

1. Những nguy hiểm tiềm tàng

Các nghiên cứu y khoa cho thấy răng nliừng chát ô nhiễm trong các đò đạc và vật liệu làm đẹp nhà cửa là thủ phạm gây ra chứng khó thở và cái chẻt trong nôi cho các em bé nhạy cảm. Hãy trang hoảng phòng của bé trước một thời gian vả chờ cho đèn khi mùi son mới hoàn toàn bien mat.

Đông thòi hãy đẻ không khỉ tràn ngập phòng bé. Các vật liệu trang hoàng phòng nên chọn loại có nguôn gòc từ nguyên liệu thiên nhiên và bộ đô giường của bẻ: chăn, gối, nệm, khăn trải giường… nên được lảm từ các loại sợi tự nhiên.

Có thể bạn quan tâm:

Kích thích giác quan

Chúng ta có thẻ giúp trẻ phán biệt màu sảc và hình thẻ bảng cách cung cáp cho chúng nhừng món đò chơi phù hợp. Một đò chơi chuyên động treo cao trên phía chân nôi của bé sẽ thu hút sự chú ý của bé và giúp bé nhẹ nhàng chìm vảo giấc ngủ. Đừng treo đô chơi này ngay phía trên đàu của bé vì điêu nảy có thẻ gây đe dọa cho bé.

Nhừng trẻ còn quá nho có thẻ bị ngộp thơ nêu các con thú đô chơi bảng lông rơi trên mặt chúng, do đó nên cất các loại đò chơi này ra khôi nơi ngủ của bé nhưng cũng đủ gần đẻ bé có thê nhìn thây chủng, như đặt lên một cái kệ gân đó chảng hạn. Một giây dán tường rực rô cũng có thê thu hút sự chú ý của bé như một tâm tranh lớn có màu sặc sờ.

Am thạnh cũng có thê vang đèn tai bé băng nhiêu cách. Những em bé không có giâc ngủ ngon có thẻ được ru bảng các bảng nhạc, đông thời tiếng nói phát ra từ máy phát thanh cũng có thê giúp trẻ hay giật minh được an giấc. Am thanh dịu êm của những thanh go rung theo gió cùng có thẻ ru bé ngủ, nhưng sẽ thật rẩy rà nêu bạn phải đích thân đung đưa nhạc cụ nảy. Theo thời gian bé sẽ nhanh chóng tự mình làm lấy một sò việc, khuôn mặt biêu lộ sự ngạc nhiên khi bé khám phá thây những gì bé có thè tạo ra được quả có sức hâp dan lạ kỳ. Băng cách gõ vảo chuông và tạo ảm thanh lách cách trên những thanh go của chiếc nôi, chúng ta giúp bé tự mày mò “sáng tạo” theo cách riêng của chúng. Nhưng tôt nhât là đừng đè các đò chơi lại trong nôi của bé vi chúng có thè lảm bé mất ngủ.

Xúc giác được kích thích bảng nhiều loại mặt vải khác nhau- lòng, mèm, cứng và mịn. Cho phép trẻ trải qua nhiều dạng kmh nghiệm nhưng gãn chặt nhừng món đô chơi vảo nôi chứ không bạn sẽ phải mất còng nhặt nhạnh và thu dọn các món vung vãi dưới sàn. Đừng cho trẻ nhổ ngủi các mùi nhân tạo vì chúng quá mạnh đòi với trẻ. Mùi quen thuộc của người mẹ và chú gấu nhồi bông sẽ hợp với các bé hon. Đèn tuòi mọc răng, bạn hãy chãc chăn là những gì bé có

thê đưa vào miệng đêu hợp với tiêu chuân an toàn và nôi của bé nên sơn bảng loại sơn không có chì.

Các con thú nuôi trong nhà có thê sinh chuyện nêu chúng lại gân em bé đẻ tìm hơi ảm hoặc ghen tuông vì sự cưng chiêu bé. Sự an toàn của bé bên trong nhà cùng phải được chú trọng. Khi trẻ bãt đàu bò, tập đi và leo trèo, phải bảo đảm răng nguồn lưa hoặc tat cả các ò điện đêu được ngăn che chãc chắn: các cưa sô nên được khỏa chặt và càu thang phải có rảo cản ò bèn trên và bèn dưới.

Phòng Trẻ

Các phòng dành cho trẻ em có thẻ là một thách thức đòi với các bậc cha mẹ vì đây là nơi phải đáp ứng được hai chức năng trái ngược nhau: vừa là nơi đẻ ngủ vừa là nơi chơi đùa. Mặc dảu mục đích của các bậc cha mẹ là bảo đảm sao cho các con mình có được giấc ngủ ngon vào ban đèm và thoải mái choi đùa vào ban ngày nhưng trong một sô phòng của trẻ khi quan sát chúng ta sẽ nhận ra nguyên nhân tại sao các phòng này lại không xảy ra đúng mục đích đà định và sự phản chia chức năng nảy lại không được rõ ràng.

Phòng trẻ cũng nên ho trợ trẻ vả đáp ứng nhu cảu phát triẻn của chúng. Khi đây là phòng chung cho mọi trẻ trong nhà, cha mẹ cũng nên chú ý sao cho moi trẻ có được một không gian riêng mả chúng có toàn quyền sữ dụng.

Năng lượng ò hướng đòng (mặt trời mọc vào buôi sáng) ràt thích họp với tính cách của trẻ nói chung. Còn hướng tây, hướng mặt trời lặn vảo buòi toi, họp với nhừng trẻ hiêu động, không thẻ ngòi yên mặc dâu hướng này bình thường dùng làm nơi ngủ của người già thì họp hơn.

Đâu giường nên đòi mặt vói hướng phù trợ chúng tuy không phải lúc nào cũng thực hiện được khi có nhiêu trẻ ỡ chung một phòng. Điêu quan trọng là trẻ phải cảm thây an toàn và cản sãp xếp cho nam đẻ chúng có thẻ nhìn thây của ra vảo. Những cản phòng có góc tối mang hình thù quái dị và in bóng lèn trên tường có thê lả lý do khiên nhừng trẻ có óc tướng tượng phong phú ưỡ nên bât ôn.

Giường

Với trẻ, giường go thi thích họp hơn vì chúng không phát ra sóng điện từ. Loại giường xẻp chòng lẻn nhau không nên dùng đôi vói trẻ vì chúng sẽ ép khí xuòng trẻ nãm trên cao, gàn với trán và cả vói trẻ nãm dưới, thường sẽ lả đứa đứng ngòi không yên. Màn mủng măc phía trên giường cùng gảy hậu quả tương tự và còn là nơi chứa bụi nừa. Tủ và xà nhả có thè gây suy nhược. Giường của trẻ nên có vách chăn đàu giường vả không nên quay lưng vẻ cưa sò hoặc cưa ra vào.

Trang trí

Khi trẻ lớn lên, vê mặt tinh thản cũng như thẻ chát, trẻ có thẻ chọn lựa một phản của tiến trình học tập của mình. Theo bản năng, trẻ biêt loại năng lượng nào chúng cản có đẻ ho trợ chúng và khi được phép chúng sẽ tự chọn cách sãp xếp vả trang hoảng phòng ngủ của mình cho dù những quyết định nảy không hợp vói sơ thích hoặc ý muôn của cha mẹ. Phòng riêng của người lớn có thè lúc nào cũng đóng chặt cữa và chúng ta tòn trọng điêu nảy. Trẻ em cùng cản

sự riêng tư như người lớn và nêu chúng ta nêu gương tòt cho con cái bảng cách gõ cữa và xin phép moi khi bước vào thì chúng ta mới mong con mình đáp trả lại tương tự như vậy.

Nêu nhà có phòng gia đình hoặc phòng choi riêng biệt, lúc đó những kích thích thái quá dưới hình thức đò chơi sẽ không còn là vấn đẻ đòi với phòng của trẻ nừa. Nêu phòng nào được dùng kết hợp cả hai chức năng ngủ và chơi, bạn nên tạo ra nhừng khu vực ngủ riêng biệt và có cho riêng đẻ cảt đô chơi kliuât mát trẻ vào ban đèm.

Đò đạc

Nêu sàn nhà thô cứng, bạn nên lót một thảm mềm bên cạnh giường đẻ sáng sớm khi thức dậy, trẻ cảm nhận được một khơi sự êm ái cho một ngày trước mặt. Đô đạc có các góc cạnh lượn cong sẽ có thê giúp tránh nhừng tai nạn nho nhò trong tương lai. Neu con bạn là người chọn màu, bạn có thẻ chọn cảc màu phụ và các sãc độ tùy theo cá tứih của con – các màu lạnh hơn đẻ cản bảng tính khi năng động của Trẻ vả màu rực rở đẻ kích thích nliừng đứa trẻ có tinh trảm lặng, ít nói.

Điêu khiển chủng ta phải xem xét lại là rát nhiều trẻ tuòi còn rất nhỏ mà đà được sữ dụng riêng một TY trong phòng của chúng vì như vậy là gián tiếp cách ly chúng với gia đình và ngăn cản chúng giao tiẻp vói đời sòng xà hội bèn ngoài. Bèn cạnh lý do này, điêu đáng lo là TY và ) cả máy vi tính, còn là nguồn phát sóng điện từ và chúng đặc biệt nguy hiẻm vì phòng của trẻ thường nhỏ và tích trừ đủ loại thiết bị điện. Neu có thẻ được, bạn nên dời tất cả các đò dùng chạy điện ra khoi phòng trẻ và cảt ò một nơi khác.

Phòng trẻ vị thành niên

Phòng của thiểu niên là nơi “thiên biển vạn hóa”, luôn thay đòi vì đó là noi chúng san sàng tự bộc lộ bản thản khi đang trong giai đoạn chuyên biên thành người lớn – vui, buôn; yêu thương: giận dừ, thương tôn vả hạnh phúc.

