Những đại sư Phong thủy học thời Đường gồm những ai?

Kê Khang có cống hiến gì cho sự phát triển phong thủy? Kê Khang (223 – 262), tự là Thúc Dạ, người đất Thượng Ngu,huyện Cối Kê ( nay là huyện Thiện Hưng tỉnh Triết Giang). Ông là một trong ‘Trúc lâm tứ hiền” (Bảy ngưòi hiền trong rừng trúc).Sinh thòi, Kê Khang là nhà văn, nhà âm nhạc và nhà tư tưỏng nổi tiếng. Ông vốn là con rể của tông thất nhà Ngụy, đã từng làm đến chức Trung tán đại phu nhưng ghét quan trường đoạt vị, cố ý từ quan về ỏ ẩn ỏ rừng trúc, đàn hát ngâm thơ.Về triết học, ông khẳng định rằng vạn vật đều do hấp thụ nguyên khí mà ra, chủ trương con người nên quay về với thiên nhiên. Trước tác có mưòi quyển “Kê Trung tán tập”. Trong đó bài “Nan Trạch vô cát hung nhiếp sinh luận” nổi tiếng trong giới phê bình phong thủy lịch sử.

1. Tại sao Quách Phác đời  lại được gọi là Tổ sư mũi to của Phong thủy học?

“Táng giả thừa sinh khí dã, khí thừa phong tắc tán, giới thủy tắc chỉ. Cổ nhân tụ chi sử bất tán, hành chi sử hữu chỉ, ccí vị chi phong thủy”. Đoạn văn này được trích trong cuốn “Táng Thư” nôi tiếng của Quách Phác đời Tấn. Câu “phong thủy” lần đầu tiên xuất hiện trong văn hiến cổ đại của Trung Quốc. Theo ghi chép trong “Tấn Thư – Quách Phác truyện”: ì Quách Phác tự là cảnh Thuần,ngưòi Vấn Hỉ – Tây Sơn, từ nhỏ yêu thích kinh thuật, có tài cao, giỏi tính toán âm dương, bói quẻ, tinh thông ngũ hành, thiên văn…Tuy Kinh Phòng, Quản Lộ cũng không bì được”.

Những ghi chép này xem ra mang màu sắc thần bí, nhưng trên thực tế Quách Phác thực sự là nhà bác học. Ông đã từng chú thích cho mọt so quyên như “Nhi Nhã”; ‘Vạn Ngôn”; “Sơn Hải Kinh”; “Sỏ Từ”… Mọi người gọi ông là nhà bác học, nhà văn, thần học, chiêm tinh học.

Ngoài ra, thực tiễn tướng trạch của Quách Phác cũng vô cùng 1 nhiều. Cuốn “Tấn Thư – Quách Phác truyện” có ghi rằng ông đã I từng bốc quẻ cho Tư Mã Duệ, chọn nơi đặt mồ mả cho thân mẫu, Ị xem tưống mộ cho mọi người…Đặc biệt là ông dùng “Thuyết Âm [ Dương vọng khí” khuyên nhủ Tư Mã Duệ: “Thần tiền vân thăng dương vị bố, long âm nhưng tích, “Khảm” vị pháp tượng, hình ngục sỏ lệ, biến “Khảm” gia “Li”, khuyết tượng niên chúc, nghi tương lai tất hữu bạc thực chi biến dã. Thử nguyệt tứ nhật, nhật xuất sơn lục thất trượng…, hữu thanh hắc chi khí cộng tướng bạc kích…”. Khuyên gián Tư Mã Duệ rằng ông tròi có ý, ắt sẽ ngăn cản đại hưng hình ngục. Tư Mã Duê quả nhiên nghe lồi.

Xét theo “Thuyết Âm Dương vọng khí’ mà Quách Phác sử dụng, Quách Phác không những nắm rõ học thuyết âm dương mà còn thành thạo thực tiễn ứng dụng, xuyên suất tư tưỏng của Khí luận. Dân gian lưu truyền tác phẩm “Tống Thư” của Quách Phác. Bởi vì luận điểm chủ yếu trong ‘Táng Thư” là “sinh khí luận”.

Mọi người tôn sùng và gọi ông là ông tổ mũi to của phong thủy thực đúng vô cùng.Quâch Phâc

2.Những đại sư Phong thủy học thời Đường gồm những ai?

Đại sư phong thủy đòi Đưòng chủ yếu có Viên Thiên Canh, Lý Thuần Phong, Dương Quân Tùng, Trương Toại.

  • Viên Thiên Canh: Ngưòi Thành Đô – ích Châu (nay là Thành Đôr Tứ Xuyên) đời đầu nhà Đưòng. ông giỏi xem phong thủy, đã từng làm Diêm quan lệnh thòi Tùy, Hỏa Sơn lệnh thòi Đưòng. Tác phẩm gồm có “Lục Nhâm khóa”; “Ngũ Hành tưống thư”; ‘Dị kính huyền yếu”.

• Lý Thuần Phonạ (602 i 670) ngưòi Ung 1 Kì Châu (nay là Phượng Tường – Thiem Tây), ông được mọi ngưòi gọi là đại gia chiêm tinh trong lịch sử Trung Quốc. Tác phẩm “Ất Tỵ chiêm” được coi là điển tịch chiêm tinh học chiêm vị trí quan trọng trong lịch sử văn hóa Trung Quốc. Nhưng bản thân Lý Thuần Phong lại là nhà Thiên văn học, ông đều có những cống hiến cho ngành Thiên văn Dương Quân Tùng: Tương truyền Dương Quân Tùng bản danh ích, tự Thúc Mậu; Quân Túng là hiệu của ông, sống tại Giang ^ Tây. Ông đã viết “Nghi Long kinh”; “Hắc Nang kinh”; “Cảm Long kinh”; “Tam Thập Lục long”. Trong “Tống sử – Nghệ văn chí” ghi rằng quyển “Chính Long tử kinh” cũng là do ông viết. Đưồng Hỉ Tông phong cho ông là Quốc sư, chức quan Kim tử quang lộc đại phu, nắm giữ linh đài địa lý. Đời Đưòng bị diệt vong, ông từ quan về ỏ ẩn, mất tại Lự Châu. Thuật phong thủy của ông được .lưu truyền từ đòi Đưòng, tại Giang Tầy ông truyền thụ cho đệ tỏ, các đệ tử quảng bá thuật phong thủy của ông rất rộng rãi.Ị học và Toán học, Khí tượng học.

  • Trương Toại: (683 – 727), pháp hiệu Nhất Hành, người Xương Lạc – Ngụy Châu (nay là huyện Nam Lạc – Hà Nam), là nhà thiên văn học và Phật học nổi tiếng thòi Đường. Tằng tổ của Trương Toại là công thần của Đường Tháỉ tổ Lý Thế Dân. Gia tộc họ Trương vẩo thời Võ Tắc Thiên đã suy yếu. Từ nhỏ ông đã chăm chỉ học âm dương ngũ hành, lớn lên nổi tiếng là người có kiến thức uyên thâm. Để tránh bị Võ Tắc Thiên dụ dỗ, ông cạo trọc đầu làm sư, lấy tên là Nhất Hành và học kinh điển Phật giáo và Thiên văn học ở Tung Sơn, Thiên Đài Sơn. Ong đã từng dịch rất nhiều kinh Phật của Ân Độ và sau này thành người lãnh đạo phái Mật Tông. Thành tựu cả đòi của ông là biên tập cuốn. “Đại Diễn lịch”, ông cũng công hiến nhiều cho ngành Thiên văn học.

3. Đại sư lý học thời Tông là Trình Di có những công hiến gì cho sự phát triển của Phong thủy học?

Trình Di (1033 – 1107), tự Chính Thúc, người Lạc Dương – Hà Nam. Ông là một trong những người sáng lập tư tưởng và lý học thời Bắc Tông, các học giả gọi ông là Y Xuyên Tiên sinh, về mặt Triết học, Trình Di và Trình Hạo đều coi “lý” là phạm trù tối cao, coi “lý” là nguồn gốc của thế giới. Trình Di cho rằng, lý là căn nguyên của vạn sự vạn vật, nó vừa ở trong vạn vật lai vừa ở ngoài vạn vật. Đạo tức là lý, là hình nhi thượng, khí của âm dương là hình nhi hạ. Ròi bỏ âm dương là vô đạo. Tuy nhiên đạo không chỉ có trong âm dương mà tất cả cái gì thuộc âm dương thì thuộc đao. Ông còn phân biệt rõ ràng hình nhi thượng và hình nhi hạ.

Lý của hình nhi thượng là căn cứ tồn tại của hình nhi hạ. Từ đó dùng mối quan hệ thể dụng để chứng minh mối quan hệ của lý với sự vật, lý là “thể”, còn sự vật là “dụng”. Trình Di thừa nhận mọi sự việc đều có quy luật, trời phải cao và đất phải sâu, vạn vật vạn sự là điều đương nhiên đều có lý. Giữa trời và đất chỉ có một lý, lý này tồn tại mãi mãi. Như vậy, ông đã trừu tượng hóa, tuyệt đối hóa quy luật của vạn vật, khiến cho chúng trở thành thực thể độc lập. Ông công nhận mỗi một sự vật đều phát triển đến một hạn độ nhất định, tức là hướng chuyển hóa phản diện. Trình Di nói: “Vật cực tất phản, kỳ lý tu như thử”. Trình Di đề xuất tư tưởng đối lập, ông nói: “Mọi vật trong trời đất đều có sự đối lập như có dương ắt phải có âm, có thiện chắc chắn sẽ có ác”. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là “Chu Dịch Trình Thị truyện”, nó đã cung cấp cho các nghiên cứu tài nguyên tư tưởng quý giá mà còn là tác phẩm quan trọng trong sự phát triển Phong thủy học cổ đại.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội