Nên chọn nơi thuỷ khâu tốt như thế nào?

1. Nên chọn nơi thuỷ khâu tốt như thê nào?

Phong thuỷ là sự hàm súc văn hoá truyền thống chịu ảnh hưởng của các tư tưỏng nội hàm. Bởi vậy yêu cầu về “Thuỷ khẩu” là: “Ngưổn nưổc hướng vể, bao bọc, không nền chiếu thẳng không ngăn trở, hưống đi nên kín đáo tôi kị chảy thang xuôi tuột đi”.
Yêu cầu thong thường khi xem đất là “trưổc tiên xem thuỷ khẩu”. Thuý khẩu là nơi dòng nước chảy đến và chảy đi, Thuý chu tài, tác dụng của thuý khẩu là tụ tài: “nơi nước đến gọi là cửa trời, nếu đến mà không thấy nguồn là cửa trời mở, nơi nước chay đi gọi là cửa đất. không nhìn thấy nước đi là nói cửa đất đóng. Nước vốn là của cải của trời mỏ của cải đến, cửa đất đóng của cải không bao giờ hết. Đúng như câu nói trong “Táng kinh”: “Phép phong thuv, nhất là 11 ước nhì là gió”.

Phân biệt chốt nưóc như thế nào?
Sách “ Quẩn tủ – Địa trinh” cho rằng: Chất đất quyết định chất nưổc, từ màu sắc của nưốc mà phán đoán chất lượng. Nước trắng thì ngọt, nước vàng thì hôi, nước đen thì đắng. Sách kinh điển về phong thuỷ “Bác sơn thiên” cho rằng: “Tìm long thì phải biết khí, biết khí phải nếm nưốc, nưởc biếc thì vị ngọt, mùi thơm là quí nhất. Nước trắng vị thanh thì khí ôn là quí vừa. Nước trắng nhạt vị cay mùi hắc là quí thường. Còn loại đắng, chua, chát không cần bàn đen”. Sách “Kham dư mạn hứng”: “Nước trong và ngọt mùi thơm là nơi long mạch dài lâu, mùa xuân không tàn, mùa thu không khô kiệt, là nơi đất nên tìm”. Nói vê’ phương diện chất nước khi dùng phương pháp đơn gian nhất lả quan sát, nếm thứ để phán đoán thì cẫn nắm dược nước phải trong xanh không màu, không hắc, không mùi lạ,vị ngọt. Nếu có thể thì dùng phân tích hoá học để kiểm tra độ cứng mềm, hàm lượng khoáng chất, và vi khuẩn. Nước ở các vùng khác nhau đều có hàm lượng vi lượng và hoá chất khốc nhau có thể gây bệnh và có thể chữa bệnh.
0 dưới núi Tị Sơn tỉnh Triết Giang có một con suối quanh năm không cạn, hơi nóng hầm hập, người địa phương có bệnh đến tắm chữa bệnh còn nhanh hơn cả uống thuốc. Sau khi kiểm nghiệm mới biết trong nưóc có nhiều chất phóng xạ. Sách “Sơn Hải kinh” có chép lại: “Suôi ở bên cạnh núi Thạch Nguy có chất khoáng, chữa được bệnh cho trâu, bò”.Huyện Đằng Xung tỉnh Vân Nam có suôi “Chỉ tưổc”, nưác trong suốt nhưng không có sinh vật, các loài chim bay qua đến bờ suối đều bị chết. Qua phân tích các nhcà khoa học thấy rằng nước suối có chứa nhiều axít và các chất kích độc khác. Trong “Tam Quốc diễn nghĩa” có viết về đội quân Thục vào vùng đất Man uống nhầm nưốc suôi độc bị thương vong, có thể suối đó cũng có liên quan. Với những vùng như vậy đương nhiên không nên lập làng mạc thôn xóm.
Đa số các suối nước của Trung Quốc đểu có giá trí khai thác. Vùng Sơn Nam, Tế Nam được gọi là Truyền thành. Tỉnh Phúc Kiến phát hiện 1.590 nơi có suối nưâc khoáng cao nhất cả nưốc, trong đó eó giá trị chữa bệnh tối 865 nơi. Núi Phượng Hoàng ỏ Quảng Tây có suôi sữa, nước suôi như sữa, dùng pha trà để một tuần trà khùng mất mùi. Huyện Vĩnh Phong tỉnh Giang Tây có ngon núi cửu Phong Lình dưới chân có dòng suôi rông môt. mét, nưđc suối có mùi vị chua, đấng, ngọt của loại bia tươi nhẹ. Do nước suôi chảy ngầm dưới đất nên được lọc qua lớp khoáng gồm các chát: natri, canxi, mangan, lưu huỳnh. Dùng nưổc này uổng, tắm rửa đều có lợi cho sức khoẻ.
Kiệt tác vĩ đại nhất của nước là tạo ra sự sông, không có nước không có con người, nước là thành phần cấu tạo chủ yếu trọng cơ thể cọn người và sinh vật. Lí luận phong thuỷ cho rằng: “Đất. cát địa không thế không có nưóc”, “Ngành dia lý bao gồm núi và nứơc và thôi”. Thậm chí còn cho ràng: “Chưa cần xem núi, hãy xem nước, có núi mà không có nưóc chang nên tim đất”.
Trong sách “Thuỷ địa thiên” có kết luận về nước là: “Nước là gì vậy? Là nguồn gốc của muôn vật, nới sinh ra xấu đẹp, hiền ngu, thiện ác…”Sách này còn nói: Cái tinh hoa nhất của nước ngưng tụ lại để làm nên con người và nhấn mạnh bản chất khác nhau của nước tạo nên.” Tại sao biết như vậy? Nước ở đất Tề nóng nảy, gấp gáp nên người Tề tham lam thô bao và anh dũng. Nưổc ỏ sỏ mềm mại mà trong nên dân sỏ quá cảm và khinh bạc. Nước ồ đất Tan ngọt, ứ trệ mà hỗn tạp, nên dân tham tàn lại hay lắm chuyện. Nước ơ Tống nhẹ mà trong nên dân giản dị và đứng đắn. Nước ỗ Tấn khô cạn mà chuyển động, đọng mà hỗn tạp nên dân hay dôi trá, hay nịnh mà lại tham lam. Bỏ’i vậy nên Thánh nhân giáo hoá dan chúng chú trọng vào nước. Nước thuần nhất thì lòng dân đứng đắn, nước trong thì lòng dân giản dị. Lòng dân chính đáng thì lòng ham muốn không đen tối, lòng dân giản di thì hành động không gian tà. Cách giáo dục của thánh nhân không cồn nói vói từng người, không cần hồi đên từng nhà mà then chốt là ỏ cách giáo hoá lòng ngưòi như điều hoà nguồn nước vậy”.
Nưóc can, nước chi, nưõc khúc, nưóc thuận là những loại nước gì?
NƯỚC Can: Là nước â cấc sông lổn dòng lớn như trên một cái cây, can là cành chính cành lớn, cành phân tán chính là các chi, Nước Can thuỷ trong tự nhiên là nước mà phong thuỷ chú ỷ, đại thể có hai loại: một là loại nước can thuỷ từ sông hồ chảy đến hình thành như một bức tưòng vây bọc lấy sinh khí, tạo nên tác dụng cho huyệt táng. 0 nơi bình nguyên nước chính lã long mạch nên rníác chảy tản mạn có đến có di không trỏ lại là vô ích, vì như vậy là không lưu giữ cho sinh khí tích tụ lại được. Sinh khí ở trong đất chỉ đến chỗ vây tròn lại mới là nơi long mạch dừng trụ lại. Như nước theo dòng chay đến trong khoảng 10 đến 20 dặm không thấy vòng trỏ lại tạo thành bức tường chứng tỏ đó là nơi địa thế gấp khúc trong dĩ vãng. Vì vậy ở nơi bằng phang dù có một. chút dòng nước chày vòng trơ lại thì chì là nơi long mạch uốn lượn qua mà thôi, chỉ có hình thế mà không ngưng tụ sinh khí để thành long huyệt dược.
Loại nưốc Can thứ hai là loại tán khí, dòng nước lốn chảy lênh láng, lan man ở khoảng giữa đó giống như có đoạn vòng trở lại nhưng không có đủ hình thế đế tu khí nén gọi là nưốc tán khí.
Nước Chi: là nưóc Can chia dòng thành dòng nhánh, như cành to trên cây mọc ra các nhánh nhỏ. Loại nước Chi này có muôn vàn loại, nếu như chảy theo dòng thẳng không tạo nên thê vây bọc thì không thành huyệt được.
– Loại dòng Chi thuỷ thứ nhất: Bên phải phía trước có dòng sông lổn chảy từ phải sang trái. Bên phải phía sau cũng có dòng sông lớn chảy từ phải qua trái hợp lưu với nhau ỏ bên trái rồi khuất khúc chảy đi. Như vây là lưỡng thuỷ hơp lưu, goi là cuc nhất thuỷ dẫn mạch. “Hai dòng nước hợp lại rồi tách ra là long mạch thật”. Long từ phải tối huyệt ở cục trái. Long ở giữa mạch to rộng, tìm
dòng chi thuỷ để làm giới hạn ngăn đón làm cục trong, cần phải có Long Hổ trước sau, phải trái ôm bọc kín đáo mới xác lập huyệt. Với Cục này phía trong bụng có những dòng chảy nhồ trập trùng bọc nhau ba lần chia ba lần hợp, long khí tụ hội, hình thế thanh tú, hưống chảy của thuỷ và sa ôm bọc lấy huyệt, đó là nơi đất quý phát phúc lớn.
– Loại dòng Chi thuỷ thứ hai: Cục này đón nước từ phía sau bên phai tới chảy quanh Huyền Vũ, nước tuy không vòng lại mà từ phía sau bên trái khuất khúc chảy đi, đó là Chân khí. Sa ỏ nơi dòng chảy đi dẫn một dòng chảy vào theo phía bên trối lên phía trước, vòng qua phải làm vòng ôm ngoài. Một dòng nhánh khác từ mé phải của bên trái chia làm hai đoạn, một chảy về sau ra long mạch, một chảy về trưỏc tụ nước thành ao, Sa và thuỷ cùng xoay qua chảy sang trái. Đó là huyệt kết, phía trước có nước tụ, nêu chọn điểm đối xứng làm huyệt sẽ phát phúc đỗ đạt khoa cử.
– ÌJHỊÌ dồng Chi thuỷ thứ ba: Nưổc từ Tây Nam tới đưa nước từ Đông Nam chảy sang Đông Bắc, rồi từ Đông Bắc chảy vào. Từ hai bên phải trái làm Long Hổ sa, chắn ngang tĩitóc sau, ở giữa dòng nhánh chắn phía trưóc hai bên có nước cá vàng chầu vào, dòng nưó‘c chảy ngang được bảo vệ tạo thành thế ba lần chia, ba lân hợp, khí mạch kiên cô, hoàn thiện. Đó là cục tam phản tam hdp nếu quay đầu về Tây khuất khúc chuyển động không có trỏ ngại sẽ phát phúc phú quý hoàn mỹ. Nếu lại được dòng chảy quanh co từ Đông Nam tới, long mạch sẽ càng thanh tú là nơi đất phát phúc văn học đỗ đạt nổi tiếng thiên hạ.

– Dờn g Chi thaỷ giao nhau loại thứ bôn: Một dòng nước nhánh từ Đông Bắc hoặc Tây Bắc chảy sang phía Nam, quanh co sang bên trái, môt dàng khác cắt ngang sang bên phải. Long Hô ỏ bên phải và trái giao nhau, ôm bọc lấy huyệt. Đến phần đầu thành thế bàn tay Tiên kốt thành huyệt oa ngửa. Nếu đón hướng đến làm huyệt tức là huyệt hội thụ. Nếu xuôi dòng chọn huyệt tức là huyệt thuận chi. Nếu có Long Hố ôm bọc phía trước sẽ phát phúc nhanh chóng.
Hai cách trên đều tốt nhưng còn phải xem sự phôi hợp trước sau thế nào. Nếu ở phía trước có triều xa thì lập huyệt hội thụ (trỏ lại). Nếu phía sau có dòng chảy triều gần thì lập huyệt kiểu thuận chi (xuôi dòng). Long huyệt này thê dòng ôm bọc cong như cánh cung, không có dòng trôi đi, các vành trong ngoài kiên cố, cục thế kín đáo sẽ phát phúc lớn, con cháu phát đạt đông đúc vinh hoa phú quý. Nhưng nếu có dòng trôi xuôi xả nước dòng Đông Bắc sang Tây Bắc sang bên trái mất, thì phát phúc nhổ nhẹ nhàng thôi.
Dòng Chì thủy giao nhau
Mấy kiểu dòng Chi thuỷ giao nhau trên nêu trước và sau không có thế giao nhau trập trùng thì ơ hai bên phải có dòng chia ra hơp lai liên tuc mới l.à cục kết khí, long mach đi tới. Nếu thể nước nghiêm trang, ngay ngán, hình tượng thanh tú, ẩn dật, ở phía trước Long Hổ lại có hộ vệ kín đáo là có thể lập huyệt được.

Tin tức liên quan

 1. CÔNG VIỆC VÀ NƠI LÀM VIỆC.

 2. Bố trí bàn ăn như thế nào thì gây bất lợi cho phong thủy?

 3. Váy cưới công chúa – mẫu váy kinh điển không lỗi thời

 4. TẠO KHÔNG KHÍ LÀM VIỆC THOẢI MÁI NHẤT

 5. Tính trực nhật tinh là gì?

 6. Gợi ý cho phong thủy nhà bếp

 7. Cách trang trí phòng cưới bằng bóng bay và hoa hồng lãng mạn nhất

 8. Lãng ở Tây An được xây dựng như thế nào?

 9. 5 mẫu giường hot nhất mùa cưới năm nay

 10. Làm thế nào để mua được bộ bàn ghế sofa nỉ đẹp và hợp túi tiền

 11. Những mẫu thiết kế nhỏ gọn và đa chức năng

 12. Phương pháp thực hành phong thủy

 13. Mệnh Quái của bạn là gì?

 14. Bốn mùa và ngũ hành có quan hệ gì?

 15. Tại sao người ôn Châu lại được gọi là “Người Do Thái cùngTrung Quốc”?

Sản phẩm hot

 1. Bàn trà thư giãn trong phòng ngủ 83622BN

 2. Sofa da màu vàng 2 băng góc phải 9021V

 3. GHẾ ĂN GỖ CHO GIA ĐÌNH HY5761

 4. SOFA HIỆN ĐẠI NỈ MÃ 9001SF3GT

 5. Tủ 4 ngăn kéo trẻ em B14

 6. Bộ bàn ăn mặt kính nâu T0517073

 7. SOFA KÍCH THƯỚC NHỎ MÀU XÁM ĐẬM 8051SF

 8. BÀN ĂN GỖ PHONG CÁCH Ý NHẬP KHẨU 3307BA1.38

 9. GIƯỜNG NGỦ HIỆN ĐẠI CAO CẤP 3308AL

 10. Bàn trà 1m4 mặt đá hai ngăn kéo tiện dụng HC5712-2

 11. TÁP ĐẦU GIƯỜNG CAO CẤP HIỆN ĐẠI HĐ211B

 12. GIƯỜNG NGỦ TÂN CỔ ĐIỂN 1M8 GK8832AL

 13. Sofa da Ý màu kem cao cấp 2 băng góc trái 6918K

 14. Kệ giương đứng tiện lợi cho phòng ngủ sang trọng 63628KG

 15. Bộ sofa tân cổ điển da 3 băng rời màu kem sang trọng S1601B

 


Notice: WP_Query được gọi với một tham số đã bị loại bỏ kể từ phiên bản 3.1.0! Hãy sử dụng ignore_sticky_posts thay cho caller_get_posts (sẽ sớm bị loại bỏ) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4657
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội