Nguyên tắc phong thuỷ phương hướng và 25 tầng của la bàn

1. Nguyên tắc phong thủy phương hướng và 25 tầng của la bàn

Phương pháp dựa vào mặt trời để xác định phương hướng dường như phát triển song song cùng với phương pháp phong thủy dùng địa từ để xác định phương hướng.

Đó là bàn cổ đầu tiên dược mà giữa từdá thiển nhiỏn. từ tính yếu, lực ma sát khi tiếp xúc với mặt đĩa lớn, hiệu quả không cao. vì vậy không được ứng dụng rộng rãi. Đến thời nhà Tống, mọi người bắt đầu từ hoa kim sắt, phát minh ra kim chỉ nam. Đi là một cuộc cách mạng so với lan gia công đá từ thiên nhiên.

Với mục đích xác định phương hướng nên rất nhanh đã được sử dụng trong việc chỉ hướng cho các thuyền bè đi trên biển. Kim chỉ nam dà trở thành một công cụ quan trọng để các nhà hàng hải Trung Quốc chinh phục đại dương và mang văn minh cổ đại Trung Quốc đến với toàn thế giới. Cuối thế kỷ 12 hoặc đầu thứ ký 13, phát minh vĩ đại này bắt đầu được truyền sang phương tây, trở thành “tiền đề tất yếu của sự phát triển giai cấp tư sản”, mở rộng thị trường thế giới và xây dựng nên mảnh đất thực dân. từ đó ảnh hưởng sâu sắc đến tiến trình lịch sử của xã hội loài người.

Lý thuyết phong thủy cho rằng, mục đích chính của việc chọn phương hướng cho nhà ở là tìm nguồn khí và sự cân bằng âm dương. Sự đánh giá vẻ phương hướng cần phải tổng hợp năm sinh của con người, dựa vào sự biến đổi của “quẻ’, “sinh, khắc. chế. hóa” của “âm dương ngũ hành” mà luận đèn được mất vẽ cát hung. Nhiều nội dung bên trong này dược phản ánh trên là bàn, ngoài ra có một số phần mà không thể thể hiện trên la bàn.

Rõ ràng là bạn là nơi tập trung 2 khí âm dương, thuyết bát quái ngũ hành, các số hà đồ lạc thư, các hình thiên tinh quái tượng. Nhưng có nhiều cách nói. nhưng nói về “ngũ hành” thì có lão ngũ hành, song sơn ngũ hành, tiểu huyền không ngũ hành, hồng phạm ngũ hành, túc sung ngũ hành, nhưng tựu trung lại dấu là sự sắp xếp của mối quan hệ không giống nhau của năm yếu tố kim, mộc, thủy, hỏa. thổ. Nhưng bát quái có liên thiên bát quái, hậu thiên bát quái.

Tính quan trọng của phương hướng sơn thủy được khái quát thành một cái cách ngôn phong thủy như sau: “cát sơn từ các vị, cát thủy hướng hùng phương.” “Các vị” và “hùng phương”chỉ có thể dùng là bạn mới có thể kiểm nghiệm được. Vì thế cầu thảo luận một chút vé tính chất và công dụng của la bàn phong thủy.

Có rất nhiều loại hình la bàn phong thủy, đơn giản chỉ có mấy vòng, loại phức tạp có tới hàng chục vòng. Số lượng tăng vòng không giống nhau, có thể thấy mọi vọng có một cổng dụng khác nhau, hơn nữa vòng nào quan sát địa điểm nào là rất quan trọng. Sự khác biệt này còn cho thấy các nhà phòng thủ dán giản muốn xác định chính xác nhà ờ âm dương không cẩn xác định tỉ mỉ phương hướng.

Loại hình là bạn vừa là số lại không phải là số. có loại chỉ có 2.3 vòng, có loại có đến bốn mươi mấy vòng.

Cấu tạo của la bàn không giống nhau, có loại nước và loại khó. La bàn nước là một chiếc kim từ đặt vào trong phần bụng của một miếng gò hình con cá, miếng gỗ trôi nổi trên một đĩa nước, chuyển động tự do chỉ hướng nam, dĩa nước này chính là hồ nước của trời (thiên trì). Lý thuyết phong thủy cho rằng, kim chỉ nam cho bac nằm, trong hồ trời chứa nước vàng, động là dương, tĩnh là âm. kiều “lương nghị phán, tứ tượng phân, hát quy định này, có thể thu hết những cái tiềm ẩn của trời đất.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội