Những năng lượng vô hình

1. Những năng lượng vô hình

Trước khi có quyết đinh CUÒ1 cùng vê một cha điểm cư trú, điêu khôn ngoan là bạn nên kiểm tra xem bên dưói khu vực nảy có mạch nước ngảm: có khiêm khuyết về địa chất haỵ nhừng nhiễu loạn địa cảu nào khác không, vì chúng tạo nên nliừng năng lượng vô hình có thè tác động lẻn cuộc sông an lành của bạn.

HỘI chứng stress địa bệnh

Từ “geopathic“ là một từ ghép của tiếng Hy Lạp, trong đó “geo“ có nghĩa là “trái đất“ và “pathos“ là “bệnh tật“. Tử này dùng đẻ chỉ các hiện tượng thiên nhiên gây nên các trục trặc xảy ra cho chủng ta và nhà cửa của chúng ta. Trái đảt và các sinh vật của nỏ dao động ỡ các tản sỏ bò sung cho nhau, nhưng không may là các tán sò nảy lại bị các khiếm khuvểt địa chát làm cho xâu đi. Những người dò mạch nước có thè tìm ra nhừng vân đẻ đó trong khi nhừng người khảo sát nhà cưa lại không thẻ phát hiện được.

Nước xói mòn các tảng đá bên bờ biên như thế nào thì dòng nước ngầm cũng xói mòn như thè đòi vói lóp đât nãm bên dưới mặt đảt. Tiến trình đó làm thay đôi tản sô điện từ của trái đảt khiển cho tản sò ây nam ngoải vùng tàn sò của chúng ta. Mạch nước ngầm chảy xiết hoặc bị ò nhiễm cùng gảy hiệu ứng tương tự.

Các dòng nước ngẩm sản sinh ra các năng lượng hình xoãn ôc nên những người sông trong các tòa nhà xây ỡ ngay phía trên các dòng nước ngầm nảy sẽ cảm nhận được hiệu ứng của

chúng. Những người đang sòng ỡ phía trên nơi giao nhau của hai nguồn năng lượng xoăn òc ngược chiêu nhau có thẻ sức khỏe của họ sẽ bị suy nhược. Nêu đó là nơi các năng lượng hình xoăn ôc gặp các loại năng lượng khác, như ley (đường thảng nối liền các di chi của người xưa vả các nơi thò phụng, được tm lả tuân theo lộ trình của một tuyên đường trước đó và thường kèm theo một hiện tượng huyền bí nôi tiêng nào đó), thi ván đẻ càng trờ nên nghiêm trọng.

Ley

Đường Ley theo truyền thuyết ỡ Anh lả một mạng lưới các tuyển năng lượng chạy trên bẻ mặt trái đảt, dọc ngang khắp các vùng nòng thôn. Tò tiên xa xưa của con người có thè đã xảy các đèn thờ hay các đài đá trên các tuyên này, tạo nên một hiệu ứng “châm huyệt quả đảt” khi họ chạm vào năng lượng của nó. Người ta tin răng Ley cũng đà cung câp nhừng lộ trình cho các khách du hành.

Phóng xạ radon

Chúng ta tiêp xúc với các tia bức xạ ưong suòt cuộc đời, chủ yếu là bức xạ mặt trời. Phơi người dưới ánh năng mặt trời trong nhiêu giờ hay nhiêu hơn mức bình thường có thẻ làm chúng ta bị ôm. Bệnh bạch câu và dị tật bấm sinh được cho là liên quan đèn việc bị nhíem phóng xạ radon, do chat uranium tự nhièn có trong lòng đàt sinh ra. Khi uranium bị phán rà, nó tạo ra các y ion phóng xạ bám vào phản tữ không khi rồi bị mắc kẹt bèn trong các ngôi nhà. ơ một vài vùng trên thẻ giới các nhà khoa học đã đo được mức phóng xạ còn cao hơn mức phóng xạ ghi nhận được sau thảm họa hạt nhản từ nhà máy Chernobyl. Nhiều khu vực phóng xạ tự nhiên đà được tim thảy ỡ Thụy Điên, Hoa Kỳ, cũng như ỡ vùng Derbyshire và Cornwall bên Anh. Các nhà chức trách ỡ nhừng nơi này đà nhận thức được mối nguy hiêm nên luôn luôn san sàng có mặt đẻ tây khư phóng xạ xuất hiện trong cảc công trình xảy dựng.

Lưới lực của trái đảt

Hai tiên sĩ người Đức, Hartmann và Curry, đà phát triên một lý thuyết cho răng trái đảt bị bao phủ bơi một loạt nhừng tuyến lực sinh ra bỡi sự tương tác giừa từ trường trái đảt và lực hâp dan của mặt trời và mặt trăng. Sự dịch chuyến của các tuyên lực này được cho là phát xuất từ việc chúng tương tác VỚI sự chuyên động của các hạt tích điện bị kẹt lại trong bàu khi quyên khi bức xạ mặt trời thòi đèn trái đảt. Tại vị trí mà các tuyên lực này giao nhau nơi ày cơ thê chúng ta có thẻ bị tác động xấu.

Các hoạt động của con người

Con người củng có thê gây nhiễu nâng lượng của trái đát. Các hoạt động như khai thác đá: xây dựng đường hầm, khai thác mò: nguồn nước bị ò nhiễm và đường ray xe lừa đêu được xác nhận là đà góp phản tạo ra nhừng tác động tiêu cực. Trước khi cất nhà hay mua nhà: bạn hãy kiểm tra xem trong khu vực đó người ta có đang đảo đường hâm hay khai thác mò không.

Tầy trừ năng lượng

Nêu không có nguyên nhân rõ ràng về cảm giác mệt mòi trong suòt một thời gian dải thì lúc đó có thê cho răng stress đìa bệnh là tác nhản gảy ra chứng mệt mỏi nảy. Các người dò tìm mạch nước (dowser) giàu kinh nghiệm có khả năng phát hiện các loại năng lượng trái đảt, trong một vải trường hợp: chuyên hướng dòng năng lượng tiêu cực, dù thường chi được một thời gian ngăn. Nhiều người có thê dò tìm mạch nước bảng các que dò hay con lãc, nhưng vói năng lượng trái đât cán phải có kmh nghiệm và phải có các biện pháp bảo hộ đê giảm cảc tác hại tới mức tháp nhảt. Tòĩ nhảt, nêu có thẻ được, là di chuyên khôi các nguòn năng lượng như thẻ, hoặc đon giản là dõi giường ngủ ra xa một khoảng từ 0,6 – lm. Hiệu quả của việc tày trừ năng lượng rất bảt ngờ và thậm chí có thê gây sôc. Cho nên đôi với người có bệnh về tim mạch việc này cản phải được tiến hành từ từ.

MÒI trường đò thị

Các môi trường sòng trong một đô thị rất khác nhau. Sông trong một cản hộ năm trên một cưa hiệu trong trung tâm thảnh phô nhộn nhịp về đêm khác xa với sự yên tĩnh của một ngòi nhà nẳm ơ ngoại ò nhiêu cây xanh, hay ỡ các cao òc rộng mênh mòng trong khu \-ực bèn tàu được cải sữa đẻ cho thuê.

Trung tâm thành phò và thị tràn

Trung tám các thành phò lớn: nơi vũ trường và nhả hàng mỡ cứa thâu đèm suòt sáng: là noi tràn trề năng lượng dương và lôi sòng ơ đày phản ánh tính chảt này. Trung tâm thành phò hấp dan nhừng người trẻ tuôi châp nhận xa rời nguòn cội và luôn san sàng di chuyên đi đày đi đó. Nhà cứa ơ thành phò thường dưới hình thức các cản hộ vả trang trí nội thất nên hướng đèn nhỏng sãc thái thè hiện năng lượng âm – màu sãc tràm lãng, sản lót bảng vật liệu tự nhiên, một vài chậu kiêng lớn – đẻ tạo ra một noi trú án yên tình. Trung tâm các thành phò nhó hơn, đặc biệt ơ nơi có các khu mua sẩm dành cho người đi bộ, thường đóng cữa vào ban đêm nên bâu không khí tĩnh lặng, mang tính ảm và hoí ròn rợn. Nêu sống ơ đấy, bạn nên lãp nhiều đèn chiêu sáng quanh khu vực nhà và trong nhà dùng nliừng màu sãc rực rõ đẻ tránh cảm giác bị khép kín

Các ôc đảo xanh ngát này có phản tách biệt khôi trung tâm thành phò nhộn nhịp. Nhà cửa nơi này thường đãt tiền và được sản tìm vì chúng cho chúng ta không gian yên tĩnh và không khí trong lành, trong khi vẫn gán gũi với cuộc sông đò thị. Những người sòng ơ đây sẽ có loi sòng ôn đinh hơn vì họ có sự cản bảng ãm-dương. Nhà cứa của họ nên phản ánh điêu nảy: sử dụng phôi họp giừa các hình khôi, màu sảc vả vật liệu mạnh mẽ, sôi động cùng với nliừng khoang không êm đêm.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội