Những đại sư Phong thủy học thời Đường gồm những ai?

Xét theo “Thuyết Âm Dương vọng khí” mà Quách Phác sử dụng, Quách Phác không những nắm rõ học thuyết âm dương mà còn thành thạo thực tiễn ứng dụng, xuyên suốt tư tưởng của Khí luận. Dân gian lưu truyền tác phẩm ‘Táng Thư” của Quách Phác. Bởi vì luận điểm chủ yếu trong ‘Táng Thư” là “sinh khí luận”. Mọi người tôn sùng và gọi ông là ông tổ mũi to của phong thủy thực đúng vô cùng

Xem theo: ban ghe sofa

264. Những đại sư Phong thủy học thời Đường gồm những ai?

Đại sư phong thủy đời Đường chủ yếu có Viên Thiên Canh, Lý Thuần Phong, Dương Quân Tùng, Trương Toại.

  • Viên Thiên Canh: Người Thành Đô – ích Châu (nay là Thành Đô – Tứ Xuyên) đời đầu nhà Đường, ông giỏi xem phong thủy, đã từng làm Diêm quan lệnh thời Tùy, Hỏa Sơn lệnh thòi Đường. Tác phẩm gồm có “Lục Nhâm khóa”; “Ngũ Hành tướng thư”; “Dị kính huyền yếu”.

■ Lý Thuần Phong (602 – 670) người Ưng – Kì Châu (nay là Phượng Tường – Thiểm Tây). Ong được mọi người gọi là đại gia chiêm tinh trong lịch sử Trung Quốc. Tác phẩm “Ất Tỵ chiêm” được coi là điển tịch chiêm tinh học chiếm vị trí quan trọng trong lịch sử văn hóa Trung Quôc. Nhưng bản thân Lý Thuần Phong lại íà nhà Thiên văn học, ông đều có những công hiến cho ngành Thiên văn học và Toán học, Khí tượng học.

Xem thêm: mẫu bàn ghế sofa phòng khách

  • Dương Quân Tùng: Tương truyền Dương Quân Tùng bản danh ích, tự Thúc Mậu; Quân Tùng là hiệu của ông, sông tại Giang Tây. Ông đã viết “Nghi Long kinh”; “Hắc Nang kinh”; “Cảm Long kinh”; “Tam Thập Lục long”. Trong “Tông Sử – Nghệ văn chí” ghi rằng quyển “Chính Long tử kinh” cũng là do ông viết. Đường Hỉ Tông phong cho ông là Quốc sư, chức quan Kim tử quang lộc đại phu, năm giữ linh đài địa lý. Đời Đường bị diệt vong, ông từ quan về ở ẩn, mất tại Lự Châu. Thuật phong thủy của ông được lưu truyền từ đòi Đường, tại Giang Tây ông truyền thụ cho đệ tử, các đệ tử quảng bá thuật phong thủy của ông rất rộng rãi.
  • Trương Toại: (683 – 727), pháp hiệu Nhất Hành, người Xương Lạc – Ngụy Châu (nay là huyện Nam Lạc – Hà Nam), là nhà thiên văn học và Phật học nổi tiếng thòi Đường. Tằng tổ của Trương Toại là công thần của Đường Tháỉ tổ Lý Thế Dân. Gia tộc họ Trương vẩo thời Võ Tắc Thiên đã suy yếu. Từ nhỏ ông đã chăm chỉ học âm dương ngũ hành, lớn lên nổi tiếng là người có kiến thức uyên thâm. Để tránh bị Võ Tắc Thiên dụ dỗ, ông cạo trọc đầu làm sư, lấy tên là Nhất Hành và học kinh điển Phật giáo và Thiên văn học ở Tung Sơn, Thiên Đài Sơn. Ong đã từng dịch rất nhiều kinh Phật của Ân Độ và sau này thành người lãnh đạo phái Mật Tông. Thành tựu cả đòi của ông là biên tập cuốn. “Đại Diễn lịch”, ông cũng công hiến nhiều cho ngành Thiên văn học.

Xem thêm: ghế sofa giường đa năng

265. Đại sư lý học thời Tông là Trình Di có những công hiến gì cho sự phát triển của Phong thủy học?

Trình Di (1033 – 1107), tự Chính Thúc, người Lạc Dương – Hà Nam. Ông là một trong những người sáng lập tư tưởng và lý học thời Bắc Tông, các học giả gọi ông là Y Xuyên Tiên sinh, về mặt Triết học, Trình Di và Trình Hạo đều coi “lý” là phạm trù tối cao, coi “lý” là nguồn gốc của thế giới. Trình Di cho rằng, lý là căn nguyên của vạn sự vạn vật, nó vừa ở trong vạn vật lai vừa ở ngoài vạn vật. Đạo tức là lý, là hình nhi thượng, khí của âm dương là hình nhi hạ. Ròi bỏ âm dương là vô đạo. Tuy nhiên đạo không chỉ có trong âm dương mà tất cả cái gì thuộc âm dương thì thuộc đao. Ông còn phân biệt rõ ràng hình nhi thượng và hình nhi hạ.

Xem thêm: bàn trà sofa hiện đại

Lý của hình nhi thượng là căn cứ tồn tại của hình nhi hạ. Từ đó dùng mối quan hệ thể dụng để chứng minh mối quan hệ của lý với sự vật, lý là “thể”, còn sự vật là “dụng”. Trình Di thừa nhận mọi sự việc đều có quy luật, trời phải cao và đất phải sâu, vạn vật vạn sự là điều đương nhiên đều có lý. Giữa trời và đất chỉ có một lý, lý này tồn tại mãi mãi. Như vậy, ông đã trừu tượng hóa, tuyệt đối hóa quy luật của vạn vật, khiến cho chúng trở thành thực thể độc lập. Ông công nhận mỗi một sự vật đều phát triển đến một hạn độ nhất định, tức là hướng chuyển hóa phản diện. Trình Di nói: “Vật cực tất phản, kỳ lý tu như thử”. Trình Di đề xuất tư tưởng đối lập, ông nói: “Mọi vật trong trời đất đều có sự đối lập như có dương ắt phải có âm, có thiện chắc chắn sẽ có ác”. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là “Chu Dịch Trình Thị truyện”, nó đã cung cấp cho các nghiên cứu tài nguyên tư tưởng quý giá mà còn là tác phẩm quan trọng trong sự phát triển Phong thủy học cổ đại.

Xem thêm: mua gối sofa ở đâu

Bình luận trên Facebook