Nhừng thương tôn và giận dừ của chúng có thẻ nham thảng đèn chúng ta nèu chúng ta tìm cách ngăn cản cá tinh của chúng cùng áp đặt suy nghĩ và giá tri riêng của chúng ta vào giang son riêng của chúng vôn lả noi hun đúc, nuôi dường chúng cho đèn hèt giai đoạn trướng thành.

Nhu câu và sơ thích của những thiêu niên 13 tuòi rat khác so với nhu câu vả sơ thích của một thiêu niên 17 hoặc 18 tuôi, và cản phòng của chúng có thẻ sẽ thay đôi gán như moi nãm. Tuy thẻ vẫn có một sô nguyên tãc bảt di bảt dịch. Chúng ta có thẻ khuyến khích trẻ kẻ giường ỡ vị trí tôt với chúng và nói chuyện Phong thủy với chúng, xem như lả một phương cách đè giúp trẻ khi gặp phải nhừng vân đẻ khó xữ thông thường khi lớn lên.

Có thể bạn quan tâm:

Nhừng phòng của thiêu niên lửa tuôi 17, 18 thường đa chức năng và thường dùng làm noi ngủ, học hành, tiẻp khách và giải tri với bạn bè. Không ngạc nhiên chút nào nẻu chính chủ nhản của các cản phòng này đòi khi lâm vào cảnh lúng túng. Trẻ vị thành niên cản được ho trợ khi chúng yêu cảu, cho dù chúng không hoàn toàn hoan nghênh những lời khuyên “không mời mà đèn“. Chúng cán khoang không gian riêng, cả về ý nghĩa thê chảt lan tri tuệ, nhưng chúng cũng cản nhận được sự khăng định tích cực từ người lớn. Hãy kiên trì chông lại việc chúng có một TY riêng trong phòng ngủ và khuyển khích chúng sữ dụng phòng chung trong nhà. Mảy vi tính đẻ ơ phòng học sẽ kéo chúng ra khói phòng ngủ và dành noĩ này cho việc ngủ và nghi ngơi.

Tin tức liên quan

 1. Làm thế nào để mua được bộ bàn ghế sofa nỉ đẹp và hợp túi tiền

 2. Đèn ngủ có đem lại hạnh phúc gia đình?

 3. Phản Ngâm, Phục Ngâm

 4. Khám phá đặc điểm kiếm trúc tôn giáo ở Ấn Độ

 5. Giường ngủ gỗ đẹp – Tuyển chọn tất cả các loại gỗ

 6. Tại sao đầu giường hướng về phía Tây lại bất lợi cho sức khoẻ?

 7. Phân loại và ứng dụng đá thiên nhiên

 8. Những người nào thích hợp nuôi mèo nhất?

 9. Ngũ âm ngũ tính pháp

 10. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TRONG SÁNG TÁC CỦA TOYO ITO

 11. Mua nội thất cuối năm: Hãy là người tiêu dùng thông minh

 12. Các Lời khuyên ý nghĩa trong phong thủy

 13. PHONG THỦY VỚI CẤU TRÚC NGOẠI THẾ CỦA CÔNG TRÌNH

 14. Cửa số hợp phong thủy ảnh hưởng như thế nào đến chủ nhà

 15. Mười hai loại người không đáng trọng dụng

Sản phẩm hot

 1. Ghế ăn gỗ bọc da phong cách hiện đại HY5871

 2. Bàn trà 1m2 mặt đá có ngăn kéo tiện dụng HC5700-2

 3. BÀN TRÀ MẶT ĐÁ HIỆN ĐẠI ĐẸP HC5803+HC5800-2

 4. Bàn ăn mặt đá sang trọng KH215BA1.8

 5. Sofa tân cổ điển đẳng cấp hoàng gia H963SF

 6. Bộ bàn ăn tròn 6 ghế có tay A616BG

 7. Bộ bàn ăn mặt đá vàng 1m35 nhập khẩu T0513032

 8. BỘ GIƯỜNG NGỦ TÂN CỔ ĐIỂN PHONG CÁCH HOÀNG GIA GK8805BG

 9. Bàn đa năng chống xước 803BA

 10. Tủ giày tân cổ điển cao cấp G8801TG

 11. Bộ sofa phòng khách cao cấp màu nâu phong cách cổ điển hoàng gia 901SF

 12. Bàn ăn tròn đa năng 1m35 mặt đá công nghiệp HT5776-2

 13. KỆ TIVI PHÒNG KHÁCH GỖ SỒI GK8801KT1.6

 14. Giường 2 tầng công chúa A193

 15. Tủ ngăn kéo A623

 

 


Notice: WP_Query được gọi với một tham số đã bị loại bỏ kể từ phiên bản 3.1.0! Hãy sử dụng ignore_sticky_posts thay cho caller_get_posts (sẽ sớm bị loại bỏ) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4782
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội