Mục đích của công tác hoàn thiện và trang trí

1. Mục đích của công tác hoàn thiện và trang trí

cỏng lác hoàn thiện có tác dụng bão vệ cho ngỏi nhà khỏi những tác dộng có hại cùa thời tiết như náng. mưa. nhiệt độ. dộ ấm và những tác dộng có hại khác dồng thời góp phán làm tảng tuổi thọ. tòn hoặc tạo ra vé dẹp cho cổng trình; bảo dảm mức dộ tiện nghi thỏa mãn yẻu cẩu sử dụng.

 • Giường ngủ hướng nào tốt

 • Bộ bàn ăn đẹp hiện đại

 • Ghế ngồi đọc sách

  • NỘI dung hoàn thiện và trang trí còng trình

  Ngày nay cùng với sự phát triổn cùa nhicu ngành khoa học – kỳ thuật như hóa học. công nghiệp nhẹ, khoa học – kỷ thuật vé xảy dựng, vật liệu xây dựng và kiến trúc công trình củng không ngừng phát triển. Ngày càng có nhiểu loại vật liệu và sản phẩm mới dùng cho công tác trang trí nội. ngoại thất ra dời; máy móc, công cụ thi cổng, quy trình thao tác và trình dộ kỹ thuật trang trí cũng ngày càng dược cải tiến, nâng cao và hoàn thiện.

  Để hoàn thiộn bề mặt một ngôi nhà (ngoại thất), người ta SỪ dụng các loại vữa thòng thường, các loại vừa dá – sỏi, gốm sứ, dá hoa cương, đá cẩm thạch, các loại gạch trang trí, các hình khôi đắp nổi, các hình vẽ, bé tỏng trang trí. kinh trang

  (rí, thép, nhôm trang trí, v.v. Đé hoàn thiẹn bổn trong ngôi nhà (nội thất), người ta cũng đùng các loại vật liệu như khi hoàn thiện ngoại thất, ngoài ra còn sử đụng rèm, màn. sáo, tre. trúc, giấy bổi tường, vải sơn, vật liệu gỗ tự nhiên và nhân tạo, thạch cao, chất đeo. xốp.. Sau đay là một số công tác hoàn thiên chính:

  2. Công tác trát, đáp nổi họa tiết

  • Trát trang trí

  Trát trang trí gổm có trát bàng vữa thường và trát vữa đá – sỏi.

  * Trái vữa thường:

  Nếu hình khỏi và bố cục kiến trúc cống trình hợp lv cộng vói sự khéo léo và năng khiếu cùa người thợ giỏi đỏi khi cùng (lem lại hiớu quả trang trí cao. Ngoài phương pháp trít vữa tam hợp. vữa xi mãng, vữa thạch cao truyền thống, nhiều nơi dà dùng cách phun trát, lán trát. Cản cứ vào đổ sai lệch và độ nhẩn cúa bé mật trát hoàn thiỏn người ta phân ra trát dơn giản, trát kì và trát chất lượng cao.

  Các loại vữa trát thóng thường dược pha chê thêm chất phụ gia sẽ tạo ra các loại lóp trát chuyên đụng: lớp vừa chống thấm, chống co ngót (vừa polyme, vữa có sợi composit), lớp vừa chịu nhiẹt, chống axit, v.v.

  Cũng như cỏng tác xây, công tác trát có khối lượng công việc lớn, tốn nhiều nhân cỏng, thời gian thi công và rất khó cơ giới hóa. Cỏng tác lầp ghép các tổ hợp khỏi lớn dược hoàn thiện sẩn trong nhà máy bang các phương pháp bơm vữa và xoa nhán bằng máy xoa. phương pháp trát vừa tại hiện trường bằng máy bơm vừa vôi; máy phun vừa cùng dâ dược sử dụng nhưng còn nhiều hạn che và bất cập, nớn cổng tác trát chù yếu ván thực hiên bàng thú công.

  . * Trát vữa trang trí:

  Trang trí bề mặt bàng vữa xi măng – cát màu làm giả gạch cài biến được tính chát dơn điệu cùa vữa trát. Trang trí bể mật bảng vữa đá – sỏi khiến bé măt công trình song dộng, tự nhicn. Ngoài những phương pháp truyén thổng như dá rửa, giá dá chẻ. đá mài nước v.v. cỏng nghẹ thi công phúc tạp, tòn nhiều cóng, khói lượng cổng việc ướt lớn, diều kiện lao dộng nặng nhọc. Ngay từ nhũng năm 60 – 70 của thếkỷ trưó:, công nghệ thi công khổ dã dược ứng dụng. Phương pháp dá dính khổ với một lượng keo thích hợp trộn trong vừa dà khắc phục hiôn tượng bong rơi các hạt. Trủn cơ sở phun đá dính khỏ đã phát sinh ra công nghệ phun máy dá đãm, cát màu. Với cõng nghè giã dá chc dã dùng cách ché khi dồng đe thực hiộn cơ giới hóa, giám nhẹ diéu kiện lao động. Những lớp ốp bàng đá dược chế tạo (Hình 1.1) cổ trọng lượng nhẹ và là vật thay the dẻ dàng lắp dật cho dá thổ chắc chắn; chi phí chi bàng một phán chi phí cùa dá thiên nhiên có dù be dày. Dá có trọng lượng nhẹ kết dính nhanh làm cho việc lắp dảt đề dàng, nhanh chóng.

  Với các lấm ốp Ihì bộ khung sườn lã quan crọng C.Ó tác dụng treo, giữ; dế liên kết các tấm với ket câu một cách chác chãn dòng thời báo dâm bé mật của các tấm ốp dược phảng, các mỏi liẻn kẻt dược hoàn háo. Các bộ khung sườn như thế ngày càng dược cải liến, thay thế bàng các vật liộu khác sao cho gọn nhẹ, dc thi cỏng. sư dụng được các máy móc thiết bị hiện dại. bảo dám chất lượng bé mât của vật liệu ổp.

  Công tác dán trán, tường bàng các vật liệu như giấy tường chít dẻo. giấy tường bằng vật liệu dệt. giấy tường bang vật liệu thién nhiẻn dược sử dụng có hiộu quả hơn các loại giấy tường nền giăiy mật giấy. Do diéu kiện khí hậu nhiệt dới nôn việc sử dụng giấy tường đổ trang trí nổi thài ờ Việt Nam chưa dược rộng rãi.

  Tuy nhicn với màu sác và các hình trang trí phong phú lại dễ thay thố khi có nhu cẩu… phương pháp dán giấy bước dáu dược sử dụng trong trang trí nội thất dê dán kính, dán tu và các dổ nội thất băng gổ v.v.

  • Công tác láng, lát nén
  • ĩ. Láng nén

  Là mội phương pháp thi cõng truyén thống; bén. thi cõng dơn giản, giá rẻ, nhưng níu thi cỏng khỏng tốt dẻ dản đốn bong rộp. nổi cát. Nén láng thường dùng ờ nơỉ thường xuyỏn tiếp xúc với nước như bếp, khu wc, gara; do dó việc xử lý nén. tạo dộ dốc. thoát nước, làm mốc láng, dánh màu là nhừng cổng viộc quan trọng.

  • ỈM nến

  Vật liệu lát nén hiện nay rất phong phú từ gaeh chí. gạch xi mảng, gạch gốm, gạch ceramic dẻn các loại đá gờranít, đá cám thạch v.v. Vrti gạch chi, gạch bủ tông có thế lát trôn lớp cát (lát khan), lát trcn vữa, lát trẻn lớp mattit bi tum… Lát gạch men, gạch hoa, gạch gừranitri. lát dá ngoài phương pháp lát trẽn ỉớp vữa còn áp dụng phương pháp lát trên lớp nền dã xử lý dộ dốc và măt phẳng giống như phương pháp ồp dán tường. Tuy nhiên dể bảo dâm dộ bám dính tốt của gạch và vữa lót cần xét dến thời gian ninh kết cùa vữa lót. l-át gạch lá ncm mái (thường là hai lớp gạch) vé cơ bân giống lát nền cần chú ý dến mải phẳng và dỏ dốc thoát nước cũng như chất lượng các mạch vữa chèn.

  3.Công tác trang trí mật sơn quét

  Công nghiệp sản xuất sơn ngày càng phát triển mạnh mẽ. nhiều loại sơn với màu sắc phong phú, dộc đáo tạo hiớu ứng cao vé màu sắc và hiệu quà trang trí.

 • Kệ gỗ để ti vi

 • Kệ tivi phòng khách cao cấp

 • Ngoài các phương pháp sơn quét thòng thường, phương pháp làm vàn hoa đòi hỏi một sỏ kỹ thuật dặc biột mà chí những tay thợ chuyên nghiệp với các thiết bị chuyên dùng mới thực hiẽn dược.

  • Các công tác trang trí khác

  Các công tác trang trí khác gồm: trang trí mặt tường bẻ lông, sứ dụng kính, hợp kim, nhỏm, hê thòng mành mành, màn sáo, v.v. là những phương pháp trang trí nội ngoại thất mang phong cách hiện đại và dộc đáo. Hiện nay bc tông cốt sợi phân tán dang được ứng dụng làm các kết cáu bỏ tông màu phủ mật có tác dụng chịu lực và trang trí. Ví dụ: Sản vận động Quởc gia Mỹ Dinh (sợi PP), lớp phủ mặt đường dùng bè tỏng màu cốt sợi polvpropylenc.

  Bình luận trên Facebook