Nguồn gốc của phong thủy học

1. Nguồn gốc của phong thủy

Nếu như trong bó cục lớn không chi một long, khống chỉ một huyệt, thì nhất dịnh thân cùa mỗi huyệt, mồi longdéu có một thuỷ khau nhỏ của riêng mình. Người xưa có nói: “Ở trong nước lớn tìm nước be” chính là chi thuỷ kháu nhỏ phát sinh từ thuy kháu lớn. Cho dù là thuỷ khẩu nhỏ hay thuỷ khấu lớn. thì xung quanh tốt nhất nòn có trùng điệp những sự kết hợp cua những thế cát, nước lãng cát bao quanh.

Thật ra trong giới lự nhicn. hình thái cùa nước khác nhau hàng nghìn hàng vạn lán. có hàng tràm hàng vạn hình dạng khác nhau.

 • Chiều cao chuẩn của giường ngủ

 • Bàn ăn phòng bếp

 • Giường bọc nỉ

 • VÌ thố, những thuy pháp tự nhién như cán thuý, chi thuý. thuận thuý. khúc thuy, giới thuỳ, hổ (lãng Ihuỳ, và nhưng phương pháp gọi là phân ioại “ngữ tinh” và phương pháp dị hình, cũng rất dược các nhà phong thuỷ học quan lâm, chú ý đén.

  Cán thuỷỉ chính là con nước chính cua những con sông lớn, so sánh như một cái cáy to. thân to thô cùa cái cáy to đó chính là cán. những cành cây rè ra từ thâri cây là nhừng nhánh cây. Cán thuỷ của C.ÌỚĨ tự nhiên, nói như cách nhìn nhẠn của thuật phong thuỷ. đại thế có hai trường hợp, một là cán thuy trớ thành bức tường, loại khác là cán thuỷ tán khí. Trường hợp trước thì có thể sử dụng dược, còn trường hợp sau thì không thẻ sử dụng.

  * Cán thuý trở thành bức tường: Các nhà phong thuý cho ràng, những dòng nước chảy từ nơi xa xôi đến. cũng chi hình thành những bức tường vòng quanh thì mới có thể bao quanh hòt sinh khí mà dùng cho nhưng người mai táng. Khi quan sát nghĩ dịa ờ những đổng bàng, thuỹ cũng là long. Nếu như nước chảy di, khônẹ thấy nơi quanh co quay đáu, cho dù ngàu nhiên có một doạn khúc khuỷu thì tuyệt đối cung không thể trờ thành huyệt dẹp dé sinh khí tụ lai.

  Vì thế. nếu như tìm long huyệt ở nơi thế đất bàng phàng, nhất dịnh phài tìm tòi. kiêm tra cẩn thân ở nơi thuỷ thành uốn lượn, quay đẩu lớn. Những nơi quay dẩu, hay đoạn khúc khuỷu nhỏ, chi là nhừng nơi chân long cp khí kết yết (vét háu), thi không thế hình thành nên nơi kốt huyệt dẻ sinh khí quy tụ lại.

  Cán thuý lan khí: Nước chính chãv thành biển, khoáng dạt. chảy nghiêng đen. ở giữa xem như có uốn lượn, nhưng lại tuyệt dối khổng thế hình thành thế bao xung quanh, trong lúc này nêu khỏng có nhánh nước chảy vé để làm nội khí. vậy thì khỏng thê’ két thành huyệt tụ khí. Do kiểu nước chính này chưa vòng lại hình thành tường chân dủ quy tụ dược sinh khí nen mọi người càng gọi

  Chỉ thuỷ: chính là nhánh con cùa cán ihuỷ (nước chính), ví như một nhành cây của một cây to vây. Nhánh nước có rất nhiểu trường hợp. nếu như chảy đến và cứ thế cháy di. không thể giao giới, không thể bao quanh uòn lượn thì không the hình thành dược huyệt.

  Khúc thuỳ: Dòng nước khúc khuỷu quay lại bao quanh, hình thành tường chán, thường thì có kết huyột. Trong dó cùng có hai trường hợp. một là “khúc thuý dơn triền’’ (nước khúc khuỷu một minh uốn lượn). Kiểu “dơn trién”này chính là một nhánh khúc thuỳ, trơ lại chổ vòng quanh, hình thành những loại tường khác nhau. Kiểu khúc thuỳ dem triển này rất phổ biến. Nghe nói táng ờ nơi có dược huyệt dẹp đất dẹp như vậy thì nhửng người than phúc dày, phú quý lâư dài. dẹp khổng kc xiết.

 • Kệ tivi phòng khách

 • Xem Giường ngủ trẻ em

 • Một kiểu khác là “khúc thuỷ ẩn vào dường”. Nước khúc khuỷu khong chỉ có môt nhánh, họác 3-5 nhánh, thu lại một vòng xung quanh, mỗi một nhánh chc chở cho minh đường sinh khí tụ lại ờ trước mộ phàn.

  Thuận íhuỷ: Nước thuận thế mà chảy đến, chi cần không chày đi thảng tuột, đến nơi cần nghi ngơi thì có bao lại vòng quanh, thì cũng có thể kểt huyệt mà quy tụ sinh khí.

   


  Notice: WP_Query được gọi với một tham số đã bị loại bỏ kể từ phiên bản 3.1.0! Hãy sử dụng ignore_sticky_posts thay cho caller_get_posts (sẽ sớm bị loại bỏ) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4782
  Bài viết liên quan

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội