ngũ hành Trong Phong Thủy

1. Sáu hào và phong thuỷ có mối quan hệ như thế nào?

Xem phong thuỷ bằng sáu hào phải tham khảo phi tinh (sao bay) khi xây nhà và hướng nhà. Nơi phi tinh đậu vào là quẻ trên, hướng nhà là quẻ dưới. Như vậy có thể được sáu hào, theo phương pháp nêu trên tìm ra địa chi, lục thân tương ứng với mỗi hào.

Từ địa chi có thể biết được phương vị, từ lục thân có thể biết được quan hệ sinh khắc giữa phương vị khác nhau và ngôi nhà. Thí dụ hào thứ sáu của quẻ Hoả Địa Tấn là Tỵ Hoả, Tỵ thuộc phương đông nam, Hoả ở đây khắc mình, là quan quỷ, có nghĩa là phương đông nam là phương vị của quan. Nếu phương này đỉnh núi tú lệ, thuỷ khí thịnh vượng thì khả năng thăng quan tiến chức của người ỗ trong ngôi nhà này tương đối lớn; nhưng nếu phương hướng này núi bị phá, đá lạ lởm chởm sừng sững, nhiều cây khô cổ quái, đường vòng vèo thì không chỉ trong nhà không có quan, mà còn có khả năng chuốc lấy tai hoạ hoặc bệnh tật.

2. Ngũ hành là gì?

Theo quan niệm của các trước tác kinh sử bách gia thời kỳ Tiên Tẩn và Tần Hán thì ngũ hành bao gồm các hàm nghĩa sau:

Năm loại vật chất cơ bản: Mộc, Hoả, Thổ, Kim, Thuỷ, như sách Thượng thư – Chu thư – Hồng Phạm viết: “Thuỷ Hoả là  thứ để trăm họ nấu nướng; Kim Mộc là thứ để trăm họ dùng làm đồ vật; Thổ là cái sinh ra vạn vật, cho người sử dụng”

  • Năm nguyên tố cơ bản: Tức năm nguyên tô’ Mộc, Hoả, Thổ Kim, Thuỷ tương tác với nhau tạo thành vạn vật trong vu trụ, như sách Quốc ngữ – Trịnh ngữ viết: “Thổ tương tác với Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả tạo thành trám loài”.
  • Năm hành tinh lớn: Thần tinh (sao Thuỷ), Thái Bạch tinh (sao Kim), Huỳnh Hoặc tinh (sao Hoả), Tuế tinh (sao Mộc) và Trấn tinh (sao Thổ) nhìn thấy được bằng mắt thường trong SỐ chín hành tinh. Năm hành tinh lớn này do tinh khí vận hành trong vũ trụ hoá sinh. Sự vận hành của chúng trong vũ trụ có quy luật nhất định, đồng thời có mối quan hệ mật thiết với sự biến đổi của khí hậu bốn mùa, cho nên gọi là ngũ hành.
  • Đặc trưng cơ bản của ngũ hành là gì?

Theo ý nghĩa thông thường, ngũ hành chỉ năm vật chất cơ bản là Mộc, Hoả, Thổ, Kim, Thuỷ. Học thuyết ngũ hành quy thế giới khách quan vào năm “nguyên” cơ bản nhất là Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả Thổ, sự phát triển và biến đổi của mọi sự vật và hiện tượng (kể cả con người) trong giới tự nhiên đều là kết quả của việc năm “nguyên” này không ngừng vận động và tương tác. Sự đổì lập, nương tựa và chuyển hoá lẫn nhau giữa ngũ hành là quy luật và nguyên nhân sinh diệt cỏa vạn sự vạn vật trong vũ trụ. Cổ nhân mô tả về đặc trưng của ngũ hành như sau: “Ngũ hành: Một là Thuỷ, hai là Hoả, ba là Mộc, bọn là Kim, năm là Thổ. Thuỷ thì nhuận hạ (tưới nhuần và chảy xuống dưới), Hoả thì viêm thượng (nóng bức và bùng lên trên), Mộc thì khúc trực (có cong có thẳng), Kim thì tùng cách (uốn sao theo vậy), Thổ thích giá sắt (Thượng thư — Chu thư – Hồng Phạm). Có nghĩa là: Thuỷ có đặc tính hàn lạnh, hướng xuống; Hoả có đặc tính nóng bức, hướng lên; Mộc có đặc tính sinh phát, phát đạt; Kim có đặc tính thanh tịnh, thu sát; Thổ có đặc tính trưởng dưỡng, hoá dục.

3. Ngũ hành có thứ tự như thế nào?

Ngũ hành cũng có thứ tự, theo Hà đồ thì một và sáu thuộc Thuỷ, hai và bảy thuộc Hoả, ba và tám thuộc Mộc, bốn và chín thuộc Kim, năm và mười thuộc Thổ; như vậy thứ tự của ngũ hành là Thuỷ một, Hoả hai, Mộc ba, Kim bốn, Thổ năm

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội