Người xưa giải thích “Minh Đường” như thế nào?

1. Huyền Vũ từ chối xác” là gì?

Quách Phác nói: “Huyền Vũ không cúi đầu là từ chối xác”. Chú thích: Ngọn núi chính đầu quay ngang không khuất phục như không chịu sự an táng vào huyệt gọi là từ chốỉ xác.

phải là đất kết huyệt. Nếu táng vào sẽ không yên lành. Khi long mạch chưa dừng hoặc đã hết thì hình thế của Huyền Vũ ngang ngửa không thuận đó là ndi đất đại hung. Nếu Huyền Vũ đột ngột chuyển khúc hoặc gãy khúc gọi là Huyền Vũ giấu đầu cũng là nơi đất xấu.

2. Trong Phong thuỷ học “Minh Đường” là gỉ?

Minh Đường là nơi vua coi chầu, trăm quan vào hầu. Tất cả hội họp tế lễ các nghi thức đều cử hành ỏ minh đường. Trong Phong thuỷ học, Minh Đường chỉ dải núi vây tròn trước huyệt, nơi các dòng chảy hướng về, sinh khí tụ lại. Sách “Táng Kinh7 của Liêu Hy Ung viết: “Minh Đường là nơi nước tụ về ỏ trưốc huyệt”. Minh Đường được chia ra tiểu minh đường, trung minh đường, đại minh đường. Lại có nội minh đưòng và ngoại minh đưòng. Tất cả các nơi đất đại phú quý thì nội ngoại minh đưòng đều đầy đủ. Minh đưòng cần phải tàng, được phong tụ được khí nên các dòng nưốc chảy về, thuỷ khẩu đóng kín.

Minh đưòng rộng hay hẹp phải tương xứng vối thế của long huyệt. Long mạch có thể lớn mạnh, minh đường cần to rộng. Long mạch ngắn nhỏ, minh đưòng nên nhỏ. Ớ vùng hang núi minh đường rộng là tốt, nhưng rộng phải hài hoà hợp lý, nếu trống không thì có cũng vô ích. ở nơi bằng phẳng minh đưòng hẹp mối tết, nhưng phải không bị gò bó ốp bức mớỉ thật tốt, minh đường cần bằng phẳng, ngay ngắn, kỵ nghiêng lệch, kỵ gò đống ngẩn ngang, cây cỏ gai góc. Lưu Cơ nói: “Minh đưòng rất sợ hình thế dài, công kích vào huyệt. Rộng mà trống thì tán tài, hẹp mà gò bó thì ít con cháu.

3. Người xưa giải thích “Minh Đường” như thế nào?

Sách “Địa lý tâm lục” viết: “Minh Đưòng là nơi tiếp nhận chủ hầu vào triều bái của vua”. Bộc Tắc Nguy nói: “Đến huyệt cần xem minh đưòng”. Sách “Biện cổ Kinh” viết: “Các mạch núi chầu về là nơi long huyệt, các dòng nước chầu về là nơi minh đường”, “minh đường là nơi tụ thuỷ phía trưâc huyệt nhưng tiểu minh đường ỏ giữa Long Hổ mới là quan trọng nhất”. Sách “Thiên Bảo Kinh” viết: “Nơi đất có đủ hình thế ắt phải có tiểu minh đường mối là nơi tụ sinh khí”.

Ngoại minh đường và nội minh đưòng

4. Trong Phong thuỷ học “Dại minh đường” là gì?

Đại minh đựờng còn gọ là Ngoại minh đưòng, chỉ nơi phía trước huyệt, ngoài án sơn có các dòng nưóc tụ hội về. Liêu Hy Ung nói: “Có ba dòng nưốc chảy về từ các phía khác nhau, từ ngoài Long Ho và phía sau đều tụ vào trước huyệt, nơi đó gọi là Đại minh đưòng”.

Các dòng nước chảy về cần giao lưu hội tụ mới tốt, lại cần thuỷ khẩu phải đóng kín, nếu không long khí đến mà không tụ, huyệt kết không thật. Từ Kế Thiện nói: “Ngoại minh đưòng cần mở rộng hai bên, bôn phía núi vây bọc không khuyết hở, dòng chảy từ ngoài vào quanh co mới tốt”. Ngoại minh đưòng rộng rãi, khí tụ sâu, con cháu sẽ rạng rõ, vinh hiển.

5. “Trung minh đường” trong Phong thuỷ học lò gì?

Trung minh đưòng còn gọi là Nội minh đưòng là chỉ khoảng đất bằng được Long Hổ ôm bọc ồ giũa.Minh đưòng giao nhau liêu Hy Ung nói: “Nơi hai dòng chảy giao nhau ỏ giữa Long Hổ gọi là Nội minh đưòng, thường có hình thể như cái tổ tròn”. Nội minh đưòng rộng hay hẹp nên phải hài hoà, rộng quá thì không kín gió, hẹp quá thi không có sức chứa, cần tròn đầy ngay ngắn, không cần nghiêng ngả lệch lạc. Nói chung ở nơi đất đại phú quý có Nội minh đưòng. Nhưng cũng có long huyệt thật mà không có Nội minh đường. Huyệt kết ỏ nơi ỏ núi cao Long Hổ ôm kín, cúi đầu hướng vào huyệt. Huyệt kết ỏ nơi có nước nếu không có Long Hổ, dòng nưóc chảy XÔI thẳng vào thì sẽ không tốt.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội