Mệnh Quái của bạn là gì?

1. Mệnh Quái của bạn là gì?

Trong chương này:

 • Cách tính Mệnh Quái
 • Mệnh Quái nói lên nhưng gì?
 • Tìm hiếu tính tương hợp cùa mệnh quái
 • Xác định hướng bàn làm việc tốt nhất của bạn
 • Xác định hướng giường ngũ hợp nhất với bạn
 • Giường tủ phòng ngủ

 • Phòng ngủ cho bé gái 10 tuổi

 • Tủ quần áo trẻ em bằng gỗ mdf

 • Trong chương này, bạn sẽ biết về sao hộ mệnh của mình, còn gọi là Mệnh Quái, hay đơn gián là Quái. Đó là con sổ gân với ngũ hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ) và một trong bát quái (Càn, Khôn, Chấn, Tốn, Khảm, Đoài, Cấn, Ly). Mệnh quái tlìẽ hiện rất rõ tính cách cũa bạn và mối quan hệ của bạn với người khác. Vì thế, những người có cùng Mệnh quái sẽ có những nét tương tự về cách cư xử, những điều thích và không thích. Mệnh quái của bạn còn xác định hướng giường ngủ và bàn làm việc/ học tập hợp nhất của bạn. Ví dụ, đàn óng sinh năm 1954 nên ngũ quay dâu về hướng Bảc, hướng này sẽ mang lại cho anh ta sự yên bình và ốn định. Hướng giường ngủ xấu nhất của anh ta là hướng Tây Nam. Ngũ quay đâu về hướng này có thế khiến anh ta bị mất việc.

  Có mòt công thức đặc biệt đè’ xác định mệnh quái của bạn. Bạn chỉ cần biết hai điêu: năm sinh và giới tính. Sau khi tính được mệnh quái, bạn có thế biết được tính cách bấm sinh của mình mà chúng tôi nghĩ là sẽ giống với những gì bạn đã biết ve bàn thân. Bạn cũng sẽ hiếu được bạn ành hường đến – và chịu ánh hường của – người khác nhtr thế nào. Bạn là người bị kiẽm soát hay là người kiêm soát? Bạn là người đuợc hỏ trợ hay hỏ trợ?

  Thông thường, những người cùng giới tính sinh cùng năm sẽ có chung mệnh quái – nhimg có một ngoại lộ đối với quy luật này. Nếu bạn sinh trong khoáng giữa mông 1 tháng Giêng và mồng 2 tháng Hai dương lịch, hãy xác định mệnh quái bảng năm truức năm sinh của bạn. Nếu bạn sinh ngày 3, 4 hoặc 5 tháng Hai dương lịch, bạn phãi tra bâng ở Chương 21 để xác định nám sinh của bạn thuộc năm nào. Tại sao lại có rầc rổi này? Đó là bởi vì

  phong thủy sừ dụng âm lịch

  Mệnh cùa bạn vá quái lả sao (hay con sổ) hộ mệnh cùa cuộc đời bạn. Tùy thuộc vào giới tinh và nảm s*nh, bạn được quy vào một con sò từ 1 đến 9 (trừ số 5), gân vởi một hành vả một quái.
  Công thức tính mệnh quái: Nam3, 4 hoặc 5 tháng Hai dương lịch thường là ngày đâu tiên của năm mới – thời gian giữa Đỏng chí và Lập xuân. Ví dụ, một người sinh ngày 3 tháng Giêng năm 1962 sê phài lấy năm 1961 đẽ tính mệnh quái cũa mình.*

 • Sofa góc đẹp

 • Mẫu bàn kính phòng khách

 • Dùng công thúc dưới đây đẽ xác định mệnh quái cùa nam giới. Chỏ trông (dưới mòi phép tính ví dụ) dành đẽ bạn tính mệnh quái của mình. Nếu bạn là nữ, hãy sử dụng công thức dối với nữ giới ở phân sau. Dùng công thức dưới đây đê tính mệnh quái của nam giới trong gia đình bạn. Tại sao lại có cóng thức khác nhau cho nam giới và nừ giới? Bới vì khí dương (nam) và khi âm (nìr) thường chuyến động theo hai hướng dổi lập nhau. Tuy việc nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này nâm ngoài phạm vi cùa cuốn sách, nhưng bạn cán biết mỏi công thức đcu dược xác dinh bảng chuyên động của khí

  Bình luận trên Facebook