Nhị thập bát yếu

Một bần thuỷ khẩu bỏ không khoá là chỉ khí không ngưng tụ được mà tán đi theo dòng nước;

Hai bần thuỷ lạc vào không vong là nơi thuỷ khẩu các dòng nưốc đều chảy tán mạn sinh khí lọt đi hết

Ba bần cửa thành bị rò rỉ là khuôn viên huyệt không kín, thuỷ khẩu không phối hợp vối môn sơn, hoa biểu sơn,la thành cầm thú để che chắn, nếu có dòng nước chảy vòng quanh bao bọc lại sẽ chuyển hung thành cát;

Bốn bần dòng nước trôi xuôi không có thế chứa giữ tích tụ;

Năm bần sau lưng gió thốc là chỉ giữa núi Huyền Vũ có khoảng không hiện ra hình ngói ngửa gió thổi thẳng vào huyệt, khí tán đi theo gió mất;

Sáu bần mọi dòng nước vô tình là thế nước chảy không ôm bọc, quay lưng lại hướng huyệt.

Bảy bần nước dội chốn thiên tâm là nơi tam phân tam hợp ở tâm huyệt không có nước đệm, dòng nưốc hậu thuẫn phía sau chảy xuôi thẳng

Tám bần nước bật cười khúc khích là nói dòng nước lạnh chảy qua xối mạnh, thế nước chảy xiết;

Chín bần bổn phía chẳng ai nhìn là thế núi không bao vây, thê nước không bảo vệ;

Mười bần một rồng nhìn ngơ ngác là ý nói thế trơ trọi, không có sơn thuỷ che đỡ, chỉ nên làm chôn đền miếu .

39. “Thập tiện” trong Phong thuỷ học chỉ cái gì ?

Thập tiện là một trong mưòi câu quyết trong chín  ca. Nhà phong thuỷ lấy lời ca này để chỉ ra những liên quan đến long huyệt sa thuỷ của mười kiểu đất xấu dữ, không có khí kết tụ an táng vào không tốt lành. Nội dung như sau :

Một tiện tám gió thổi vào huyệt,

Hai tiện Chu Tước tiêu mòn,

Ba tiện Thanh Long bay đi,

Bốn tiện thuỷ khẩu chia dòng,

Năm tiện đầu cánh rã rời,

Sáu tiện trước sau trống trải,

Bảy tiện sơn thuỷ chia ly,

Tám tiện phải trái trống không,

Chín tiện gò núi tan hoang,

Mười tiện có chủ không khách.

Một tiện tám gió thổi vào huyệt là tường thành trông trải, tám hướng gió đểu thổi thẳng vào huyệt làm tan hết sinh khí, Bạn nên biết: showroom sofa tại hà nội

Hai tiện Chu Tước tiêu mòn là Chu Tước ở trước huyệt không triều vào;

Ba tiện Thanh Long bay đi là nói Thanh Long không quỳ phục trước huyệt;

Bôn tiện thuỷ khẩu chia dòng là vì đó là đất không vong;

Năm tiện đầu cánh rã ròi là tứ ứng hình thê không chụm vào huyệt;

Sáu tiện trưóc sau trông trải, Huyền Vũ, Chu Tước không hoàn chỉnh, gió thổi xuyên qua không vướng ngại;

Bảy tiện sơn thuỷ chia ly là nói sơn thuỷ không thành hình thế không bao bọc huyệt;

Tám tiện phải trái trông không chỉ Thanh Long Bạch Hổ không toàn diện;

Chín tiện gò núi tan hoang hình thế không thành cục diện; Mười tiện có chủ không khách chỉ long mạch cô độc, không có tuỳ tùng, huyệt không thành quách trong ngoài bảo vệ.

40. Trong Phong thuỷ học “Nhị thập bát yếu” (28 điểu quan trọng) cụ thê có yêu cầu gì?

“Nhị thập bát yếu” là một trong mười câu quyết trong chín lời ca liên quan đến 28 yêu cầu đối với các yếu tố long huyệt sa thuỷ. Nhà phong thuỷ cho rằng nhuần nhuyễn lời ca này sẽ có ứng dụng vô cùng. Nội dung lời ca như sau: long cần sinh vượng, lại cần biết ẩn hiện, mạch cần phải nhỏ, huyệt cần khuất, long đến phải chân thật, minh đường cần sáng và bằng phang, sa cần sáng sủa, thuỷ cần ngưng đọng, núi cần chạy vòng nưốc chảy quanh co, long cần yên tĩnh, hổ cần ở thấp, núi án ở gần, nước cần tĩnh, phía trưốc cần có quan sau có thần, có đệm hai bên có đối chiếu; dòng nưóc cần giao nhau, thuỷ khẩu cần đóng lại, huyệt nên kín gió và tụ khí; bốn phương không được khuyết, sơn không được lõm, nước không chảy ngược; cục cần nghiêm chỉnh, núi cần cao. Trong đó mạch cần nhỏ là chỉ nơi kết huyệt, long mạch phải tránh được những chỗ thô xấu, huyệt phải kín là phải có thế tàng phong, nước phải tĩnh là dòng nước triều về phải trong sạch,yên tĩnh; long cần yên tĩnh là núi bên trái là Thanh Long phải hài hoà thuần phục; phía trước cần có quan sau có thần là chỉ quan tinh ở trưốc, quỷ tinh ở sau phải đốỉ nhau; nước không chảy ngược là nói dòng nước quanh co chảy đúng hướng. Bạn có biết: đôn sofa đẹp

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội